gtu_logo

Res. Asst. Ahmet Erdem YILMAZ
Electronics Engineering

Ahmet Erdem YILMAZ
Phone
+90 (262) 605 32 49
Email
aeyilmaz@gtu.edu.tr
Office
Block A2, 256
Areas of interest

E. K. YAYLACI, H. N. ÖZDEŞ, ve A. E. YILMAZ, “Geliştirilmiş Kızıl Tilki Optimizasyon Algoritması ile Da-Da Alçaltıcı Tip Dönüştürücü PI Katsayılarının Optimizasyonu”, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, c. 13, sy. 1, ss. 1–11, 2023, doi: 10.7212/karaelmasfen.1136404.

E. K. YAYLACI, A. E. YILMAZ, ve H. N. ÖZDEŞ, “Kızıl Tilki Optimizasyon Algoritması ile Da-Da Alçaltıcı Tip Dönüştürücü Kontrolör Katsayılarının Optimizasyonu”, Müh.Bil.ve Araş.Dergisi, c. 4, sy. 2, ss. 129–140, 2022, doi: 10.46387/bjesr.1111592.

E. K. Yaylacı, A. E. Yılmaz, ve H. N. Özdeş, “Geliştirilmiş Parçacık Sürü Optimizasyon Algoritması ile Da-Da Alçaltıcı Tip Dönüştürücünün PI Katsayılarının Optimizasyonu,” in 2nd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, pp. 257–261, 2022.

  • Third Cycle (Doctoral):
  • Second Cycle (Master's): Gebze Teknik Üniversitesi (2024-)
    Karabük Üniversitesi (2023-2024)
  • First Cycle (Undergraduate): Karabük Üniversitesi (2017-2022)