gtu_logo

Prof. Dr. Mahir İNCE
Environmental Engineering

Mahir İNCE
Phone
+90 (262) 605 31 24
Email
mahirince@gtu.edu.tr
Office
Environmental Engineering, 42
Areas of interest
Biological Wastewater Treatment, Membrane/Membrane Distillation Bioreactors, Treatment Methods Using Ionizing Radiation, Supercritical Water Gasification/Oxidation

Journal Article

 1. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Zafer Z Ozturk, Cihat Tasaltin, Guleda Onkal Engin, Ayse G Gurek, Devrim Atilla, Vefa Ahsen ve Mahir Ince, Evaluation of A Fast Wastewater Odour Characterisation Procedure Using A Chemical Sensor Array, Environmental Monitoring and Assessment, 2009, 151(1-4)
 2. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 M. İnce, F. Yıldız, G. Onkal Engin, S. N. Engin, B. Keskinler, Respirometric kinetic parameter calculations of a batch jet loop bioreactor treating leachate and oxygen uptake rate estimation by DTM, Journal of Hazardous Materials,2008, 153(991-998)
 3. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Bilgili, M.S., Demir, A., İnce, M., Özkaya, B., Metal concentratıons of sımulated aerobıc and anaerobıc pılot scale landfıll reactors, Journal of Hazardous Materials, 2007, 145 (1-2)
 4. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Uyar, G., Ören, M., İnce, M., Atmospheric heavy metal deposition in Düzce province by using mosses as biomonitors, Fresenius Envıronmental Bulletin, Vol. 16, No:2, 2007.
 5. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Uyar, G., Ören, M., Yıldırım, Y. , İnce, M., Mosses as indicators of atmospheric heavy metal deposition around a coal-fıred power plant in Turkey, Fresenius Envıronmental Bulletin, Vol. 16, No: 2, 2007.
 6. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 M.Salim Öncel, M. İnce, M.Bayramoğlu, Leaching of Silver From Solid waste Using Ultrasound Assisted Thiourea Method, "Ultrasonic Sonochemistry" 2005
 7. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 M.Kobya, E.Demirbaş, E.Şentürk, M.İnce, Adsorption Of Heavy Metal Ions From Aqueous Solutions By Activated Carbon Prepared From Apricot Stone, Bioresource Technology, 96/1518-1521, 2005

Conference Proceedings

 1. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 S.N. Engin, F. Yildiz, M. Ince, G. Onkal Engin, B. Keskinler, Modeling and Parameter Identification of a Jet-Loop Bioreactor, 2007 American Control Conference, ACC07, July 11-13, 2007, New York City, USA.
 2. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 M. İnce, G. Onkal-Engin, B. Keskinler, “Evaluation Of Kinetic Parameters Of Biochemical Reaction In A Jet-Loop Membrane Bioreactor For Leachate Degradation” International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 19-24 February 2007, Turkish Republic of Northern Cyprus
 3. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Z.Z. Ozturk, C. Tasaltin, G. Engin, A.G. Gurek, D. Atilla, V. Ahsen, M. Ince, Wastewater Odour Characterisation Using A Chemical Sensor Array, 11th International Meeting on Chemical Sensors – IMCS11 - 16-19 July 2006, Brescia, Italy.

National Proceedings

 1. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 M. İnce, A. Akyol, M. Bayramoğlu, Rem Red F-3B Boyasının ZnO ile Fotokatalitik Bozunmasında Ultrasesin Etkisi, Ulusal Çevre Sempozyumu 2007, Mersin Üniversitesi, Mersin, 2007
 2. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Uyar, G., Ören, M., İnce, M.,  Düzce ilı atmosferik kökenli ağır metal birikiminin biyomonitör karayosunları musci kullanılarak belirlenmesi. Ulusal bıyolojı kongresı (uluslar arası katılımlı) Kuşadası /AYDIN, 26-30 Haziran 2006
 3. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 M. İnce, M. Bayramoğlu, M.S. Öncel, Kütahya Gümüşköy 100. yıl Gümüş İşletmesi Kati Atik Barajindan Gümüşün Geri Kazanımı, GYTE Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, Gebze, 9-10 Ekim 2003.
 4. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Ö.Toprak, M.S.Öncel, N. Kazancı, T. İmre, M. İnce, Ö. İleri, Ulubat Göl Suyunda Ağır Metal Bileşimi GYTE Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, Gebze, 9-10 Ekim 2003.
 5. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 M.B. Batkibekova, L.N. Nefedova, A.M. Usubaliyeva, M.S.Öncel, M. İnce, Bişkek’te Yetiştirilen Bazı Sebzelerin Toksik Metal İçeriği, GYTE Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, Gebze, 9-10 Ekim 2003.
 6. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 A. Akyol, M. İnce, M. Bayramoğlu, Atıksu Arıtımında Ultrases ve Fotokatalitik Metotların kullanım Potansiyeli, GYTE Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, Gebze, 9-10 Ekim 2003.
 7. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 M.S.Bilgili, A.Baştürk, A.Demir, B.Özkaya, M.S.Öncel, M.İnce, Katı Atık Düzenli Depo Sahalarında Oluşan Sızıntı Sularında Ağır Metal İçeriğinin Geri Devirle Değişimi, Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Müdürlüğü 1.Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, Erzurum, 16-18 Ekim 2002

Yasin Abdullah USLU, “Hastane Atıksularının Membran Distilasyon Biyoreaktör ile Arıtımı” Yüksek Lisans, Ocak 2019

 • Third Cycle (Doctoral): Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliğ Bölümü (2008)
 • Second Cycle (Master's): Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliğ Bölümü (2003)
 • First Cycle (Undergraduate): Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1999)