gtu_logo

Seçmeli Dersler Hakkında

ENG/MÜH Kodlu Teknik ve Teknik Olmayan Seçmeli Derslerin Haftalık Ders Programı

Diğer Fakültelerden Alınabilecek Seçmeli Dersler ile Bölümlerin Teknik Seçmeli Ders Havuzuna Açmış Olduğu Derslerin Listesi