Personelimiz

           Bahtiyar  TELLİ    Daire Başkanı  (262)605 11 22 btelligtu.edu.tr   
           Aytül  AYDEMİR   Şube Müdürü (262)605 11 26 aytulgtu.edu.tr 
           Adnan  İŞCİ  Şube Müdürü (262)605 11 30 adnangtu.edu.tr 
           Adem KOÇ  Şube Müdürü (262)605 11 27 akocgtu.edu.tr
           Büşra Merve KOÇ  Bilgisayar İşletmeni (262)605 11 41  bmerdengtu.edu.tr 
           Beyhan  AKÇEŞME  Şef (262)605 11 41 bakcesmegtu.edu.tr 
           Uygar SOY  Tekniker (262)605 11 28 usoygtu.edu.tr 
           Cafer ARICI  Bilgisayar İşletmeni (262)605 11 32 caricigtu.edu.tr    
           Hatice YAZICI  Bilgisayar İşletmeni (262)605 11 29 hyazicigtu.edu.tr
           Ali ÖZAVCI  Memur (262)605 15 21 aozavcigtu.edu.tr
           Yeşim KANBUROĞLU  Memur (262)605 11 28 ykanburoglu@gtu.edu.tr
          Emine ÖZTÜRK Bilgisayar İşletmeni (262)605 15 21