Yönetim Kurulu

 

 Yönetim Kurulu Görevleri>> 

Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

Üniversite yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere;

Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,

(2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe, vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak,

(3) Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,

(4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

(5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
BAŞKAN
Prof.Dr. Hacı Ali MANTAR

Rektör

ÜYELER
Prof.Dr. İlyas KANDEMİR

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan 

Prof.Dr. Yusuf Sinan AKGÜL

Mühendislik Fakültesi Dekan 

Prof.Dr. Ramazan ALTUNDAŞ

Temel Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Elif Özlem AYDIN

Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Hüseyin İNCE

İşletme Fakültesi Dekan 

Prof.Dr. Metin USTA

Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Prof.Dr. Savaş BERBER

Temel Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Prof.Dr. Hakan KİTAPÇI

İşletme Fakültesi Temsilcisi

Nadir YILDIRIM

Genel Sekreter / Raportör

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum