gtu_logo

Doktora Yeterlik Başvuruları 01-15 Aralık 2016

 

     2016-17 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi akademik takvimine göre, Doktora Yeterlik başvuruları  01-15 Aralık 2016 tarihlerinde öğrenciler tarafından Anabilim Dalı Başkanlığı’na yapılacaktır. Yeterlik Sınavları 01-31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.  YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ndeki değişiklikler dikkate alınarak güncellenen yeterlik formları ve işleyişi aşağıdaki gibi özetlenebilir;

  1. FBE.DR.11-1 Yeterlik Başvuru Formu: Öğrenci yeterlik başvurusunu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Danışman’ına onaylattıktan sonra Anabilim Dalı Başkanlığı’na sunar.
  2. FBE.DR.11-2 Yeterlik Sınav Jüri Öneri Formu: 5 (beş) öğretim üyesinden oluşan  “Doktora Yeterlik Komitesi”, başvuruları dikkate alarak her bir öğrenci için yazılı ve sözlü sınavı yapacak 5 (beş) öğretim üyesinden oluşan “Doktora Yeterlik Sınav Jürisi”ni belirler. Sınav jürisi, en az 2 (iki)’si kendi yüksek öğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil 5 (beş) öğretim üyesinden oluşur. Bu formun ekinde başvuru formlarıyla birlikte anabilim dalı üst yazısıyla Enstitü Müdürlüğü’ne gönderilir.
  3. Enstitü Yönetim Kurulu, yeterlik sınav jürilerini ve takvimini onayladıktan sonra jüri üyelerine bildirir.
  4. FBE.DR.11-3 Yeterlik Sınav Tutanakları: Doktora Yeterlik Sınav Jürisi, yazılı ve sözlü sınavı yaptıktan ve değerlendirdikten sonra, yazılı sınav tutanakları ve FBE.DR.11-4 Yeterlik Sözlü Sınav Tutanakları’nı Doktora Yeterlik Komitesi’ne gönderir.
  5. FBE.DR.11-5 Yeterlik Sınav Sonucu: “Doktora Yeterlik Komitesi”, Yeterlik Sınav Tutanaklarını ve eklerini inceleyerek bu form ile yeterlik sınav sonucu formunu hazırlar.  Bu form, anabilim dalı üst yazısıyla Enstitü Müdürlüğü’ne gönderilir.

 

Dikkat edilmesi gereken hususlar form açıklamalarında detaylandırılmıştır. Bilgilerinize saygılarımla rica ederim.

 

Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
FBE Müdür V.