Senato Üyeleri

 

Senato Görevleri >> 

Senato, üniversitenin akademik konularda en üst karar organıdır. Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve konservatuar müdürleri, her fakülteden fakülte öğretim üyeleri tarafından üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile meslek yüksekokulları müdürlerinin kendi aralarından seçeceği en fazla üç müdürden oluşur. Genel sekreter oy hakkı olmaksızın senato toplantılarına katılır ve raportörlük yapar. Üniversite öğrenci temsilcisi oy hakkı olmaksızın akademik yükselme ve atama konuları dışındaki toplantılara katılabilir. Senato, her eğitim-öğretim döneminde en az iki defa olmak üzere, rektörün çağrısı üzerine toplanır.

Senatonun görev ve yetkileri şunlardır: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere;

a) Üniversite konseyi bulunmayan üniversitelerde üniversitenin stratejik planını karara bağlamak,
b) Bu Kanun hükümlerine göre üniversitenin yönetmeliklerini çıkarmak,
c) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, araştırma enstitüsü ve konservatuar kurulması teklif edilmesine karar vermek,
ç) Üniversite bünyesinde meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi, bölüm, anabilim ve anasanat dalı ile bilim dalı ve sanat dalı kurulmasını karara bağlamak,
d) Üniversite bünyesindeki yükseköğretim birimlerinin öğretim programlarını karara bağlamak,
e) Üniversitenin akademik takvimini karara bağlamak,
f) Üniversitenin akademik yükseltmelerinde esas alınacak kıstasları belirlemek,
g) Fahri doktora unvanı verilmesini karara bağlamak,
ğ) Fakülte kurulunun aldığı kararlara yapılan itirazları karara bağlamak,
h) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

SENATO ÜYELERİ
BAŞKAN
Prof.Dr. Hacı Ali MANTAR

Rektör

REKTÖR YARDIMCILARI
Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Işıl KURNAZ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Hasari ÇELEBİ

Rektör Yardımcısı

FAKÜLTE DEKANLARI
Prof. Dr. İlyas KANDEMİR

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan 

Prof.Dr. Yusuf Sinan AKGÜL

Mühendislik Fakültesi Dekan 

Prof.Dr. Ramazan ALTUNDAŞ

Temel Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Elif Özlem AYDIN

Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Hüseyin İNCE

İşletme Fakültesi Dekan 

ENSTİTÜ MÜDÜRLERİ
Prof.Dr. Mevlüt KARABULUT

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof.Dr. Salih Zeki İMAMOĞLU

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Fikret YILDIZ

Nanoteknoloji Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Elif Damla ARISAN

Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Mehmet GÖKTÜRK

Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Ali Murat SOYDAN

Enerji Teknolojileri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Mehmet Salim ÖNCEL

Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK

Savunma Teknolojileri Enstitüsü Müdürü 

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Müdürü 

YÜKSEKOKUL MÜDÜRLERİ
Doç. Dr. Oğul ESEN Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Müdürü
SEÇİLMİŞ ÜYELER
Prof.Dr. Oğuz KUCUR

Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Prof.Dr. Serap BEŞLİ

Temel Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Doç. Dr. Zeynep Gamze MERT

Mimarlık Fakültesi Temsilcisi

Doç. Dr. Serhat ERAT

İşletme Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Onur SON

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Nadir YILDIRIM

Genel Sekreter / Raportör

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum