2023-2024 Merkezi Yerleştirme(Ek Madde 1) ÖSYM Puanıyla Yatay Geçiş

 

2023-2024 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME (EK MADDE-1) ÖSYM PUANIYLA YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE ESASLARI

 

A-BAŞVURU TAKVİMİ

BAŞVURU TARİHLERİ: 01 Ağustos 2023 (Saat 08.30)-15 Ağustos (Saat 16.00) 2023

BAŞVURULAR LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ (01 Ağustos 2023 Saat 08.30 dan itibaren başvurular alınacaktır.) 

Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklama için tıklayınız

İNGİLİZCE SINAV TARİHİ: 

Sınav tarihi: 18 Ağustos 2023

Sınav saati: 10:00 - 13:30 arası

Sınav yeri: Yabancı Diller Bölümü Ana Bina

BAŞVURU DEĞERLENDİRME: 15 - 18 Ağustos 2023

KAZANANLARIN İLANI: 18 Ağustos 2023 

KESİN KAYIT TARİHLERİ: 21 Ağustos 2023 - 01 Eylül 2023

Kontenjanlar belirlenirken 2022 yılı kontenjanlarının %30 u alınmaktadır. Bu oran her yıl ve her sınıf için ayrı ayrı hesaplanmaktaır. 

Örneğin 2022 yılında Bilgisayar Mühendisliğinin 90 kontenjanı bulunyor. 2023 yılı Ek Madde 1 için kontenjanlar belirlenirken:

2022 yılında ÖSYM sınavına giren öğrencilerin Hazırlık sınıfı için 27, 1. Sınıf için 27, 2. sınıf için 27, 3. Sınıf için 27, 4. Sınıf için 27 kontenjan belirlenir. 

2021 yılında ÖSYM sınavına giren öğrencilerin Hazırlık sınıfı için 27, 1. Sınıf için 27, 2. sınıf için 27, 3. Sınıf için 27, 4. Sınıf için 27 kontenjan belirlenir. 

2020 yılında ÖSYM sınavına giren öğrencilerin Hazırlık sınıfı için 27, 1. Sınıf için 27, 2. sınıf için 27, 3. Sınıf için 27, 4. Sınıf için 27 kontenjan belirlenir. 

Yukarıdaki örnekte 2019, 2018, 2017... yıllar olarak sıralama devam eder. Her yıl her sınıf için Bilgisayar Mühendislğinde 27 şer kontenjan ayrılmıştır. 2022 yılı kontenjanları her program için farklılık göstermekted olup  "https://www.gtu.edu.tr/kategori/1327/0/display.aspx" adresinden kontenjanları kontrol edebilirsiniz. 

 

Başvuru yapılacak Sınıflarda aşağıdaki kurallara dikkat ediniz:

1. Hazırlık sınıfında okumaya devam eden öğrenciler hazırlık sınıfına başvuru yaparlar

2. Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan ya da muaf olan öğrenciler 1. sınıfa başvuru yaparlar

3. Hazırlık sınıfında başarısız olup Türkçe programa başvuru yapan öğrenciler 1. sınıfa başvuru yaparlar

4. 1. sınıf tamamlayan öğrenciler 2. sınıfa başvuru yaparlar

5. 2. sınıf tamamlayan öğrenciler 3. sınıfa başvuru yaparlar

6. 3. sınıf tamamlayan öğrenciler 4. sınıfa başvuru yaparlar

 

Yükseköğretim Kurlunun 03.09.2021 Tarihli yazısına istinaden Mühendislik Tamamlama öğrencileri Ek Madde 1 kapsamıdna yatay geçiş yapamaz. İlgili Yazı için Tıklayınız

 

B – KOŞULLAR

(1) Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş için; Yurdumuzda ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilirler. Yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuruda bulunamazlar. (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanlar yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar),

(2) Öğrencinin kayıt olduğu programa girdiği yıldaki merkezi yerleştirme puanı, başvuracağı programın o yıl ki taban puanına eşit veya yüksek ise başka bir diploma programına başvurabilir. (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanı; geçmek istediği, İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yatay geçiş başvurusu yapabilecektir.)

(3) Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans ve ya lisans programlarına geçiş yapabilirler (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa),

(4) Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM puanı dikkate alınır, başarı şartı aranmaz.

(5) Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler. (İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde -1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş yapamazlar) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler; ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.

(6) İlgili yılda ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler başvuru yapamazlar. (Öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yerleştikleri yükseköğretim kurumlarında eğitime başlayarak, ilgili yükseköğretim programına ve yükseköğretim kurumuna intibak sürecini geçirdikten sonra, yatay geçiş sürecinin mantığına uygun olarak diğer yükseköğretim programlarına geçiş için başvuruda bulunmalarının daha faydalı olacağı hususu göz önüne alınarak, ilgili yılda ÖSYS'de yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki dönem/yılda yapılacak işlemler sırasında başvuru hakkı bulunmaktadır.)

(7) Hazırlık sınıfı dahil olmak üzere tüm sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

(8) DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir. Başvuru yapılacak programa ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa o programa başvuru yapılamaz.

(9) Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse, geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.

(10) Üniversitemizde %30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan lisans bölümlerimize yatay geçiş başvurusunda bulunabilmek için;

Adayların;

a) En az %30 İngilizce öğretim programı uygulayan bir yükseköğrenim kurumunda öğrenim görüp hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmaları,

b) GTÜ Senatosu’nun kabul ettiği İngilizce başarı belgelerinden herhangi birini (son beş yıl içinde olmak şartıyla YDS, e -YDS sınavlarında en az 55 veya üzeri puan almak veya son iki yıl içinde olmak şartıyla TOEFL IBT sınavında 66 veya üzeri puan almak) sağlamaları,

c) GTÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan İngilizce Yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Yabancı Dil sınavı ile ilgili duyurular için http://www.gtu.edu.tr/kategori/48/3/yabanci-diller-bolumu.aspx adresini ziyaret etmeniz önerilir. Yabancı dil sınavı hakkındaki sorularınız için 0 262 605 18 75 Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Sekreterliği’nden bilgi alınabilir.

d) Hazırlık sınıfında başarısız olan ve halen yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrencilerin, öğretim dili İngilizce olan programlara başvurabilmeleri için yukarıdaki a-b-ve c maddelerinde yer alan yabancı dil muafiyetlerinden birine sahip olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacaklarından başvuruları kabul edilmeyecektir. Daha önce kayıtlı olduğu programın İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmuş ve GTÜ İngilizce Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrenciler; GTÜ Lisans eğitim öğretim yönetmeliğinde yer alan yabancı dil hazırlık eğitimine tabi olmak suretiyle yatay geçiş yapabileceklerdir. (Daha önce İngilizce Hazırlık sınıfı okumamış olan öğrenciler: GTÜ İngilizce hazırlık öğretimi süresi en fazla dört yarıyıldır. İlk iki yarıyıl süresinde yapılan İngilizce yeterlik sınavlarında, (güz yarıyılı sonu, bahar yarıyılı sonu) başarılı olamayan öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfına devam etme hakkı bulunmaz. Ancak bir sonraki öğretim yılının başında ve devamında yapılan tüm İngilizce yeterlik sınavlarına girebilirler. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Gerek birinci yıl gerekse ikinci yıl sonunda başarısız olan öğrenciler isterlerse, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin on ikinci fıkrası uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı üniversitelere yerleştirilmek üzere ÖSYM’ye başvuru yapabilirler.) (Kayıtlandığı üniversite de 1 yıl İngilizce Hazırlık okuyan öğrencilerin Üniversitemizde sadece sınav hakkı vardır. Ders hakları bulunmamaktadır)

(11) Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de, ikinci madde de belirtilen şartları sağlamaları durumunda, özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlar dışındaki programlara başvuru yapabilirler.

(12) Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanmaktadır. Sınavsız geçiş ile yerleşen adayların ÖSYS puanları ile de şartları sağlamaları halinde ÖSYS puanları ile de başvuru yapabilirler. (Yükseköğretim kurumlarının programlarının taban puanlarına ilişkin bilgiye www.osym.gov.tr adresinde yer alan "ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına ilişkin" yayından ulaşılabilir.)

(13) Belirtilen kayıt tarihleri arasında herhangi bir nedenle kayda gelmeyenler kayıt hakkını kaybederler.

(14) İntibak işlemleri, İlgili komisyonlar tarafından, ders kayıt haftasında yapılır.

 

C- SİSTEME YÜKLENECEK GEREKLİ BELGELER:

(1) Öğrenci belgesi onaylı (e-imzalı, ıslak imzalı, e-devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.)

(2) ÖSYM /DGS sonuç belgesi,

(3) ÖSYM /DGS ve yerleştirme belgesi

(4) En az %30 İngilizce eğitime tabi olup Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başarılı olduğunu gösterir onaylı pdf formatında belge veya eşdeğeri (YDS,E-YDS, TOFEL IBT) sınav sonuç belgesi. Yabancı dil belgesi olmayan öğrencilerin sisteme belge yüklemelerine gerek yoktur. Belge yüklemeyenler aşağıda belirtilen tarihte GTÜ Yabancı dil sınavına gireceklerdir. Muafiyet Belgesi olan öğrenciler "Sınavlar" menüsüne de bilgileri yüklemelidirler. 

(5) Öğretim Dilini gösterir belge. (Transkript ya da Öğrenci belgesinde yazması durumunda bu alana tekrar belge yüklenmelidir. E Devlet üzerinden alınan transkriptlerde Eğitim dili yazmaktadır. Bu belgeyi yükleyebilirsiniz. )

İLETİŞİM: ogrenci@gtu.edu.tr (48 saat içerisinde sorularınız cevaplanmaktadır.)

Merkezi yerleştirme (Ek Madde-1) puanıyla Üniversitemiz Taban Puanları ve Kontenjanlarına https://www.gtu.edu.tr/kategori/1327/0/display.aspx  adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

YATAY GEÇİŞ SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru 1 - Hangi sınıflarda öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş yapabilmektedirler?

Cevap 1 - Ek madde 1 kapsamında; öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.

 

Soru 2 - Yatay geçiş yapılabilmesi gerekli başarı şartları nelerdir?

Cevap 2 - Ek madde 1 kapsamında yatay geçiş yapacak öğrencilerde; öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda herhangi bir başarı şartı aranmaz. 

 

Soru 3 - Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil eder mi?

Cevap 3 - Hayır, kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 

Soru 4 - Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan lisans programlarına yatay geçiş yapan öğrencilerin hazırlık durumları nasıl değerlendirilir?

Cevap 4 - Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan lisans programlarına yatay geçiş yapan öğrencilerden muafiyet şartlarını sağlayamayan öğrenciler zorunlu hazırlık sınıfında öğrenim görmek zorundadırlar.

a. Hazırlık süresi en fazla 2 sene olduğu için başvuru esnasında hazırlık sınıfında 1 sene okuyan öğrencilerin 1 sene daha hazırlık hakkı bulunmaktadır. Bu 1 sene içerisinde öğrencinin eğitim hakkı yoktur. Sadece sınavlara girebilir.

b. Eğer öğrenci üniversitesinde 2 sene hazırlık okumuş ise ve İngilizce programa başvuru yapacak ise yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmalıdır. Başarısız olan öğrenci kayıt yapamaz.

c. Türkçe Programlara başvuruda İngilizce muafiyet belgesine ihtiyaç bulunmamaktadır.

d. Türkçe programa başvuran adaylar yabancı dil sınavına girmeyeceklerdir.

e. Türkçe programda okuyup isteğe bağlı hazırlık okuyan öğrencilerde, İngilizce programlara başvuru yapan adayların muafiyet belgesi kabul edilmez. Yapılacak olan yabancı dil sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınavdan başarısız olan adaylar hazırlık sınıfından başlar.

f. Zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfından başarılı olan ya da muaf tutulan öğrenciler hazırlıktan muaf tutulmaları için yabancı diller bölümüne belgeleri iletilecektir. 

 

Soru 5 - Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş için hangi yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilirler? 

Cevap 5 - Yurdumuzda ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilirler. Ancak yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapamazlar.

 

Soru 6 - Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş için gerekli şartlar nelerdir?

Cevap 6 - Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş için öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Örneğin; İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.

 

Soru 7 - Merkezi yerleştirme puanına göre ön lisanstan lisansa geçiş yapılabilir mi?

Cevap 7 - Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilir.

 

Soru 8 - Merkezi yerleştirme puanına göre öğrenciler kaç defa yatay geçiş yapabilirler?

Cevap 8 - Öğrenciler merkezi yerleştirme puanına göre sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.

 

Soru 9 - Ek Madde 1 kapsamında nasıl başvuru yapabilirim?

Cevap 9 - Başvuru şartları ve şekli ile ilgili her sene yeni duyuru hazırlanmaktadır. Bu duyuruya https://www.gtu.edu.tr/kategori/1747/0/display.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Soru 10 - Ek Madde 1 sonuçlarına nasıl ulaşabilirim?

Cevap 10 - Sonuçlar her sene https://www.gtu.edu.tr/kategori/1747/0/display.aspx adresinden yayınlanmaktadır

 

Soru 11 - Ek Madde 1 ile üniversiteye kayıt hakkı kazandım. Ne yapmalıyım?

Cevap 11 - https://www.gtu.edu.tr/kategori/1747/0/display.aspx adresinden kesin kayıt için yapılması gerekenler yayınlanmaktadır. Bu adres günlük olarak takip edilmelidir.

 

Soru 12 - Üniversiteye Ek Madde 1 ile yerleştim. Ders Seçimlerini nasıl yapabilirim?

Cevap 12 – Ders seçimleri için https://obs.gtu.edu.tr/oibs/ogrenci/ adresine giriş yapılması gerekmektedir. Ders seçimleri Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde yapılmaktadır.

 

Soru 13 - Üniversiteyi yeni kazandım. Saydırmak istediğim dersler var. Ne yapmam gerekiyor?

Cevap 13 - Üniversitemizde ders saydırmaları bölümler tarafından yapılmaktadır. Transkript ve Ders içerikleri ile beraber bölümünüze başvuruda bulunmalısınız.

 

Soru 14 - Ders Saydırma işlemlerini ne zaman yapabilirim?

Cevap 14 - T.C.GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Başvuru Esasları d) Başvurular, ders aşamasına gelinen ilk dönemde akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihleri arasında yapılır. Başvuru süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

En az %30 İngilizce ve %100 İngilizce Programlar için ders aşamasına geçince başvuruda bulunabilirsiniz. Hazırlık sınıfında dersler saydırılmamaktadır

Türkçe programlar için en kısa sürede başvuruda bulunabilir.

 

Soru 15 - Hangi derslerimin saydırıldığını nasıl öğrenebilirim?

Cevap 15 - Öncelikle saydırılan dersleriniz bölümünüzden öğrenebilirsiniz. Saydırılan dersler Öğrenci işlere tarafından sisteme işlenmektedir

 

Soru 16 - Ders seçimi yaptıktan sonra saydırılan derslerim belli oldu. Ne yapmalıyım?

Cevap 16 - Kayıt yenileme tarihleri içerisindeysek danışmanınız bilgi vermesi halinde danışman onayı kaldırılabilir ve derslerinizi tekrar seçebilirsiniz. Kayıt yenileme tarihleri geçtikten sonra dersleriniz sisteme işlendiyse Ders Ekle/Bırak döneminde saydırılan derslerinizi çıkartabilirsiniz.

 

Soru 17 - Üniversiteye yeni yerleştim. Danışmanımı nasıl öğrenebilirim? 

Cevap 17 - Üniversitemizde danışmanlar bölümler tarafından belirlenmektedir. Öğrenci bilgi sisteminden danışmanınızın kim olduğunu görebilirsiniz. 

Hazırlık sınıfındaki öğrencilere danışman atanmamaktadır. 

Eğer 1. Sınıftaysanız ve sistemde danışmanınız görünmüyorsa bölümünüz ile iletişime geçmelisiniz. Bölümünüz danışmanınızı Öğrenci İşlerine bildirdiğinde sistemde tanımlama yapılacaktır. 

Ayrıca öğrenci bilgi sisteminden “Müfredat Durumu” ekranında müfredatınızın son durumunu takip edebilirsiniz.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum