gtu_logo

Genel Bilgi


Misyonumuz :

Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkan, bağımsız ve eleştirel düşünen, bilgiye erişmeyi bilen, bilgiyi  kullanan, üreten, geliştiren ve yaygınlaştıran, araştırmacı, bağımsız çalışma yetkinliğinde ancak ekip çalışmasında da başarılı,  toplumsal sorumluluğu ve çevre bilinci gelişmiş, lisans düzeyinde mesleğinin temel kavramlarını bilen, lisansüstü düzeyde ilgili alt disiplinde uzmanlaşan, çağdaş teknolojileri üreten ve uygulayan  bireyler yetiştirmek, sanayi ile işbirliğine dayalı Ar-Ge çalışmaları yapmak ve ülke sanayinin uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak misyonumuz ise; Ülkemizdeki ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve yapılaşmayı takip ederek, Üniversitemizdeki tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı; estetik, emniyet ve ekonomiyi dikkate alarak sağlayabilmek, her türlü teknik desteği vererek, üniversitemizin ve dolayısıyla ülkemizin gelişimine katkıda bulunmaktır.

 

Vizyonumuz :

Gebze Teknik Üniversitesi’nin temel hedefi; gelişimini, Dünyadaki örnekleri ile rekabet edebilecek nitelikte alt yapı olanakları ve insan gücüne sahip bir Üniversite olarak sürdürmektir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak vizyonumuz ise, Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda toplumsal hizmet ve çalışmalarını artırarak sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü yapısal ve teknik desteği sağlamaktır.