gtu_logo

Genel Bilgi

 

Malzeme bilimi, metal, seramik, cam, polimer gibi malzemelerin mikro yapısı ile özellikleri arasında var olan ilişkilerin detaylı araştırılmasını içerir. Malzeme mühendisliği ise var olan bu mikro yapı özellik ilişkisini kullanarak, önceden belirlenen özellikleri elde etmek üzere malzeme yapısının tasarımını ve üretim aşamalarını kapsar. Son yıllara kadar malzeme bilimi ve mühendislik disiplininde gerçekleşen büyük gelişmelere rağmen, halen malzeme üretiminin çevre üzerine etkisini de gözönüne alan üstün nitelikli malzemelerin geliştirilmesi için çok daha detaylı çalışmalara gerek duyulmaktadır.

 

Türkiye'nin ilk Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü; Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Fiziksel Metalurji, Seramik Malzemeler, Elektronik Malzemeler ve Polimer anabilim dallarını içerecek şekilde yapılandırılmıştır. Bölümümüz, her biri yurtdışında (ABD ve İngiltere) yaptıkları doktora ve doktora sonrası çalışmaları ile kendi alanlarında uzmanlaşmış, özgün birikimlerle donatılmış geniş bir öğretim üyesi kadrosuna ve uluslararası standartlarda oluşturulmuş geniş laboratuvar olanaklarına sahiptir. Bölümümüzde eğitim ve öğretim faaliyetleri lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sürdürülmektedir. 

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, sahip olduğu donanım ve insan kaynakları ile mevcut mühendislik malzemelerinin özelliklerinin araştırılması ve yeni mühendislik malzemelerinin geliştirilmesi yönündeki çalışmaları sürdürmektedir. Bölümümüz, öğrencilerine sunduğu lisans, yüksek lisans, doktora eğitimini uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaştırmayı ve alanında lider bir yüksek öğrenim kurumu olmayı başlıca hedefi olarak belirlemiştir.

 

Ayrıca, 2003 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nın maddi desteği ile bölüm bünyesinde Nano-Malzemeler Araştırma Merkezi ile Aluminyum Araştırma ve uygulama merkezi kurulmuştur.

 

Bölüm laboratuvarlarındaki bilimsel araştırmalar DPT, TÜBİTAK ve özel sektör ile bağlantılı yurtiçi destekli ve Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programıyla bağlantılı yurtdışı destekli projelerle yürütülmektedir.