gtu_logo

Öğretim Üyeleri

Numan Akdoğan
Prof. Dr. Numan Akdoğan
E-posta: akdogan@gtu.edu.tr
Ofis: D Blok, 207
Telefon: (262) 605 13 54
Microfluidic chips, microlithography, microcontact printing, tactile sensing in humanoid robotics, shapeable magnetoelectronics, magnetoresistive devices, nanostructured magnetic multilayers.
Savaş BERBER
Prof. Dr. Savaş BERBER
E-posta: savasberber@gtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 207
Telefon: (262) 605 17 79
Structure, self-assembly and physical properties of nanostructured materials such as carbon nanotubes, nanohorns, fullerenes, carbon peapods, and boron nitride nanotubes.
Leyla ÇOLAKEROL ARSLAN
Prof. Dr. Leyla ÇOLAKEROL ARSLAN
E-posta: lcolakerol@gtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 212
Telefon: (262) 605 17 82
Multiferroikler, Ge bazlı DMS, III-V ve IV Yarıiletken ince filmlerin ve nanoyapılar, Elektron mikroskopi ve spektroskopi, Nanoyapılı manyetik tabakalar
Necati ECEVİT<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Necati ECEVİT
(Bölüm Başkanı)
E-posta: fnecati@gtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 201
Telefon: (262) 605 13 10
Holografi, Optik, İnterferometri, Lazer Uygulamaları
Mevlüt KARABULUT
Prof. Dr. Mevlüt KARABULUT
E-posta: mevlutk@gtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 205
Telefon: (262) 605 1316
Nükleer atıkların camlaştırılması, Demir fosfat/borofosfat camları, Mössbauer EXAFS/XANES, X-ışını/Nötron kırınımı, FTIR
A3B6 yarıiletken kristalleri, büyütme (Bridgman)ve karakterizasyonu
Çetin KILIÇ
Prof. Dr. Çetin KILIÇ
E-posta: cetin_kilic@gtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 204
Telefon: (262) 605 13 27
Hesaplamalı malzeme fiziği,
Yoğun madde fiziği,
İlk-prensip hesaplamaları,
Nanomalzemeler,
İki boyutlu malzemeler,
Spintronik malzemeler
Faik MİKAİLZADE
Prof. Dr. Faik MİKAİLZADE
E-posta: faik@gtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 208
Telefon: (262) 605 13 11
Katıhal Fiziği, Yarıiletkenler ve Dielektrikler Fiziği, Ferroelektrik ve Ferromanyetik malzemeler, Ferroikler ve Multiferroikler, Kristallerde Faz Geçişleri, Nanoteknoloji
Osman ÖZTÜRK
Prof. Dr. Osman ÖZTÜRK
E-posta: osmanozturk@gtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 202
Telefon: (262) ofis:605 13 07; lab: 605 1788
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and photoelectron diffraction (XPD) for the study of the composition and structure of surfaces, interfaces, and thin films
Bulat Z. RAMİ
Prof. Dr. Bulat Z. RAMİ
E-posta: rameev@gtu.edu.tr
Ofis: D Blok, 206
Telefon: (262) 605 13 14
Manyetik malzeme/sensör/rezonans(FMR,SDR,ESR), kuantum tehnoloji, hibrid kuantum yapılar, spintronik, ince filmler, DMR/TMR, NQR ile patlayıcı tespiti, düşük alan NMR, kriyojenik, mıknatıs tasarımı
MirHasan SEYİTSOY
Prof. Dr. MirHasan SEYİTSOY
E-posta: smirhasan@gtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 212
Telefon: (262) +90 262 605 1329
Optical properties and spectroscopy of condensed matter. Impurity and defect absorption in solids. Optical phenomena in ferroelectric and magnetic crystals. Nonlinear optics of solid state.
Sergiy TARAPOV
Prof. Dr. Sergiy TARAPOV
E-posta: sergiy.tarapov@gtu.edu.tr
Ofis: ,
Telefon: (262)
Elektromanyetizma, Manyetik Radyospektroskopi, Metamalzemeler, Mikrodalgalar, Katı Hal Fiziği, Düşük Sıcaklık Fiziği
Murat TAŞ
Prof. Dr. Murat TAŞ
E-posta: murat.tas@gtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 210
Telefon: (262) 605 1326
Theoretical Condensed Matter Physics
Fikret YILDIZ
Prof. Dr. Fikret YILDIZ
E-posta: fyildiz@gtu.edu.tr
Ofis: R Blok, incefilm lab.
Telefon: (262) 605 17 84
Nanoteknolojik uygulamalar için ince film kaplamalar, Nano-ölçekli manyetik malzemeler ve teknolojik uygulamaları, Yüzey bilimi – Yüzey analizi, Elektron mikroskopi ve spektroskopi, Manyetik Rezonans
H. GÜLAY ALGÜL
Doç. Dr. H. GÜLAY ALGÜL
E-posta: algul@gtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 202
Telefon: (262) 605 13 15
Fotonik Kristaller, Amorf Ferromagnetik Malzemeler, Nonlinear Optik, Optoelektronik, Sıvı Kristallerin Moleküler Dinamik Modellemesi
Serkan BÜYÜKKÖSE
Doç. Dr. Serkan BÜYÜKKÖSE
E-posta: sbuyukkose@gtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 204
Telefon: (262) 605 13 08
Yüksek frekanslı yüzey akustik dalgası cihazları, yarı iletkenlerde acousto-elektrik yük taşınımı, metalik ince filmlerin elektriksel yüzey șekillendirmesi, kemireziztif ve akustik gaz sensörleri.
Bektaş ÇOLAK
Doç. Dr. Bektaş ÇOLAK
E-posta: bcolak@gtu.edu.tr
Ofis: D Blok, 203
Telefon: (262) 0 532 6368069
EMI,EMC, RF, Pulse Generator
Eda GOLDENBERG
Doç. Dr. Eda GOLDENBERG
E-posta: edagoldenberg@gtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 212
Telefon: (262) +90(262)6051342
İnce Film Uygulamaları, Fonksiyonel Kaplamalar, Plazma Teknolojileri, Yarıiletkenler, Malzeme Üretim ve Karakterizasyon
Sinan KAZAN
Doç. Dr. Sinan KAZAN
E-posta: kazan@gtu.edu.tr
Ofis: D Blok, 204
Telefon: (262) 605 13 21
Nanomanyetizma ve Spintronik, Ferromanyetik İnce Filmler ve Heteroyapılar, Exchange Bias Etkisi, Magnetoelektrik Etkisi, Ferromanyetik Resonans, Elektron Paramanyetik Resonans, Kristal Alan Teorisi.
Georgy MOZZHUKHIN
Doç. Dr. Georgy MOZZHUKHIN
E-posta: mgeorge@gtu.edu.tr
Ofis: C Blok, 105
Telefon: (262) 1322
kuantum radyofiziği, nükleer quadrupole rezonans (NQR), nükleer manyetik rezonans (NMR), radyospektroskopide spin dinamiği, gevşeme ve çok frekanslı spektroskopi, NMR/NQR güvenlik uygulamaları.
Mustafa ÖZTÜRK
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
E-posta: mozturk@gtu.edu.tr
Ofis: D Blok, 105
Telefon: (262) 605 1290
Nanomagnetism, nanomagnetic thin films, spintronics, magnetic nanoparticles, exchange bias, magnetic data storage, electrical voltage control of magnetism, magnetoresistive biosensors, microfluidics
Sibel  Tokdemir ÖZTÜRK
Doç. Dr. Sibel Tokdemir ÖZTÜRK
E-posta: sozturk@gtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 202
Telefon: (262) 605 1307 veya 1341
ESR, ENDOR, ESR induklenmis ENDOR, EIE; Radyasyonun DNA uzerindeki etkileri; DNA molekulu ve amino asitler icin DFT hesaplamalari;Metal merkezli organik molekuller; Metal merkezli molekuller icin D
Ali Şems AHSEN
Dr. Öğr. Üyesi Ali Şems AHSEN
E-posta: aahsen@gtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 114
Telefon: (262) 605 13 17 - 17 88
İnce film kaplama teknikleri (MagnetronSputter, E-Beam)
XPS, UPS, STM, TPD, Auger Electron Spec.
Vakum sistemleri
PEM Fuelcell, Nanokatalizör yapılar
Mahmut AKŞİT
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut AKŞİT
E-posta: mahmutaksit@gtu.edu.tr
Ofis: L Blok, L Blok 2. Kat & Enerji Teknolojileri Enst.
Telefon: (262) 6051313
• Termoelektrik malzemeler ve modüller • Nanoboyutlu malzemelerde fonon fiziği • Metal oksit nanoplakaların sentezi ve karaterizasyonu • Toz numunelerin hermetik ve optik özellikli kaplanması
Kamil ÇINAR
Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÇINAR
E-posta: kcinar@gtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 203
Telefon: (262) 605 1313
Optik-Fotonik; Darbeli Lazer Uygulamaları: Lazer Kristalizasyon, Malzeme İşleme; Raman Spektroskopisi; Görüntü İşleme Sistemleri; Biyolojide Lazer Uygulamaları: Fotodinamik Terapi, Biyosensörler
Pavel KUPRIIANOV
Dr. Öğr. Üyesi Pavel KUPRIIANOV
E-posta: pavel@gtu.edu.tr
Ofis: C Blok, 101
Telefon: (262) 5051934453
S. Çiğdem YORULMAZ
Dr. Öğr. Üyesi S. Çiğdem YORULMAZ
E-posta: scyorulmaz@gtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 205
Telefon: (262) 605 13 39
-Kavite Kuantum Elektrodinamiği
-Yüksek-Boyutlu Çoklu Foton Dolanıklığı
-Kuantum Görüntüleme
-Stimulated Raman Saçılması

Öğretim Görevlileri

Erdem DEMİRCİ
Doç. Dr. Erdem DEMİRCİ
E-posta: e.demirci@gtu.edu.tr
Ofis: D Blok, 201
Telefon: (262) 605 1280
Manyeto-Optik Kerr Etkisi, Manyetik Malzemeler ve Özellikleri, Manyeto-Transport, Mıknatıslanmanın Voltaj İle Kontrolü, Tek Tabaka Grafen Üretimi, İnce Film Büyütme ve Karakterizasyonu, Spintronik.
Selma DURAK YANAR
Dr. Selma DURAK YANAR
E-posta: selmadurak@gtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 211
Telefon: (262) 605 13 52
Organik ve inorganik fotovoltaik hücre teknolojileri, fotovoltaik diyotların fiziksel özelliklerinin modellenmesi, perovskit güneş hücreleri
Fatih KANDAZ
Dr. Fatih KANDAZ
E-posta: fatihkandaz@gtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 202
Telefon: (262) 02626051334
- New Spintronic Materials
- Spin Transport in Nanoscale Structures
- Prototype Spintronic Devices
- Nonlocal Spin Valves
Ayhan ÖZTÜRK
Dr. Ayhan ÖZTÜRK
E-posta: ayhanozturk@gtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 204
Telefon: (262) 605 10 33
Uygulamalı Mekanik ,Akustoelastik Dalgalar
Melek TÜRKSOY ÖCAL
Dr. Melek TÜRKSOY ÖCAL
E-posta: mturksoy@gtu.edu.tr
Ofis: , 119
Telefon: (262) 1788
-UHV Sistemleri
-İnce Film Büyütme Teknikleri (Magnetron Sputtering, E-Beam)
-Yüzey Karakterizasyon Teknikleri (LEED, XPS, UPS, AES, XPD)
Kateryna SOVA
Öğretim Görevlisi Kateryna SOVA
E-posta: kateryna@gtu.edu.tr
Ofis: ,
Telefon: (262)

Öğretim Yardımcıları

Onur ALEV
Dr. Onur ALEV
E-posta: onuralev@gtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 213
Telefon: (262) 605 12 70
2 boyutlu malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu.
Kemi-resistif ve kütle duyarlı sensörler.
Mehmet ERDEM
Dr. Mehmet ERDEM
E-posta: mehmet.erdem@gtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 201
Telefon: (262) 0000
Yarıiletken Fiziği, Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi, İkili ve Üçlü Kalkojenler, Kusurlar, Makine Öğrenmesi, Güneş Pilleri
Sümeyra GÜLER KILIÇ
Dr. Sümeyra GÜLER KILIÇ
E-posta: sumeyra@gtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 205
Telefon: (262) 605 13 50
Yoğunluk-fonksiyoneli hesaplamaları - Spintronik malzemeler - Seyreltik manyetik yarıiletkenler - Elektron paramanyetik rezonans - Ferromanyetik rezonans
Duygu ÖNAL
Dr. Duygu ÖNAL
E-posta: duyguonal@gtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 108
Telefon: (262) 605 13 50
Optik, Sayısal Holografi, İnterferometri, Bilgisayar tasarımlı holografi, Difraktif optiksel elemanlar
Yasin ŞALE
Dr. Yasin ŞALE
E-posta: ysale@gtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 107
Telefon: (262) 605 13 43-40
Ferroelektrik Yarıiletken Kristallerin Elektronik İncelenmesi; Optik ve Elektriksel Karakterizasyonu

Örgü spin modellerinde integrallenebilme problemleri

Bilal BULDUK
Arş. Gör. Bilal BULDUK
E-posta: bilalbulduk@gtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 109
Telefon: (262) 000 00 00
Kuramsal kozmoloji, Geliştirilmiş gravitasyon modelleri, Karanlık enerji ve karanlık madde etkileşimleri
Hasan Şafak ERDAĞ
Arş. Gör. Hasan Şafak ERDAĞ
E-posta: hasansafakerdag@gtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 201
Telefon: (262) -
Uzay Havası, Astrofizik, Biyoloji, Gezegen Bilimi (Atmosferik süreçler ve evrimi, Dünya ve Mars Atmosferi ve Manyetik Alanları, Atmosferik Kaçışlar), Astrobiyoloji (Stromatolit, jeoloji)
Emel Tuğba ERTUĞRUL
Arş. Gör. Emel Tuğba ERTUĞRUL
E-posta: emelertugrul@gtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 211
Telefon: (262) 605 13 52
Yüzey, Kaplama ve Filmler
Serdar GÖREN
Arş. Gör. Serdar GÖREN
E-posta: serdargoren@gtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 107
Telefon: (262) 605 13 40
Halil GÜRSOY
Arş. Gör. Halil GÜRSOY
E-posta: hgursoy@gtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 202
Telefon: (262) 0000000
Gökhan İLHAN
Arş. Gör. Gökhan İLHAN
E-posta: gilhan@gtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 213
Telefon: (262) 654 00 00
Yüksek Mertebeli Harmonik Üretimi (High-Order Harmonic Generation): Green fonksiyonları, Paralel algoritma geliştirme ve GPU uygulamaları;

Makine öğrenme ile astrodinamik.
Cem KATMA
Arş. Gör. Cem KATMA
E-posta: cemkatma@gtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 201
Telefon: (262) 0000
Hesaplamalı Fizik, Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi
Alp KILIÇ
Arş. Gör. Alp KILIÇ
E-posta: akilic@gtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 213
Telefon: (262) 605 12 70
Kemirezistif ve Kütle Duyarlı Gaz Sensörleri
Atacan Tunay KÖKSAL
Arş. Gör. Atacan Tunay KÖKSAL
E-posta: atacankoksal@gtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 206
Telefon: (262) 262 000 00 00
Topolojik Malzemeler,
Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi,
QUANTUM ESPRESSO,
Perovskite Malzemeler,
Süperiletkenler,
Yoğun Madde Fiziği,
Yunus Emre OKYAYLI
Arş. Gör. Yunus Emre OKYAYLI
E-posta: yunusokyayli@gtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 210
Telefon: (262) 0000000000
İki boyutlu manyetik malzemeler,
DFT,
Makine öğrenmesi teknikleri ile elektronik yapı tahminleri
İlker ÖZTOPRAK
Arş. Gör. İlker ÖZTOPRAK
E-posta: ioztoprak@gtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 204
Telefon: (262) 0000
- Redox anahtarlama yapıları
- Manyetik tünel eklemleri
Mesadet Asuman SINMAZ DURMUŞ
Arş. Gör. Mesadet Asuman SINMAZ DURMUŞ
E-posta: masinmaz@gtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 211
Telefon: (262) (0262) 605 13 52
Lazerler ve uygulamaları, Lazer spektroskopi (Lazerle oluşturulan Plazma Spektroskopisi), Lazer malzeme etkileşimi, Spektroskopi için kemometrik analiz ve makine öğrenmesi
Ayşe SÖNMEZ
Arş. Gör. Ayşe SÖNMEZ
E-posta: aysesonmez@gtu.edu.tr
Ofis: L Blok, 107
Telefon: (262) 13 43
Magnetron Sputter tekniği ile nc-Si:H(x) ultra ince filmlerin büyütülmesi, yapısal ve optik karakterizasyonu.

XPS, UPS, Spektroskopik Elipsometri, RAMAN, AFM, XRD.

GTÜ Dışı Öğretim Elemanları

Eski Öğretim Elemanları