gtu_logo

Hizmetler

 

• Yapımı devam eden işlerin inşaat, mekanik, ve elektrik kontrollüğünün yapılması, hakedişlerinin düzenlenmesi,

• İhalesi yapılacak işlerle diğer lokal işlerin avan projelerinin hazırlanması veya temin edilmesi,

• Mimari , statik, mekanik ve elektrik  kesin projelerinin yapılması,

• Üniversitemizin ihtiyaçları ve ödenekleri doğrultusunda yapımına karar verilen inşaatların ihale ön hazırlıklarının yapılıp ihaleye çıkılması,

• Biten işlerin geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması, kesin hesaplarının çıkartılması,

• Kamulaştırma ve arazi tahsis çalışmalarının yürütülmesi, Taşınmaz Kayıtlarının Hazırlanması.

• Alt yapıyla ve çevre düzenlemeyle ilgili işlerin yürütülmesi,

• Birimimizin üç yılık yatırım ve cari bütçesinin hazırlanması,

• Yatırım Projeleri  yıllık ödenek dağılımının yapılması

• İhtiyaçlara göre projeler arasında ödenek aktarımının yapılması,

• Mevcut binaların ödenekler ölçüsünde bakım-onarımlarının yaptırılması,

• Teknik inceleme, detay ve proje gerektiren her türlü işlerin yürütülmesi,

• Zemin etütlerinin yaptırılması,

• Statik açıdan gerekli görülen binalarda güçlendirme çalışmalarının yapılması,
 

• Kalorifer, kazan dairesi, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör, trafo, yangın algılama sistemi, havalandırma sistemleri, haberleşme ve asansör ile ilgili sorunların giderilmesi ve periyodik bakımlarının yaptırılması,

• Telefon hatları ile ilgili arızaları giderilmesi, bakım ve onarımlarının yaptırılması,

• Üniversitemize ait tüm birimlerin (laboratuar, derslik, idari bina) işletilmesiyle ilgili her türlü çalışmaların yürütülmesi.

• Öz Değerleme Raporunun Hazırlanması.

• Performans Değerleme Veri Tablolarının Hazırlanması.

• Ayrıntılı Harcama / Finansman Programının Hazırlanması.

• İl Koordinasyon Kurulu İçin Yatırım Projelerinin Gerçekleşme Raporlarının Hazırlanması.

• Birim Faaliyet – Faaliyet Raporlarının Hazırlanması.

• Üniversitemizdeki Tüm Tesislerimizin (Trafo Merkezleri, Dizel Elektrojen Grupları, Asansörler, Kesintisiz Güç Kaynakları, Kazanlar, Klima Santralleri Havalandırma Grupları, Özel Odalar, Kompresörler, Vakum Pompaları Ve Gaz Tesisatları, Hidrofor Ve Kuyu Pompaları, Asansörlerin, Baskı Ve Fotokopi Makineleri vs. Ön Koruyucu Önlemler İçin Yaptırılacak Periyodik Bakımları için Hizmet Alımlarıyla İlgili hazırlıkların yapılması.
 

• Üniversitemizin Programa Aldığı Yapım Ve Büyük Onarım Projeleri İle İlgili  Hazırlıklarının Yapılması.

• Çayırova Yerleşkesindeki Eksikliklerle İlgili Proje Ve Keşif Çalışmaları.

• İşletmelerde Tüm Tesislerimizle İlgili Yaptırdığımız Periyodik Bakımlarla İlgili Hakedişlerin Düzenlenmesi.

• Üniversitemizin Elektrik, Su Ve Yakıt Sarfiyat Değerlerinin Takibi. Bu Sarfiyatlarla İlgili Olarak Okunan Endeks Ve Tüketim Bedellerinin İlgili Birimlere Yazı İle Bildirilmesi.

• Rektörlük Makamının İstediği Belge Ve Bilgilerin Arzı.

• Personelin Mesleki Eğitimi Öğretimi İle İlgili Resmi Ve Özel Kuruluşların Açtığı Sergilediği Kurs, Seminer , Fuar Ve Benzeri Faaliyetlere Katılımlarını sağlamak.