2023-2024 Güz Yarıyılı Lisans Dış Yatay Geçiş (Not Ortalamasına Göre) İlanı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

LİSANS DIŞ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

 

DIŞ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

Fakülteler

Bölümler

Yurtiçi Yatay Geçiş Kontenjanları

Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanları

2.sınıf

3.sınıf

2.sınıf

3.sınıf

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İng)

3

3

-

-

Elektronik Mühendisliği (En az %30 İng)

3

3

1

-

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (En az %30 İng)

3

3

1

1

Çevre Mühendisliği (İng)

3

3

1

1

Biyomühendislik (İng)

2

2

1

-

Harita Mühendisliği (Tr)

3

3

-

-

Kimya Mühendisliği (İng)

3

3

1

1

Makine Mühendisliği (İng)

3

3

1

1

İnşaat Mühendisliği (İng)

3

3

1

1

Endüstri Mühendisliği (İng)

2

2

 

 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak Mühendisliği (İng)

3

3

1

1

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık (En az %30 İng)

4

4

-

-

Şehir ve Bölge Planlama (Tr)

3

3

-

-

İşletme Fakültesi

İşletme (En az %30 İng)

3

3

1

1

İktisat (Tr)

3

3

1

1

Temel Bilimler Fakültesi

Fizik (İng)

2

2

1

1

Kimya (İng)

2

2

1

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng)

3

3

-

-

Matematik (İng)

2

2

-

-

 

YURTİÇİ / YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ

A-GENEL KOŞULLAR:

 1. Yurtiçi Yatay Geçişler yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yalnız ikinci sınıf ve üçüncü sınıf için yapılır.
 2. Adayın LYS’den aldığı puanı yatay geçiş için başvurduğu Bölüm’ün aynı yıldaki LYS taban puanından yüksek ise adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim programında bitirmiş olduğu yarıyıllara ait öğretim planındaki tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının Dörtlük not sisteminde eğitim almış öğrenciler için 4.0 puan üzerinden en az 3.0; yüzlük not sisteminde eğitim almış olanlar için ise 100 puan üzerinden en az 80 genel not ortalaması şartı aranır. Bu başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ilandaki şartları sağlayıp başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
 3. Eğer Madde 2’deki LYS puan koşulu sağlanmıyor ise adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim programında bitirmiş olduğu yarıyıllara ait öğretim planındaki tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının Dörtlük not sisteminde eğitim almış öğrenciler için 4.0 puan üzerinden en az 3.50; yüzlük not sisteminde eğitim almış olanlar için ise 100 puan üzerinden en az 85 genel not ortalaması şartı aranır.
 4. GTÜ’ye diğer öğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak isteyenlerin başvuruları, en az %30 İngilizce öğretim programı uygulayan bir yüksek öğrenim kurumunda öğrenim görüp hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmaları veya GTÜ Senatosu’nun kabul ettiği (son beş yıl içinde olmak şartıyla YDS, e-YDS sınavlarında en az 55 veya üzeri puan almak veya son iki yıl içinde olmak şartıyla TOEFL IBT sınavında 66 veya üzeri puan almak) İngilizce başarı belgelerinden herhangi birini sağlamaları; o güne kadar aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bölüm kurulları tarafından belirlenen ve ilan edilen özel koşulları taşımaları halinde kabul edilir. İngilizce başarı belgeleri bulunmayan adayların başvuruları; GTÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından yatay geçiş başvuru süresinin dolmasını izleyen haftada yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde kesinleşir.
 5. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.
 6. Kayıt Dondurma, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. Ancak yarıyıl/yıl kaybı olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
 7. Yatay Geçiş için başvurularda adayın durumu aşağıdaki formüle göre değerlendirilerek, sıralama oluşturulur. [(ösym puanı*40%+(not ortalaması*100)*20%)-(giriş sıralaması/1000)*40%]

 

B-SİSTEME YÜKLENECEK GEREKLİ BELGELER:

 1. Öğrenim belgesi (Transkript) onaylı(e-imzalı ya da ıslak imzalı) pdf formatında, aldığı notların ve ağırlıklı genel not ortalamasının belirtilmesi gerekir.
 2. Ders içerikleri onaylı(Sadece Başarılı Olunan Dersler)
 3. Öğrenci Belgesi onaylı(e-imzalı ya da ıslak imzalı veya e-devletten alınan belge de geçerlidir)
 4. ÖSYS/YKS / DGS Yerleştirme Sonucu
 5. ÖSYS/YKS / DGS Sınav Sonucu
 6. Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin pdf formatında onaylı(e-imzalı ya da ıslak imzalı)  belge, (transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez, disiplin cezası ile ilgili belge kısmına sisteme tekrardan transkript yüklenmesi gerekmektedir.)
 7. İngilizce ve Türkçe derslerinin onaylı pdf formatında müfredat programı (8 dönemlik ders planı)
 8. Adayın yatay geçiş yapmaktaki amaç ve hedeflerini (Statement of Purpose) anlatan en az bir sayfalık imzalı bir yazı.
 9. Eğitim Dilini Gösterir Belge (Eğer transkript veya öğrenci belgesinde bu bilgi var ise transkript belgesi veya öğrenci belgesi yüklenmesi yeterlidir.)
 10. En az %30 İngilizce eğitime tabi olup Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başarılı olduğunu gösterir onaylı pdf formatında belge veya eşdeğeri (YDS, E-YDS, TOFEL IBT) sınav sonuç belgesi. Yabancı dil belgesi olmayan öğrencilerin sisteme belge yüklemelerine gerek yoktur. Belge yüklemeyenler aşağıda belirtilen tarihte GTÜ Yabancı dil sınavına gireceklerdir.
 11. İkinci öğretimden birinci öğretime geçiş yapacak öğrenciler için ilk %10 da olduğunu gösterir belge.

 

BAŞVURU TARİHLERİ             :    24-28 Temmuz 2023

İNGİLİZCE SINAV TARİHİ      :    1 Ağustos 2023 Salı Saat: 10:00

SINAV YERİ                                      :    Yabancı Diller Bölümü Ana Bina

DEĞERLENDİRME TARİHİ    :    31 Temmuz -11 Ağustos 2023

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ   :    16-18 Ağustos 2023

KESİN KAYITLAR                     :    21 - 25 Ağustos 2023

YEDEK KAYITLAR                   :    31 Ağustos - 01 Eylül 2023

BAŞVURU ŞEKLİ                        :    Online olarak başvuru yapılacaktır.

BAŞVURULAR LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ (24 Temmuz 2023 Saat 08.30 dan itibaren başvurular alınacaktır.) 

İLETİŞİM: ogrenci@gtu.edu.tr (Aynı gün içinde sorularınız cevaplanmaktadır.)

 

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum