gtu_logo

Genel Bilgi

Tarihçemiz

Türkiye’nin en fazla sanayileşmiş bölgelerinden biri olan Gebze’de, 1994 yılında bir profesör ve üç araştırma görevlisinin katkısı ile kurulan bölümümüz, 2001-2013 yılları arasında Muallimköy Yerleşkesinde ve 2013 yılından itibaren Çayırova Yerleşkesi'nde eğitim ve araştırma faaliyetlerini, geniş bir akademik kadro ile sürdürmektedir. Kuruluşundan beri yüksek lisans eğitimi verilmekte olan bölümümüzde, doktora programımız 2003, lisans programımız 2016 yılı itibariyle faaliyete geçmiştir. 


Misyon ve Vizyonumuz

Bölümümüz, mezun ettiği yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin mevcut veya olası,  bölgesel, ulusal ve küresel boyutlu çevre problemlerini tanımlayabilmesi ve inceleyebilmesine yardımcı olacak bilimsel alt yapıya ve problemleri çözebilmesini sağlayacak teknolojik birikime sahip olmasını hedeflemektedir. Öğrenciler çevresel sorunların çözümünde ve bilimsel araştırmalarında disiplinler üstü işbirliğine açık, yaratıcı ve bütüncül bir bakış açısına sahip olmaları için yönlendirilirler.

Ayrıca bölümümüz sürdürülebilir gelişmeyi mümkün kılacak “temiz teknoloji”, “yenilenebilir biyokütle enerjisi”, “atık geri kazanımı”  ve “atık arıtımı” teknolojilerinin geliştirilmesine Ar-Ge bazında katkıda bulunmayı hedefleri arasında görmektedir.


Akademik Kadromuz

Toplam 48 kişiden oluşan geniş akademik kadromuzda,  farklı bilimsel alanlardan ve üniversitelerden gelen, 8 profesör, 11 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 21 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüzde 4 uzman, 1 laboratuvar teknikeri, 1 araştırma mühendisi ve 1 sekreter kadrosu bulunmaktadır. Öğretim üyelerimiz, sahip oldukları çeşitli ulusal ve uluslararası ödüllerin yanı sıra gerçekleştirdikleri üst düzey ulusal ve uluslararası proje ve yayınları ile seçkin bir topluluk oluşturmaktadır.


Araştırma Faaliyetlerimiz

1300 m2'lik laboratuvar alanına sahip modern bölüm binamızda çevre kirliliği kontrolü ve önlenmesi odaklı, kapsamlı ve ileri derecede araştırma ve geliştirme faaliyetleri her geçen yıl artarak devam etmektedir. Çeşitli laboratuvar ve pilot ölçekli sistemleri ve pek çok türde analizin gerçekleştirildiği modern ölçüm cihazlarını barındıran 16 adet araştırma laboratuvarımızda çok sayıda proje ve akademik çalışma aynı anda yürütülmektedir.

Halen biri Avrupa Birliği, on dördü TÜBİTAK ve beşi üniversitemiz tarafından destelenen ve toplam bütçesi 3,5 milyon TL’den fazla olan yirmi farklı araştırma projesinin yürütüldüğü kurumumuz kuruluşundan beri 60’dan fazla farklı projeye tamamen veya kısmen katkıda bulunmuştur. Bölümümüzde yürütülen araştırma projelerinde, bölüm personelimizin yanı sıra okulumuzda halen öğrenim gören 20'den fazla proje asistanı görev almaktadır.

Araştırma konuları temiz teknoloji, yenilenebilir biyokütle enerjisi, atık geri kazanımı ve atık ve su arıtım teknolojilerini kapsamaktadır.

Son sekiz yılda çeşitli yüksek atıflı uluslararası akademik dergilerde 160’dan fazla makale yayınlama başarısını göstermiş olan bölümümüz dünya bilim çevrelerine çevre bilimi ve teknolojisi alanında kayda değer bilimsel katkılar sağlamıştır.


Eğitim Olanaklarımız

2016 yılına kadar sadece yüksek lisans ve doktora eğitimi verilen bölümümüzde halen 65 doktora ve 164 yüksek lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Günümüze kadar 250’den fazla yüksek lisans ve doktora öğrencisini başarıyla mezun eden bölümümüz her yıl Ocak ve Ağustos aylarında yeni öğrenci alımlarına devam etmektedir.

2016 yılında ilk öğrencilerini almaya başlayan lisans programımızda %100 ingilizce eğitim verilmektedir. Öğrencilerimiz çağdaş anlayış doğrultusunda hazırlanmış derslerimizden ve modern donanım ve altyapı olanakları ile donatılmış araştırma laboratuvarlarımızdan yararlanma imkânı bulmaktadır.

1994-2016 Yılları Arasında Verilen Yüksek Lisans Tezi Sayısı: 249

2003-2016 Yılları Arasında Verilen Doktora Tezi Sayısı: 24


Bölüm-Sanayi İşbirliği

Sanayimizin karşılaştığı çevre problemlerine akılcı ve etkili çözümler bulmayı hedefleyen ve Gebze, Dilovası ve Tuzla Organize Sanayilerine yakınlığı dolayısı ile sanayi ile işbirliği içinde birçok projeler tamamlayan bölümümüz, mevcut olanaklarımız ile sanayinin mevcut olanaklarını birleştirerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönden güçlü ve bir o kadar çevreci bir ulusal sanayiye ulaşmak için ortaklaşa sistemli ve planlı çalışmalar sürdürmektedir. 

Bu doğrultuda temiz teknoloji kullanımı ve atık geri kazanımı konularında sanayi kuruluşlarına bilgi desteği sağlanmakta, temel araştırma konularının yanı sıra proses ve kapasite geliştirme, sistem ve reaktör tasarımı ve ekonomik analiz gibi ARGE çalışmaları da yürütülmektedir.

Ayrıca, analiz laboratuvarlarımızda sanayi kuruluşlarından gelen su, atıksu, deniz suyu, çamur, kül, toprak ve iç-dış ortam havası numunelerinin analizleri yapılmakta, analiz raporları hazırlanmaktadır.

 

..