gtu_logo

(29/09/2023 Revizyon) Lisansüstü Öğrencilerinin Danışman Değişikliği ve Tez Bildirim Formu hk.

    Program koordinatörlüğünde olan ve/veya danışman değişikliği yapmak isteyen öğrenciler 13 Ekim 2023 mesai bitimine kadar danışman değişikliği bildirim formlarını eksik imza olmaksızın doldurup bölüm sekreterliğine bırakmaları gerekmektedir. 

Tez bildirim formlarının da söz konusu tarihe (13 Ekim 2023) kadar eksik imza olmaksızın bölüm sekreterliğine bırakılmalıdır.