Engelsiz GTÜ Birimi

Engelsiz GTÜ Biriminin amacı; engelli öğrencilere ve personele üniversitemizde erişim kolaylığı ve gerekli desteği sağlayarak engelli öğrencilerimizin ve personelimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve engelsiz bir kampüs olma yolunda ilerlemektir.

Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 14/09/2006 tarihli ve 2006 / 28 Oturum Sayılı Kararı ile Gebze Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi oluşturulmuştur. 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğine” uygun olarak yürütülmektedir. Başkan, koordinatör ve üyelerden oluşan bir komisyon düzenlenmiştir. Başkanlığını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilay COŞGUN’un yaptığı birimin koordinatörlüğüne, Gebze Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 07/03/2017 tarih ve 2017/E-4780 sayılı kararıyla, Doç. Dr. Meral ELÇİ görevlendirilmiştir. 2017 yılında “Gebze Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi” yapılandırılmış ve yerine “Engelsiz GTÜ Birimi” kurulmuştur.