gtu_logo

Kalite Yönetimi

 

Kurum Vizyonumuz 

Gebze Teknik Üniversitesi’nin vizyonu; temel, mühendislik ve sosyal bilimlerdeki bilginin gelişimine yön veren ve yüksek kalitede eğitim ve araştırma yapan dünya çapında lider bir üniversite olmaktır.
 

Kurum Misyonumuz

Gebze Teknik Üniversitesi’nin misyonu; sahip olduğu yüksek eğitim ve araştırma kalitesindeki öğretim üyeleri, yüksek donanımlı laboratuvar ve araştırma merkezleri ve Türkiye sanayisinin merkezinde olan konumu ile; bilimsel, etik ve toplumsal değerlere bağlı; toplumun, sanayinin ve bölgenin yararı için kaliteli eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırmalar yapan, toplum ve sanayinin sorunlarına yönelik uygulamalı çözümler üreten bir üniversite olarak varlığını sürdürmektir.


 GTÜ Kalite Politikası


Kurum Stratejik Plan

5018 sayılı Kanunun 9. maddesinde "kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar" hükmü yer almaktadır. 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

 2017-2021 Stratejik Plan 


Geri Bildirim Sistemi

Üniversite ve bölümümüz hakkında bilgi almak, bidirimde bulunmak için buraya tıklayarak süreç başlatabilirsiniz.


Üniversitemizde Kullanılan Formlar

Üniversitemizde kullanılan güncel formlar burada yer almaktadır.


Yönetmelikler & Yönergeler

Üniversitemiz yönetmelikleri için buraya tıklayınız.

Üniversitemiz yönergeleri için buraya tıklayınız.