gtu_logo

Laboratuvarlar

İleri Uzaktan Algılama Laboratuvarı (ARTLAB):

Çeşitli hava ve uydu sensörlerinden elde edilen veriler yardımıyla arazi örtüsü/kullanımında meydana gelen değişimlerin tespit edilmesi, sürdürebilir çevre yönetiminin sağlanması, doğal yeryüzü kaynaklarının izlenmesi ve afet planlanması/yönetimi konularında çalışmalar yürütmektedir.  

 

Coğrafi Bilgi Teknolojileri Laboratuvarı:

Yeni nesil coğrafi bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı ile akıllı şehir uygulamaları, gayrimenkul değerleme, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS), mobil/web tabanlı CBS uygulamalarının geliştirilmesi, sürdürülebilir arazi yönetimi ve afet acil durum yönetimi konularında çalışmaktadır.

 

Ölçme Tekniği Laboratuvarı:

Güncel teknolojiye uygun ölçme alet ve donanımları kullanılarak; mühendislik ölçmeleri, erken uyarı sistemleri, yapı sağlığı izlemesi, yapılar ve yer kabuğunda meydana gelen deformasyonların izlenmesi ve analizi, GNSS ile hassas konum belirleme yöntemleri ve uygulamaları konularında faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Jeodezi Laboratuvarı:

Jeodezik GNSS alıcıları ile farklı konumlama performanslarının araştırılması, tektonik hareketlerin farklı ölçeklerde incelenmesi, gravite ölçülerinin değerlendirilmesi ile yer kabuğundaki kütle değişimlerinin tespit edilmesi üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

 

Fotogrametri Laboratuvarı:

Geleneksel fotogrametri ve insansız hava aracı (UAV) tabanlı fotogrametri teknikleri ile elde edilen hava fotoğrafları kullanılarak çeşitli haritacılık uygulamaları, kültürel mirasın belgelenmesi, objelere ait yüksek çözünürlüğe sahip üç boyutlu modellerin üretilmesi ve fotogrametrik sistemlerin kalibre edilmesi konularında çalışmalar yürütülmektedir.