2023-2024 Bahar Yarıyılı Önlisans Dış Yatay Geçiş (Not Ortalamasına Göre) İlanı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

ÖNLİSANS DIŞ YATAY GEÇİŞ KONTENJANI

 

“Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri ve Üniversitemiz Senato Esaslarına uygun olarak 2023-2024 Eğitim-Öğretim Bahar yarıyılında yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

Fakülte

Bölüm

Yurtiçi Yatay Geçiş Kontenjanı

1. Sınıf 2. Dönem

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu

Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü

2

 

YURTİÇİ / YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ

A-GENEL KOŞULLAR:

 1. Yurtiçi Yatay Geçişler yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yalnız ikinci yarıyıl için yapılır.
 2. Adayın LYS’den aldığı puanı yatay geçiş için başvurduğu Bölüm’ün aynı yıldaki LYS taban puanından yüksek ise adayın kayıtlı olduğu yüksek öğretim programında bitirmiş olduğu yarıyıllara ait öğretim planındaki tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının Dörtlük not sisteminde eğitim almış öğrenciler için 4.0 puan üzerinden en az 3.0; yüzlük not sisteminde eğitim almış olanlar için ise 100 puan üzerinden en az 80 genel not ortalaması şartı aranır. Bu başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ilandaki şartları sağlayıp başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
 3. Eğer Madde 2’deki LYS puan koşulu sağlanmıyor ise adayın kayıtlı olduğu yüksek öğretim programında bitirmiş olduğu yarıyıllara ait öğretim planındaki tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının Dörtlük not sisteminde eğitim almış öğrenciler için 4.0 puan üzerinden en az 3.50; yüzlük not sisteminde eğitim almış olanlar için ise 100 puan üzerinden en az 85 genel not ortalaması şartı aranır.
 4. GTÜ’ye diğer öğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyenlerin başvuruları, en az %30 İngilizce öğretim programı uygulayan bir yüksek öğrenim kurumunda öğrenim görüp hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmaları veya GTÜ Senatosu’nun kabul ettiği (son beş yıl içinde olmak şartıyla YDS, e-YDS sınavlarında en az 55 veya üzeri puan almak veya son iki yıl içinde olmak şartıyla TOEFL IBT sınavında 66 veya üzeri puan almak) İngilizce başarı belgelerinden herhangi birini sağlamaları; o güne kadar aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bölüm kurulları tarafından belirlenen ve ilan edilen özel koşulları taşımaları halinde kabul edilir. İngilizce başarı belgeleri bulunmayan adayların başvuruları; GTÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından yatay geçiş başvuru süresinin dolmasını izleyen haftada yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde kesinleşir.
 5. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.
 6. Kayıt Dondurma, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. Ancak yarıyıl/yıl kaybı olan öğrenciler başvuru yapamazlar.

 

B-SİSTEME YÜKLENECEK GEREKLİ BELGELER:

 1. Öğrenim belgesi (Transkript) onaylı(e-imzalı ya da ıslak imzalı) pdf formatında, aldığı notların ve ağırlıklı genel not ortalamasının belirtilmesi gerekir. (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 2. Ders içerikleri onaylı
 3. Öğrenci Belgesi onaylı(e-imzalı ya da ıslak imzalı veya E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 4. ÖSYS/YKS / DGS Yerleştirme Sonucu
 5. ÖSYS/YKS / DGS Sınav Sonucu
 6. Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin pdf formatında onaylı(e-imzalı ya da ıslak imzalı)  belge, (transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez, disiplin cezası ile ilgili belge kısmına sisteme tekrardan transkript yüklenmesi gerekmektedir.)
 7. İngilizce ve Türkçe derslerinin onaylı pdf formatında müfredat programı (4 dönemlik ders planı)
 8. Adayın yatay geçiş yapmaktaki amaç ve hedeflerini (Statement of Purpose) anlatan en az bir sayfalık imzalı bir yazı.
 9. Eğitim Dilini Gösterir Belge (Eğer transkript veya öğrenci belgesinde bu bilgi var ise transkript belgesi veya öğrenci belgesi yüklenmesi yeterlidir.)
 10. En az %30 İngilizce eğitime tabi olup Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başarılı olduğunu gösterir onaylı pdf formatında belge veya eşdeğeri (YDS, E-YDS, TOFEL IBT) sınav sonuç belgesi. Yabancı dil belgesi olmayan öğrencilerin sisteme belge yüklemelerine gerek yoktur. Belge yüklemeyenler aşağıda belirtilen tarihte GTÜ Yabancı dil sınavına gireceklerdir.

 

BAŞVURU TARİHLERİ             :    29 Ocak 2024 – 02 Şubat 2024

İNGİLİZCE SINAV TARİHİ      :    05 Şubat 2024

SINAV YERİ                                      :    Yabancı Diller Bölümü Ana Bina

DEĞERLENDİRME TARİHİ    :    05-07 Şubat 2024 arası

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ   :    08 Şubat 2024

KESİN KAYITLAR                     :    08-13 Şubat 2024

YEDEK KAYITLAR                   :    14-16 Şubat 2024

BAŞVURU ŞEKLİ                        :    Online olarak başvuru yapılacaktır.

                                                  Başvuru linki için tıklayınız

İLETİŞİM: ogrenci@gtu.edu.tr (Aynı gün içinde sorularınız cevaplanmaktadır.)

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum