gtu_logo
Abdurrahman AKYOL
Prof. Dr. Abdurrahman AKYOL
(Görevde)
E-posta: akyol@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z-31
Telefon: (262) 605 31 55
Atıksu arıtımı, İleri oksidasyon teknolojileri, Fotokimyasal oksidasyon, Fotokataliz üretimi, Elektrokimyasal prosesler, Elektrooksidan Arıtma Prosesleri Thin solid film, Fenton proses
Coşkun AYDINER
Prof. Dr. Coşkun AYDINER
E-posta: aydiner@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z38
Telefon: (262) 605 31 62
Yeşil/Eko-Sürdürülebilir Bilim ve Mühendislik, Eko-Yenilikçi Su/Atıksu Arıtma Teknolojileri, Yeni Nesil Su/Kaynak Geri Kazanım Uygulamaları, Nano-ölçekte Taşınım/Modelleme.
Nihal BEKTAŞ<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Nihal BEKTAŞ
(Bölüm Başkanı)
E-posta: nbektas@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Çevre Mühendisliği Z35
Telefon: (262) 605 3159
Atıksu arıtımda fizikokimyasal yöntemler (Adsorpsiyon, Elektrokoagülasyon, İOP)
Katı Atık Yönetimi, Çevresel Yaşam Döngüsü Analizi, Sürdürülebilirlik.
Banu ÇETİN
Prof. Dr. Banu ÇETİN
E-posta: bcetin@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z41
Telefon: (262) 605 3165

Hava Kirliliği ve Kontrolü
Organik Kirleticiler (PBDE, PAH, PCB, Pestisit, VOC)
Kuru Çökelme
Yaş Çökelme
mikroplastikler
Murat DOGRU
Prof. Dr. Murat DOGRU
E-posta: m.dogru@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z33
Telefon: (262) 6053157
- Katı Atık
- Biokütleler
- Gazlaştırma
- Piroliz ve Yakma
- Yenilenebilir Enerji
- Termal Prosesler
Elif İNCE
Prof. Dr. Elif İNCE
E-posta: e.senturk@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, 143
Telefon: (262) 605 31 23
Biyolojik Atıksu Arıtımı

Membran Biyoreaktörler

Elektrokimyasal Arıtma

İyon Değiştirme ve Adsorpsiyon

Mahir İNCE
Prof. Dr. Mahir İNCE
E-posta: mahirince@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, 42
Telefon: (262) 605 31 24
Biyolojik Atıksu Arıtımı, Membran/Membran Distilasyon Biyoreaktörler, İyonlaştırıcı Radyasyon ile Arıtma Teknikleri, Süperkritik Su Gazifikasyonu/Oksidasyonu
Ahmet KARAGÜNDÜZ
Prof. Dr. Ahmet KARAGÜNDÜZ
E-posta: akaragunduz@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z4A
Telefon: (262) 605 1518
Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği Kontrolü,
Çevresel Taşınım Prosesleri
Su ve Değerli Ürün Geri Kazanımı
Membran Prosesler.

Mehmet KOBYA
Prof. Dr. Mehmet KOBYA
(Görevde)
E-posta: kobya@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, 302
Telefon: (262) 6053169
Endüstriyel Atıksu Arıtım Prosesleri,Sıvı Membran Prosesleri, Elektrokimyasal Su Arıtım Prosesleri, İleri Atıksu Arıtım Prosesleri, İçme Suyu Arıtım Prosesleri
Melek Özkan
Prof. Dr. Melek Özkan
E-posta: mozkan@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, 43
Telefon: (262) 605 3167
Çalışma alanları: Çevre Mikrobiyolojisi, Çevre Biyoteknolojisi.
Çalışma konuları: Yenilenebilir yakıtlar, biyosensörler, biyomimik malzemeler, üniversitede sürdürülebilirlik.
Hüseyin Cengiz YATMAZ
Prof. Dr. Hüseyin Cengiz YATMAZ
E-posta: yatmaz@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z-34
Telefon: (262) 605 3158
Environmental catalysis, Photocatalytic degradation, Photoelectrochemical catalysis and photochemical degradation

Photoreactor design and kinetics, Heterogeneous kinetics and modelling
Ebubekir YÜKSEL
Prof. Dr. Ebubekir YÜKSEL
E-posta: yuksel@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z44
Telefon: (262) 605 32 13
- İçmesuyu Arıtımı/Su Temini - Endüstriyel Atıksuların Arıtılması - Membran Prosesler - Mikrokirletici Analizleri - Elektrokoagülasyon - Havza Yönetimi - Deniz Deşarjları
Çiğdem BALÇIK
Doç. Dr. Çiğdem BALÇIK
E-posta: cigdembalcik@gtu.edu.tr
Ofis: , Z-32
Telefon: (262) 605 31 56
Membran prosesler
Membran üretimi
Atıksu arıtımı ve geri kazanımı
Endsütriyel atıksu geri kazanımı
Değerli madde geri kazanımı
İleri oksidasyon prosesleri


Pınar  ERGENEKON
Doç. Dr. Pınar ERGENEKON
E-posta: p.kus@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z37
Telefon: (262) 90 (262) 605-3161
Atmosferdeki Asıltı Partiküller
Atmosferde UOB ve PAH Kirliliği
Kirletici Gaz Kontrol Teknolojileri
Murat EYVAZ
Doç. Dr. Murat EYVAZ
E-posta: meyvaz@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, SUMER
Telefon: (262) 0 (262) 605 32 23
Su ve Atıksu Arıtımında Elektrokimyasal Yöntemler, Filtrasyon, Membran Prosesler, İleri Osmoz, Membran Biyoreaktörler, Membran Üretimi ve Modifikasyonu
Hatice İNAN
Doç. Dr. Hatice İNAN
(Görevde)
E-posta: inan@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z-46
Telefon: (262) 605 31 70
İçme Suyu ve Atıksu Arıtımı:Elektrokimyasal, Fotokimyasal, Ozonlama prosesleri, Biofiltrasyon, İyon Değiştirme/Adsorpsiyon ve zeolit, Dezenfeksiyon ve Yan Ürünleri -Zeytin karasuyu, Gri ve Sarı su
Serdar KARA
Doç. Dr. Serdar KARA
E-posta: kara@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z31
Telefon: (262) 605 3171
Biyosensörler,
İyon değişimi, adsorpsiyon uygulamaları,
Elektro-koagülasyon,
Elektro-oksidasyon
Membran prosesler,
Orhan SEVİMOĞLU
Doç. Dr. Orhan SEVİMOĞLU
E-posta: sevimoglu@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, 146
Telefon: (262) 605 3143
• Hava Kirliliği ve Kontrolü
• Hava Kalitesi Modellemesi
• Sera Gazı Emisyonu
• Atık ve Enerji Yönetimi
• Yenilenebilir Enerji
• Partikül ve Gaz Kontrolü
Emel TOPUZ
Doç. Dr. Emel TOPUZ
E-posta: emeltopuz@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z44
Telefon: (262) 0 262 605 31 47
Mikrokirleticilerin çevresel ortamdaki akibeti/ölçümü/zehirli etkileri
Toprak Ekotoksisitesi
Çevresel risk değerlendirme ve yönetimi
Çoklu kriterli karar verme yöntemleri
İlker AKMIRZA
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKMIRZA
(Görevde)
E-posta: akmirza@gtu.edu.tr
Ofis: , Z145
Telefon: (262) 6053172
Koku Kontrolü ve Yönetimi, Makine Ogrenimi Algoritmalari ile Hava Kalite Modellemesi, Biyolojik Atıkgaz Arıtımı ve Ürün eldesi , Mikroalg Üretimi
Derya AYRAL ÇINAR
Dr. Öğr. Üyesi Derya AYRAL ÇINAR
E-posta: deryacinar@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Çevre, 144
Telefon: (262) 02626053099
Yüzeysel Akış Yönetiminde Doğa Temelli Çözümler, Döngüsel Şehirler, Toprak Ortamında Mikroplastikler ve Etkileri, Toprak-kirletici etkileşimi,Organik kirleticilerin toprak ortamında taşınımı
Enis Bülent HEKİMBAŞI
Dr. Öğr. Üyesi Enis Bülent HEKİMBAŞI
E-posta: enis@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z41
Telefon: (262) 605 3165
Uygulamalı jeokimya, mineral kimyası

Öğretim Görevlileri

Bahar ÖZBEY ÜNAL
Doç. Dr. Bahar ÖZBEY ÜNAL
E-posta: bozbey@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z-48
Telefon: (262) 605 31 53
Membran Prosesler, Su ve Atıksu Arıtımı ve Geri Kazanımı, Endüstriyel Atıksu Arıtımı, Membran Distilasyon, Membran Üretimi
Senem Bayar
Dr. Senem Bayar
E-posta: bulut@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z49
Telefon: (262) 605 3173
Zararlı Atıkların Solidifikasyon/Stabilizasyon Teknolojisi ile Yönetimi
Zararlı Atık Yönetimi
Endüstriyel Atık Yönetimi
Çevre Yönetimi
Beyza ÖZGÜRSES
Dr. Beyza ÖZGÜRSES
E-posta: b.samuk@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z-48
Telefon: (262) 605 31 72
Elektrokimyasal yöntemler ile atıksu arıtımı, Atıksu arıtımı
Ünal ŞEN
Dr. Ünal ŞEN
E-posta: usen@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z-07
Telefon: (262) 605 3150
Mikroalgal Atıksu Arıtımı ve Biyokütle Üretim Teknolojileri, Atıksu Arıtım Teknolojileri, Çevresel Maliyet Analizi, Çevre Mühendisliğinde ÇBS Uygulamaları, Kirlilik Önleme, Çevre Politikası
Gülfem SOYDEMİR
Dr. Gülfem SOYDEMİR
E-posta: g.soydemir@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z-48
Telefon: (262) 605 31 72
Mikroalgal Atıksu Arıtımı
Mikroalg Üretimi
Mikroalgal Biyoyakıt Üretim Teknolojileri
Membran Prosesler
Mesut TEKBAŞ
Dr. Mesut TEKBAŞ
E-posta: mtekbas@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z-7
Telefon: (262) 605 3150
Süperkritik Su Oksidasyonu,
Süperkritik Su Gazifikasyonu,
ileri Oksidasyon Prosesleri,
Atıksu Arıtımda Fizikokimyasal Yöntemler
Tehlikeli Atık ve Katı Atık Yönetimi

Öğretim Yardımcıları

Işıl ÇELİK SAĞLAM
Dr. Işıl ÇELİK SAĞLAM
(Görevde)
E-posta: icelik@gtu.edu.tr
Ofis: , Çevre ZL-06
Telefon: (262) 605 32 01
Hava Kirliliği
Organik Kirleticiler
Mikroplastikler
Cevdet DOĞAN
Dr. Cevdet DOĞAN
E-posta: cevdetdogan@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-06
Telefon: (262) 605 32 01
Gazlaştırma,
Sentez gazı arıtımı,
Gaz arıtımı
Yusuf KÜÇÜKAĞA
Dr. Yusuf KÜÇÜKAĞA
(Görevde)
E-posta: ykucukaga@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL11
Telefon: (262) --
Atık Biyorafinerileri, Anaerobik Biyoteknoloji, Biyopolimer Fermentasyonu (PHA), Piroliz-Gazlaştırma, Biyoyakıtlar
Tülin YILMAZ NAYIR
Dr. Tülin YILMAZ NAYIR
(Görevde)
E-posta: tulinyilmaz@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z58
Telefon: (262) 605 32 06
Biyoplastikler, Polihidroksialkanoatlar (PHA), PHA ekstraksiyon teknolojileri, Biyo-Nanofiberler, Elektrokimyasal Arıtma Teknolojileri
Havva AĞIR SARI
Arş. Gör. Havva AĞIR SARI
E-posta: h.agir2020@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, SUMER
Telefon: (262) 605 31 05
Wastewater/water treatment processes
Advanced oxidation processes
Electro-chemical treatment
Sultan AKDAĞ TÜRKAY
Arş. Gör. Sultan AKDAĞ TÜRKAY
E-posta: sakdag@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-03
Telefon: (262) 605 31 78
İleri oksidasyon prosesleri
Sonokatalitik oksidasyon
Fotokatalitik oksidasyon
Gizem BAŞARAN DİNDAŞ
Arş. Gör. Gizem BAŞARAN DİNDAŞ
E-posta: gdindas@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-03
Telefon: (262) 605 31 78
Gizem ÇELİK
Arş. Gör. Gizem ÇELİK
E-posta: g.yaran@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-09
Telefon: (262) 605 32 05
Eda CEYLAN
Arş. Gör. Eda CEYLAN
E-posta: edaceylan@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL07
Telefon: (262) 605 3202
Tarım Kaynaklı Seragazı Emisyonları
ArcGIS
Katalizör üretimi
Adsorpsiyon
Fotokatalitik Oksidasyon
Bengisu ÇİFTÇİOĞLU GÖZÜAÇIK
Arş. Gör. Bengisu ÇİFTÇİOĞLU GÖZÜAÇIK
(Görevde)
E-posta: bciftcioglu@gtu.edu.tr
Ofis: , ZL01
Telefon: (262) 605 31 77
Biyolojik Atıksu Arıtımı,
Biyoteknoloji,
Biyopolimerler.
Ercan  GÜRBULAK
Arş. Gör. Ercan GÜRBULAK
E-posta: egurbulak@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Sumer
Telefon: (262) 605 32 24
Süperkritik Su Oksidasyonu
Süperkritik Karbondioksit
Ekstraksiyon
Evaporasyon
Şevval Aleyna GÜVEM
Arş. Gör. Şevval Aleyna GÜVEM
E-posta: sguvem@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-02
Telefon: (262) 605 3177
Zehra KÖLE
Arş. Gör. Zehra KÖLE
E-posta: zkole@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-01
Telefon: (262) 605 31 76
Esra MEŞE ERDOĞAN
Arş. Gör. Esra MEŞE ERDOĞAN
E-posta: esramese@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-10
Telefon: (262) 605 32 05
Fitoremediasyon, Fermantasyon, Biyosensör, NaBH4 Hidroliz ve alkolizi, Clay characterization, Heterogeneous Catalysis
Dilara ÖZTÜRK
Arş. Gör. Dilara ÖZTÜRK
E-posta: dilaraozturk@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-11
Telefon: (262) 605 3206
Biyoplastikler, Biyopolimerler, PHA
İleri oksidasyon prosesleri
Elektrooksidasyon
İrem ÖZTÜRK UFUK
Arş. Gör. İrem ÖZTÜRK UFUK
E-posta: iozturk@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Çevre ZL16
Telefon: (262) 605 32 11
Burcu PALA
Arş. Gör. Burcu PALA
E-posta: burcupala@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-08
Telefon: (262) 605 32 03
Yasin Abdullah USLU
Arş. Gör. Yasin Abdullah USLU
E-posta: yuslu@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-15
Telefon: (262) 6053210
Biyolojik Arıtma
Anaerobik Arıtma
Membran Biyoreaktör
Membran Distilasyon

Handenur YAŞAR
Arş. Gör. Handenur YAŞAR
E-posta: hnuryasar@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-15
Telefon: (262) 605 32 10
Biyolojik Arıtma, Membran biyoreaktörler, Atıksu Arıtma, Su Gerikazanımı, Anaerobik Arıtma, İleri Arıtma Prosesleri, Membran Distilasyon

Eski Öğretim Elemanları