Yönetim

 Yönetim

Prof. Dr. Fevzi Necati Ecevit 

Bölüm Başkanı

+90(262) 605 13 10

physicsgtu.edu.tr

Doç. Dr. Leyla Çolakerol Aslan

Bölüm Başkan Yrd.

+90(262) 605 17 82

lcolakerolgtu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Büyükköse

Bölüm Başkan Yrd.

+90(262) 605 13 08

sbuyukkosegtu.edu.tr

 Betül Akyıldız Kalay

 Bölüm Sekreterliği

+90(262) 605 13 51

bakyildizgtu.edu.tr

fiziksekreterligigtu.edu.tr

 

Ali Kaya Ali KAYA - Fizikçi

+90(262) 605 1344

alikaya@gtu.edu.tr

Emrah ANİGİ-Teknisyen

+90(262) 605 17 89

emrahanigigtu.edu.tr

Esra AKTAŞ- Fizik Mühendisi                                 esraaktas@gtu.edu.tr