Assist. Prof. Kültigin AKÇİN
Management

Kültigin AKÇİN
Phone
+90 (262) 02626051405
Email
kakcingtu.edu.tr
Office
Business Administration Building, 208
Areas of interest
Organizational Behavior, Strategic Management

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

Akçin, K. (2021), İş Performansı Belirleyicilerinden Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel Sapma Davranışı ve Görev Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(1), 317-329

Erat S., Kitapçı H., Akçin K., (2020), Managerial Perception and Organizational Identity: A Comparative Analysis, Sustainability, 12(6), 2278, doi:10.3390/su12062278 (SSCI)

Akçin, K. (2019), Kronizm, Örgütsel Sapma Davranışını Tetikler mi? Bir Yerel Yönetim Çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (2), 1330-1345

Akçin, K., Erat, S., Alnıaçık, Ü., Ciftçioğlu, A.B. (2018) ‘Effect of psychological ownership on employee silence and task performance: a study on academicians’, International Business Research, Vol. 11, No. 1, 34-43.

Akçin, K., Erat, S., Alnıaçık, Ü., Çiftçioğlu, A. B. (2017). Effect of perceived organizational support on organizational silence and task performance: A study on academicians. Journal of Global Strategic Management, 11(1), 35-43.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER:

Alnıaçık Ü., Ciğerim E., Akçin K., Bayram O., “Independent and joint effects of perceived corporate reputation, affective commitment and job satisfaction on turnover intentions”, 7th International Strategic Management Conference, 24, 2011, ss. 1177-1189.

Alnıaçık Ü., Alnıaçık E., Akçin K., Erat S., “Relationships Between Career Motivation, Affective Commitment and Job Satisfaction”, 8th International Strategic Management Conference, 58, 2012, ss. 355-362.

Alnıaçık E., Alnıaçık Ü., Erat S., Akçin K., “Does Person-organization Fit Moderate the Effects of Affective Commitment and Job Satisfaction on Turnover Intentions?”, 9th International Strategic Management Conference, 99, 2013, ss. 274-281.

Alnıaçık E., Alnıaçık, Erat S., Akçin K., “Attracting Talented Employees to the Company: Do We Need Different Employer Branding Strategies in Different Cultures?”, 10th International Strategic Management Conference, 150, 2014, ss. 336-344.

YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER:

Akçin K., Sosyal Girişimcilik, Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a: Dijitalleşmenin Gücü, Nobel Bilimsel Yayınları, Editör: Prof.Dr. Salih Zeki İMAMOĞLU ve Doç. Dr. Serhat ERAT, Basım Sayısı: 1, Bölüm Sayfa: 199-213, ISBN: 978-625-7492-55-3, Yayım Tarihi: 2021.

Akçin K., Liderlik ve Duygusal Zeka, Liderlik ve Güncel Yaklaşımlar, Kriter Yayınları, Editör: Dr.Öğr.Üyesi Serhat ERAT, Basım Sayısı: 1, Bölüm Sayfa: 59-72, ISBN: 978-605-7890-91-7, Yayım Tarihi: 2019.

Akçin K., Liderlik ve Performans, Liderlik ve Güncel Yaklaşımlar, Kriter Yayınları, Editör: Dr.Öğr.Üyesi Serhat ERAT, Basım Sayısı: 1, Bölüm Sayfa: 103-114, ISBN: 978-605-7890-91-7, Yayım Tarihi: 2019.


  • Third Cycle (Doctoral):
  • Second Cycle (Master's):
  • First Cycle (Undergraduate):
We use cookies to improve your experience on our website. For more information on cookies, you can view our cookie policy. Please click here for more information. I agree