gtu_logo

Birim ve Koordinatörlükler

BİRİM VE KOORDİNATÖRLÜKLER

Atık Yönetimi Çevre Birimi

Kurumsal Gelişim ve Kalite Ofisi Koordinatörlüğü

Bilimsel Arastırma Projeleri Koordinatörlüğü

Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü

Bilgi Edinme Birimi

ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi

Burslar Birimi

ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü

Bağımlılıkla Mücadele Birimi

Psikolojik Tacizle Mücadele Birimi

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü

Endüstriyel Hizmetler Ofisi Koordinatörlüğü

Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörlüğü

İç Denetim Birimi

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

İş Sağlığı ve Güvenlik Birimi

YLSY Burs Koordinatörlüğü