Öğretim Üyeleri

Numan Akdoğan
Prof. Dr. Numan Akdoğan
E-posta: akdogangtu.edu.tr
Ofis: D Blok, 207
Telefon: (262) 605 13 54
Microfluidic chips, microlithography, microcontact printing, tactile sensing in humanoid robotics, shapeable magnetoelectronics, magnetoresistive devices, nanostructured magnetic multilayers.
Muhammed Hasan ASLAN
Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN
E-posta: maslangtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 204
Telefon: (262) 605 13 09
Optik Karekterizasyon (Fotolüminesans, UV-Vis Spektrometre)İnce film kaplama (Sol-gel yöntemiyle Spin-coater kullanarak Metal oksit malzemelerin cam ve Si-wafer üzerine kaplanması)
Savaş BERBER
Prof. Dr. Savaş BERBER
E-posta: savasberbergtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 207
Telefon: (262) 605 17 79
Structure, self-assembly and physical properties of nanostructured materials such as carbon nanotubes, nanohorns, fullerenes, carbon peapods, and boron nitride nanotubes.
Yurii CHUMAKOV
Prof. Dr. Yurii CHUMAKOV
E-posta: yurii.chumakovgtu.edu.tr
Ofis: D Blok, 203
Telefon: (262) 0262 605 1302
Katı-Hal Fiziği; Kristalografi ve Kristal Kimyası; Nanoteknoloji; Termoelektrik/Fotovoltaik Malzemeler; Kuantum Kimyası; Hesaplamalı Kimya; Yapı-aktivite İlişkisi
Necati ECEVİT<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Necati ECEVİT
(Bölüm Başkanı)
E-posta: fnecatigtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 201
Telefon: (262) 605 13 10
Holografi, Optik, interferometri, lazer uygulamaları
Mevlüt KARABULUT
Prof. Dr. Mevlüt KARABULUT
E-posta: mevlutkgtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 205
Telefon: (262) 605 1316
Nükleer atıkların camlaştırılması, Demir fosfat/borofosfat camları, Mössbauer EXAFS/XANES, X-ışını/Nötron kırınımı, FTIR
A3B6 yarıiletken kristalleri, büyütme (Bridgman)ve karakterizasyonu
Çetin KILIÇ
Prof. Dr. Çetin KILIÇ
E-posta: cetin_kilicgtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 204
Telefon: (262) 605 13 27
Yoğun madde ve malzeme fiziği,
Atomistik malzeme tasarımı,
İlk-prensip hesaplamaları,
Nano- ve düşük-boyutlu malzemeler,
Spintronik malzemeler
Faik MİKAİLZADE
Prof. Dr. Faik MİKAİLZADE
E-posta: faikgtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 208
Telefon: (262) 605 13 11
Katıhal Fiziği, Yarıiletkenler ve Dielektrikler Fiziği, Ferroelektrik ve Ferromanyetik malzemeler, Ferroikler ve Multiferroikler, Kristallerde Faz Geçişleri, Nanoteknoloji
Osman ÖZTÜRK
Prof. Dr. Osman ÖZTÜRK
E-posta: osmanozturkgtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 202
Telefon: (262) 605 13 07 lab: 605 1788
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and photoelectron diffraction (XPD) for the study of the composition and structure of surfaces, interfaces, and thin films
Zafer Ziya ÖZTÜRK
Prof. Dr. Zafer Ziya ÖZTÜRK
E-posta: zozturkgtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 213
Telefon: (262) 605 13 06
Katıhal Fiziği, Yarıiletken Fiziği, MOS, MS Yapılar, Arayüzeyler, Mikroelektronik, Moleküler Elektronik İnce Film Teknolojileri, Vakum Teknolojileri, Nanoteknoloji Nanosensörler, Nanoaygıtlar Kimyasa
Bulat Z. RAMİ
Prof. Dr. Bulat Z. RAMİ
E-posta: rameevgtu.edu.tr
Ofis: D Blok, 206
Telefon: (262) 605 13 14
·         Deneysel katıhal fiziği ·         Elektron paramanyetik rezonans ·         Ferromanyetik Rezonans ·         Nanoteknoloji ·         Dev manyetodirenç/manyetoimpedans ·         Spin-pola
MirHasan SEYİTSOY
Prof. Dr. MirHasan SEYİTSOY
E-posta: smirhasangtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 212
Telefon: (262) 605 13 29
Optical properties and spectroscopy of condensed matter. Impurity and defect absorption in solids. Optical phenomena in ferroelectric and magnetic crystals. Nonlinear optics of solid state.
Fikret YILDIZ
Prof. Dr. Fikret YILDIZ
E-posta: fyildizgtu.edu.tr
Ofis: R Blok, incefilm lab.
Telefon: (262) 605 17 84
Nanoteknolojik uygulamalar için ince film kaplamalar, Nano-ölçekli manyetik malzemeler ve teknolojik uygulamaları, Yüzey bilimi – Yüzey analizi, Elektron mikroskopi ve spektroskopi, Manyetik Rezonans
H. GÜLAY ALGÜL
Doç. Dr. H. GÜLAY ALGÜL
E-posta: algulgtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 202
Telefon: (262) 605 13 15
Fotonik Kristaller, Amorf Ferromagnetik Malzemeler, Nonlinear Optik, Optoelektronik, Sıvı Kristallerin Moleküler Dinamik Modellemesi
Leyla ÇOLAKEROL ARSLAN
Doç. Dr. Leyla ÇOLAKEROL ARSLAN
E-posta: lcolakerolgtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 104
Telefon: (262) 605 17 82
* Ge bazlı Seyreltik Manyetik Yarıiletkenler
* III-V ve IV Grup Yarıiletkenlerinin Moleküler Işın Epitaksiyel Olarak Büyütülmesi
* Si and Ge Nanotellerinin Büyütülmesi ve Karekterizasyonu
Nurcan DOĞAN
Doç. Dr. Nurcan DOĞAN
E-posta: ndogangtu.edu.tr
Ofis: D Blok, 105
Telefon: (262) 605 1290
Medikal Görüntüleme, Manyetik parcacık görüntüleme, Hyper polarize Xe-MRI ve NMR, Biyomedikal görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesi, Radyasyon onkoloji, Manyetik nano-parçacık ve uygulamaları.
Georgy MOZZHUKHIN
Doç. Dr. Georgy MOZZHUKHIN
E-posta: mgeorgegtu.edu.tr
Ofis: C Blok, 105
Telefon: (262) 1322
nükleer manyetik rezonans, nükleer kuadrupol rezonans, kuantum fiziği radyo, radyo spin dinamiği, gevşeme ve çoklu frekans spektroskopisi
Murat TAŞ
Doç. Dr. Murat TAŞ
E-posta: murat.tasgtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 203
Telefon: (262) 3513
Teorik Yoğun Madde Fiziği
Sibel  Tokdemir ÖZTÜRK
Doç. Dr. Sibel Tokdemir ÖZTÜRK
E-posta: sozturkgtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 202
Telefon: (262) 605 1307 veya 1341
ESR, ENDOR, ESR induklenmis ENDOR, EIE; Radyasyonun DNA uzerindeki etkileri; DNA molekulu ve amino asitler icin DFT hesaplamalari;Metal merkezli organik molekuller; Metal merkezli molekuller icin D
Ali Şems AHSEN
Dr. Öğr. Üyesi Ali Şems AHSEN
E-posta: aahsengtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 114
Telefon: (262) 605 13 17 - 17 88
İnce film kaplama teknikleri (MagnetronSputter, E-Beam)
XPS, UPS, STM, TPD, Auger Electron Spec.
Vakum sistemleri
PEM Fuelcell, Nanokatalizör yapılar
Mahmut AKŞİT
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut AKŞİT
E-posta: mahmutaksitgtu.edu.tr
Ofis: L Blok, L Blok 2. Kat & Enerji Teknolojileri Enst.
Telefon: (262) 6051313
• Termoelektrik malzemeler ve modüller • Nanoboyutlu malzemelerde fonon fiziği • Metal oksit nanoplakaların sentezi ve karaterizasyonu • Toz numunelerin hermetik ve optik özellikli kaplanması
Serkan BÜYÜKKÖSE
Dr. Öğr. Üyesi Serkan BÜYÜKKÖSE
E-posta: sbuyukkosegtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 204
Telefon: (262) 605 13 08
Yüksek frekanslı yüzey akustik dalgası cihazları, yarı iletkenlerde acousto-elektrik yük taşınımı, metalik ince filmlerin elektriksel yüzey șekillendirmesi, kemireziztif ve akustik gaz sensörleri.
Sinan KAZAN
Dr. Öğr. Üyesi Sinan KAZAN
E-posta: kazangtu.edu.tr
Ofis: D Blok, 204
Telefon: (262) 605 13 21
Nanomanyetizma ve Spintronik, Ferromanyetik İnce Filmler ve Heteroyapılar, Exchange Bias Etkisi, Magnetoelektrik Etkisi, Ferromanyetik Resonans, Elektron Paramanyetik Resonans, Kristal Alan Teorisi.
S. Çiğdem YORULMAZ
Dr. Öğr. Üyesi S. Çiğdem YORULMAZ
E-posta: scyorulmazgtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 205
Telefon: (262) 605 10 34
-Kavite Kuantum Elektrodinamiği
-Yüksek-Boyutlu Çoklu Foton Dolanıklığı
-Kuantum Görüntüleme
-Stimulated Raman Saçılması

Öğretim Görevlileri

Erdem DEMİRCİ
Dr. Erdem DEMİRCİ
E-posta: e.demircigtu.edu.tr
Ofis: D Blok, 201
Telefon: (262) 605 1280
Manyetik malzemeler ve özellikleri, Nanomanyetizma, Ultra ince film büyütme ve karakterizasyon, Manyeto-optik Kerr etkisi, Manyetik sensörler için mikro üretim teknikleri, Tek tabaka grafen üretimi.
Fatih KANDAZ
Dr. Fatih KANDAZ
E-posta: fatihkandazgtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 202
Telefon: (262) 02626051334
- New Spintronic Materials
- Spin Transport in Nanoscale Structures
- Prototype Spintronic Devices
- Nonlocal Spin Valves
Ayhan ÖZTÜRK
Dr. Ayhan ÖZTÜRK
E-posta: ayhanozturkgtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 204
Telefon: (262) 605 10 33
Uygulamalı Mekanik ,Akustoelastik Dalgalar
Mustafa ÖZTÜRK
Dr. Mustafa ÖZTÜRK
E-posta: mozturkgtu.edu.tr
Ofis: D Blok, 201
Telefon: (262) 605 1280
Nanomagnetism, nanomagnetic thin films, spintronics, magnetic nanoparticles, exchange bias, magnetic data storage, electrical voltage control of magnetism, magnetoresistive biosensors, microfluidics
Melek TÜRKSOY ÖCAL
Öğretim Görevlisi Melek TÜRKSOY ÖCAL
E-posta: mturksoygtu.edu.tr
Ofis: , 119
Telefon: (262) 1788
-UHV Sistemleri
-İnce Film Büyütme Teknikleri (Magnetron Sputtering, E-Beam)
-Yüzey Karakterizasyon Teknikleri (LEED, XPS, UPS, AES, XPD)

Öğretim Yardımcıları

Sümeyra GÜLER KILIÇ
Dr. Sümeyra GÜLER KILIÇ
E-posta: sumeyragtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 205
Telefon: (262) 605 13 50
Yoğunluk-fonksiyoneli hesaplamaları - Spintronik malzemeler - Seyreltik manyetik yarıiletkenler - Elektron paramanyetik rezonans - Ferromanyetik rezonans
Maksut Maksutoğlu
Dr. Maksut Maksutoğlu
E-posta: mmaksutoglugtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 201
Telefon: (262) 605 12 98
Multiferroik malzemelerin elektriksel ve manyetik karakterizasyonu, Manyetoelektrik etki, Manyetokapasitans etki, Empedans spektroskopi, Hallbach ve iki kutuplu Mıknatıs tasarımı ve simülasyonu.
Duygu ÖNAL
Dr. Duygu ÖNAL
E-posta: duyguonalgtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 108
Telefon: (262) 605 13 50
Optik, Sayısal Holografi, İnterferometri, Bilgisayar tasarımlı holografi, Difraktif optiksel elemanlar
Yasin ŞALE
Dr. Yasin ŞALE
E-posta: ysalegtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 105 & 107
Telefon: (262) 605 13 43-40
Ferroelektrik Yarıiletken Kristallerin Optik ve Elektriksel Karakterizasyonu: Soğurma-Geçirgenlik, Faz Geçişleri (Oranlı/Oransız), Fotoiletkenlik, Fotovoltaik Etki.
Onur ALEV
Arş. Gör. Onur ALEV
E-posta: onuralevgtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 109 Sensor lab.
Telefon: (262) 605 13 33 - 13 24
2D Metal-Oksit malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu, amperometrik ve kütle duyarlı kimyasal sensörler.
Mehmet ARAS
Arş. Gör. Mehmet ARAS
E-posta: m.arasgtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 203
Telefon: (262) 605 1341
Zürbiye ÇAPKU
Arş. Gör. Zürbiye ÇAPKU
E-posta: z.capkugtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 211
Telefon: (262) 605 13 52
İnce Film kaplama sistemleri, manyetik malzemeler, magnonics ve mikrodalga uygulamalari,litografi, Mikroakiskan uygulamalari
Özge DOĞAN (MERCAN)
Arş. Gör. Özge DOĞAN (MERCAN)
E-posta: omercangtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 211, D Blok, 102 Medikal Görüntüleme Lab.
Telefon: (262) 605 1352
Mehmet ERDEM
Arş. Gör. Mehmet ERDEM
E-posta: mehmet.erdemgtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 212
Telefon: (262) 0000
Yarıiletken Fiziği, Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi
Serdar GÖREN
Arş. Gör. Serdar GÖREN
E-posta: serdargorengtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 107
Telefon: (262) 605 13 40
Yunus Emre OKYAYLI
Arş. Gör. Yunus Emre OKYAYLI
E-posta: yunusokyayligtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 210
Telefon: (262) 0000000000
Parçacık Fiziği
Baha SAKAR
Arş. Gör. Baha SAKAR
E-posta: bsakargtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 119
Telefon: (262) 605 17 88 - 13 17
Magnetic Multilayers; Growth and Characterization -Micromagnetic Sim.,qMFM, MOKE-Mic., Magneto-Transport -XPS, AES, UPS, LEED, AFM -Growth and Patterning (Magnetron Sputtering, Photo-Lithography)
Mesadet Asuman SINMAZ DURMUŞ
Arş. Gör. Mesadet Asuman SINMAZ DURMUŞ
E-posta: masinmazgtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 211
Telefon: (262) (0262) 605 13 52
Lazerler ve uygulamaları, Lazer spektroskopi (Lazerle oluşturulan Plazma Spektroskopisi), Lazer malzeme etkileşimi, Spektroskopi için kemometrik analiz ve makine öğrenmesi
Serkan SIRT
Arş. Gör. Serkan SIRT
E-posta: serkansirtgtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 210
Telefon: (262) 0000000
Kuantum Hall Etkisi, Hall Sistemleri Topolojisi, İki Boyutlu Elektron Sistemleri, Düşük Sıcaklık Fiziği, Ferromanyetik Rezonans, Nükleer Enstrümantasyon
Ayşe SÖNMEZ
Arş. Gör. Ayşe SÖNMEZ
E-posta: aysesonmezgtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 204
Telefon: (262) 17 54