Çift Anadal ve Yandal Programı

Çift Anadal Programı:

Harita Bölümü Lisans öğrencileri, Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi  hükümleri esas alınarak yapılmaktadır. Çift anadal programının (ÇAP) amacı, anadal lisans programını (ÖSS ile kazandığı bölüm) üstün başarıyla yürüten öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir dalda (çift anadal) lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Öğrenci ilan edilmiş olan çift anadal programına, anadal lisans programının 3. veya 5. döneminin başında başvurabilir. Öğrencinin başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında alması gereken tüm kredili dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekir. Öğrencinin başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması gereklidir. Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisi içinde bulunması gerekmektedir. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20 de yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvuru yapabilir.

Bölümümüz ile İnşaat Mühendisliği arasındaki ÇAP protokolüne ulaşmak için tıklayınız.

Yandal Programı:

Yandal programının amacı, anadal lisans programını (ÖSYM ile kazandığı bölüm) üstün başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda (yandal) bilgilenmelerini sağlamaktır.  Başvurular, Yandal Programı Yönergesi hükümleri esas alınarak yapılır. Yandal programına başvurular, Akademik Takvimde belirlenen sürelerde başvuru formu ve transkript ile yandal kontenjanı bildiren bölüm başkanlıklarına yapılır. Kabul işlemi başvurulan bölümün bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu kararı ile tamamlanır. Yandal için başvuruları kabul edilen öğrenciler yedekleri ile birlikte kayıtlardan iki hafta önce ilan edilir ve kayıt haftasında kayıt yaptırır. Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır, ilgili fakülte kurullarının ve üniversite senatosunun onayına sunulur.

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum