gtu_logo

2022-2023 Güz Dönemi Servis Derslerin ve Fizik Laboratuvar dersleri hk.

2022-2023 güz dönemi servis derslerin programı ve fizik lab. dersinin saatleri ve öğr. üyeleri ile ilgili mühendislik web sayfasından duyuru yapılmıştır. Buraya yönlendirme yapabilirsiniz.

 

https://www.gtu.edu.tr/icerik/143/16524/display.aspx