gtu_logo

Dr. Mesut TEKBAŞ
Environmental Engineering

Mesut TEKBAŞ
Phone
+90 (262) 605 3150
Email
mtekbas@gtu.edu.tr
Office
Environmental Engineering, Z-7
Areas of interest

Journal Article

  Adsorption Studies Of Aqueous Basic Dye Solutions Using Sepiolite, Mesut Tekbaş, Nihal Nektaş And H. Cengiz Yatmaz, Desalination Volume 249, Issue 1, 30 November 2009, Pages 205-211

  Heterogeneous Photo-Fenton Oxidation Of Reactive Azo Dye Solutions Using İron Exchanged Zeolite As A Catalyst, Mesut Tekbaş, H. Cengiz Yatmaz And Nihal Bektaş, Microporous And Mesoporous Materials Volume 115, Issue 3, 1 November 2008, Pages 594-602

Conference Proceedings

  Giresun İli Katı Atık Envanter Çalışması Ve Yapılabilecek Bertaraf Tekniklerin İncelenmesi. Bayram Hamurcu, Aytuğ Tekbaş, Mesut Tekbaş, Nihal Bektaş (25-29 Ağustos 2008) Selçuk Üniversitesi, Giresun

  Removal Of Dırect Orange-46 From Aqueous Solutıons Usıng Mn-Dıatomıte, Selay Aksoy, Mesut Tekbaş, Güleda Engin, Nihal Bektaş, International Conference On Environment: Survival And Sustainability, 19- 27 February 2007, Near East University, Nicasia- Northern Cyprus

National Proceedings

  Elektronik Atıklardan Elektrodepolama Yöntemi İle Metal Geri Kazanımı, Mesut Tekbaş, Nihal Bektaş, Ukay 2012, 17-20 Ekim 2012, Akdeniz Üniversitesi,Antalya

  Katı Atık Bertarafına Ekolojik Bir Yaklaşım: Kompost Üretimi, Yasemin Çalışkan, Mesut Tekbaş, Nihal Bektaş, Ekoloji 2011 Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2011, Düzce.

  Ekolojik Risklerin Belirlenmesinde Çevresel Yaşam Döngü Analizinin Kullanılması, Aytuğ Tekbas, Mesut Tekbaş, Nihal Bektaş, Ekoloji 2011 Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2011., Düzce

  Organik Madde İçeren Katı Atıkların Anaerobik Kompostlaştırma İle Biyogaz Üretiminde Kullanılmaları, Yenilenebilir Enerji Kaynağı Biyokütle Çalıştayı Ve Sergisi, Sibel Barışçı, Nihal Bektaş, Mesut Tekbaş Bursa Kimya Mühendisleri Odası,7-8 Ekim 2011

  Elektronik Atıkların Yönetimi Ve Geri Kazanım Teknikleri, 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Ö.Murat Polat, Mesut Tekbaş, Nihal Bektaş ,Ukay 2010, 18-20 Ekim 2010, Mersin Üniversitesi,Mersin

  Doğal Adsorbentler İle Boyar Madde Giderininin Uv-Vis Ve Ftır Stroskopisi İle Araştırılması, Bektaş N., Harbeck S., Tekbaş M., Yatmaz H.C., (2009), Ankara Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara

  Reaktif Boyaların Demir İle Modifiye Edilmiş Katalizör Kullanılarak Heterojen Foto Fenton Oksidasyonu, Keriş Ü.D., Tekbaş M., Yatmaz H.C., Bektaş N.,(28-29 Mayıs 2009),Gyte, Kocaeli

  Sepiyolit Minerali İle Boya İçeren Atıksuların Arıtım Kinetiğinin İncelenmesi, Mesut Tekbas, Nihal Bektas, H. Cengiz Yatmaz,(14-46 Mayıs 2008), Gyte, Kocaeli

  Fotokatalitik Proseslerde Kullanılan Heterojen Katalizör Türleri, Tekbaş, M.,Yatmaz, H.C., Bektaş, N, (10-13 Eylül 2007), İnönü Üniversitesi. Malatya

  Mıkro Ölçeklı Elektroforetık Ayrıştırma Ünıtelerının Çevresel Analızlerde Kullanımı, Nıhal Bektaş, Mesut Tekbaş, Ulusal Analıtık Kımya Kongresı (5-7 Temmuz 2006), Çanakkale

  Demir III (Fe3+) İyonu İle Modifiye Edilmiş Zeolit Katalizi Eşliğinde Reaktif Turuncu 16 Azo Boyar Maddesinin Foto Oksidasyonu, Caner Araz, Mesut Tekbaş, H. Cengiz Yatmaz, Nihal Bektaş, Mayıs 2006, Gebze

Arıtma Çamurlarının Süperkritik Su Oksidasyonu ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması (2019)

 • Third Cycle (Doctoral): Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü; Çevre Mühendisliği Bölümü (2019)
 • Second Cycle (Master's): Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü; Çevre Mühendisliği Bölümü (2007)
 • First Cycle (Undergraduate): Ondokuz Mayıs Üniversitesi; Çevre Mühendisliği Bölümü (2003)