Sıkça Sorulan Sorular


ÖZLÜK İŞLEMLERİ

1. Yıllık İznime Ne Zaman Hak Kazanırım?

1.1- Devlet memurluğuna yeni atanmış ve daha önce herhangi bir hizmeti bulunmayan personele yıllık izin hakkı 20 (yirmi) gün olarak hizmette 1 (bir) yılını tamamladığı tarih itibariyle verilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 20 (yirmi) gün verilir.

1.2-  Devlet memurluğuna yeni atanmış ve daha önce 1 (bir) yıl ve üzerinde askerlik hizmeti yapmış personele aday memur dahi olsa göreve başladığı tarih itibariyle yıllık izin hakkı 20 (yirmi) gün olarak verilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 20 (yirmi) gün verilir.

1.3-  Devlet memurluğuna yeni atanmış ve daha önce 1 (bir) yılın altında askerlik hizmeti yapmış personele, askerlik süresi ile memuriyet hizmeti toplamı 1 (bir) yılı doldurduğu tarih itibariyle aday memur dahi olsa yıllık izin hakkı 20 (yirmi) gün olarak verilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 20 (yirmi) gün verilir.

1.4-  Devlet memurluğuna girmeden önce eski görevlerden;

- Her ne statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen kadrolu sürelerin tamamı,

- Teknik Kadroda görev yapan personel için daha önce alanında çalıştığı sürelerin 3/4’ü,

- Avukat olarak görev yapan personel için daha önce alanında çalıştığı sürelerin 3/4’ü,

- Sağlık Hizmetler sınıfında görev yapan personel için daha önce alanında çalıştığı sürelerin 3/4’ü, yıllık izin süresi hesaplamasında kullanılır ve o hizmetler ile memuriyet hizmeti toplamı 1 (bir) yılı doldurduğu tarih itibariyle aday memur dahi olsa yıllık izin hakkı 20 (yirmi) gün olarak verilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 20 (yirmi) gün verilir.

1.5- Devlet memurluğunda 10 (on) yılını dolduran personele, doldurduğu tarih itibariyle takvim yılı beklenmeden, daha önce 20 gün verilmişse 10 gün daha ilave edilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 30 (otuz) gün verilir.

2. Babalık İznimi Nasıl Kullanabilirim?

2.1- Babalık izni 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesine istinaden çocuğu dünyaya gelen devlet memuruna 10 gün verilir. Bu süre çocuğun dünyaya geldiği tarihten itibaren başlatılır. (Doğum Raporu ile iznin başlama günü aynı gün olmalıdır.)

Yapılacak İşlemler

-İzin formu (doğumun gerçekleştiği tarih itibariyle 10 gün) EBYS üzerinden (Mazeret İzni Olarak) hazırlanır.

-EBYS üzerinden babalık izni kullanmak istediğine dair dilekçe hazırlanır ve ekine hazırlanan izin formu ile doğum raporu eklenerek görev yapılan birime gönderilir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

BİLGİ BELGE TALEPLERİ VE ARŞİV İŞLEMLERİ İŞLEMLERİ

1. Hususi (YEŞİL) Pasaport İşlemi

1.1-  Kişilerin kendilerine eşlerine ve velayeti altında bulunan çocuklarına Hususi (Yeşil)Pasaport çıkarabilmeleri için işgal ettikleri kadro derecesi 1. (Birinci) , 2. (İkinci) , 3. (Üçüncü) derecelerden biri olmalıdır.

1.2-  Personel, çalıştığı birime pasaport istediğine dair aşağıda örneği bulunan dilekçeyi yazmalıdır.

1.3-  Kendi birimine yazılan dilekçeye kendisinin kimlik fotokopisi ve pasaport talebinde bulunulan her kişi için ayrı ayrı kimlik fotokopilerini eklemelidir. (Personel kendisine pasaport talep etmese dahi kimlik fotokopisini eklemesi gerekmektedir) İl Nüfus Müdürlüğü’nde sorun yaşanmaması için kimliklerin yıpranmamış ve değişim tarihinden itibaren 10 yılı geçmemiş olması gerekmektedir.

2.Hizmet (GRİ) Pasaport İşlemi

2.1-  Rektörlük Görevlendirmesi ile yurt dışına çıkacak personelden Hususi (Yeşil) Pasaport almaya hakkı bulunmayan personel Hizmet (Gri) Damgalı Pasaporta başvurabilir.

2.2-  Personel çalıştığı birime pasaport istediğine dair aşağıda örneği bulunan dilekçeyi yazmalıdır.

2.3-  Kendi birimine yazılan dilekçeye kendisinin kimlik fotokopisi ve pasaport talebinde bulunulan her kişi için ayrı ayrı kimlik fotokopilerini eklemelidir. İl Nüfus Müdürlüğü’nde sorun yaşanmaması için kimliklerin yıpranmamış ve değişim tarihinden itibaren 10 yılı geçmemiş olması gerekmektedir.

2.4-  Kişi yazmış olduğu dilekçesine kendisi adına hazırlanmış olan Yurtdışı Görevlendirme Formu’nu da ekleyecektir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ATAMA İŞLEMLERİ

1.  (Bilgi İçin:1141)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KADRO İŞLEMLERİ

1.  (Bilgi İçin:1127)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

TERFİ-İNTİBAK İŞLEMLERİ

1.  (Bilgi İçin:1141)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

1.  (Bilgi İçin:1141)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

1.  (Bilgi İçin:1141)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ

1.  (Bilgi İçin:1141)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum