gtu_logo

Sanayi İş Birlikleri ve Projeler

 

AKTİF PROJELER

 

Savunma Sanayi Projeleri

 

1. Radar Veri Füzyonu Otonom Sürüler için UWB Tabanlı Göreli Konumlandırma (Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜNEŞ)

 

Bilimsel Projeler

 

1. GTÜ BAP 2023-A-105-08 "Isıl İşlemin Yüksek Entropili Alaşımların Mikroyapısı, Faz ve Sertliği Üzerindeki Etkisi"  (Yürütücü: Doç. Dr. Sezgin CENGİZ)

2. AB Projesi "Technical Assistance for the ALUTEAM: Joint Research Center for Digital Transformation of the Aluminium Industry" (Teknik İş Geliştirme Uzmanı: Doç. Dr. Sezgin CENGİZ)

3. IOT Tabanlı Depo Envanter Yönetim Sistemi için Karma Çözümler (Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜNEŞ)

 

TAMAMLANMIŞ PROJELER

 

Savunma Sanayi Projeleri

 

1. Multi-statik sonar hedef takip algoritmaları (Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜNEŞ)

 

Bilimsel Projeleri