gtu_logo

Misyon ve Vizyon

Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı, Gebze Teknik Üniversitesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere savunma sanayinin ve konuyla ilgili bilim dünyasının ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla kurduğu bir programdır. Günümüzde, savunma teknolojileri alanındaki hızlı ilerlemeler, elektronik sistemlerin savunma stratejilerinin temelini oluşturduğunu vurgulamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı altında yer alan programlar, öğrencilere özellikle savunma sanayi sektöründe başarılı olabilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri sunmayı hedeflemektedir.

 

Misyonumuz

Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı altında yer alan,

  • Savunma Bilimi ve Teknolojisi
  • Savunma Elektroniği Mühendisliği

tezli yüksek lisans programları; elektronik harp ve bünyesinde barındırdığı Sensör Füzyonu ve Otonom Sistemler Laboratuvarı ile otonom araçlar, sensor füzyonu, sensör sistemleri, pekiştirmeli öğrenme ve makine öğrenmesi konularında teorik yetkinliğe sahip insanlar yetiştirmeyi amaçlayan; toplumun, sanayinin ve bölgenin yararı için kaliteli eğitim-öğretim veren; üniversite içinde farklı anabilim dallarıyla ve endüstriyle işbirliği içerisinde bilimsel araştırmalar yapan; endüstrinin problemlerini çözmeye yönelik projeler geliştiren bir enstitü olarak varlığını sürdürmektir.

Vizyonumuz

Savunma bilimi ve teknolojisi alanlarında; ülkemizde tercih edilen, uluslararası düzeyde kabul görmüş, ileri teknolojiye sahip, araştırmacı ve yenilikçi, savunma sanayi ve endüstri ile işbirliği kuran bölgesel, ulusal ve uluslararası bir araştırma ve lisansüstü eğitim merkezi olmaktır.