Öğretim Üyeleri

Serkan Aksoy
Prof. Dr. Serkan Aksoy
E-posta: saksoygtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM 244
Telefon: (262) 605 32 39
- EM dalga zaman uzayı incelemeleri
- Manyetik indüksiyon teknolojileri
- Metal dedektörler
- Sualtı akustik dalga yayılımı
- Radar kesit alanı hesapları


Ali ALKUMRU
Prof. Dr. Ali ALKUMRU
E-posta: alkumrugtu.edu.tr
Ofis: , ELM 133
Telefon: (262) +90 262 605 32 91
Elektromanyetik Ters ve Düz Saçılma Problemleri
Yüksek Frekans Teknikleri
Abdulkadir BALIKÇI
Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI
E-posta: a.balikcigtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, BM235
Telefon: (262) 605 24 11
-Elektromanyetik fırlatıcılar (EML) -Batarya Yönetim Sistemleri -Elektrik tahrikli araçlar -Güç sistemleri -Elektrik makineleri -Güç elektroniği -Elektrik sürücüleri -Yenilenebilir enerji
M. Hakan HOCAOĞLU
Prof. Dr. M. Hakan HOCAOĞLU
E-posta: hocaoglugtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM 130
Telefon: (262) 605 3289
Güç Sistem Analizi, Güç Kalitesi, Topraklama
Oğuz KUCUR<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Oğuz KUCUR
(Bölüm Başkanı)
E-posta: okucurgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, ELM 241
Telefon: (262) 605 32 36
Wireless Communications: Fading channels and diversity techniques, Multi-antenna communications, Relaying Networks, Multiple access techniques, Multi-carrier communications, Physical Layer Security
Engin AFACAN
Doç. Dr. Engin AFACAN
E-posta: enginafacangtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 142
Telefon: (262) -
Analog/RF/Mixed IC design, CAD, EDA, Circuit Sizing, Simulation Tools, Variability- and Reliability-Aware Circuit Design and Optimization, Aging in CMOS, Evolutionary Algorithms, VLSI, SNNs.
Fuad ALIEW
Doç. Dr. Fuad ALIEW
E-posta: faliewgtu.edu.tr
Ofis: , A2 Blok, Ofis 137
Telefon: (262) 0262- 6053295
Endüstriyel Sensorler, Aktüatörler, Enstrümantasyon, Fiziksel özelliklerin ölçülmesi, Elektriksel özelliklerin ölçülmesi, Soft Computing, Neural Networks, Kontrol Teorisi, Endüstriyel Otomasyon
Fatih DİKMEN
Doç. Dr. Fatih DİKMEN
E-posta: dikmengtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM132
Telefon: (262) 605 32 90
Hesaplamalı Elektromanyetizma, Nümerik ve Yarı Nümerik Yöntemler
Serdar Süer ERDEM
Doç. Dr. Serdar Süer ERDEM
E-posta: serdemgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, Ofis: 129
Telefon: (262) 605 32 87
Şifreleme, bilgi ve haberleşme güvenliği, Algoritma dizaynı ve analizi.
Koray KAYABOL
Doç. Dr. Koray KAYABOL
E-posta: koray.kayabolgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 130
Telefon: (262) 605 3288
İmge işleme, kestirim teorisi, istatistiksel işaret işleme, olasılıksal grafik modeller, gizli değişken analizi, uzaktan algılama, yapay açıklık radar ve hiperspektral imge sınıflandırma/bölütleme
H. Arda ÜLKÜ
Doç. Dr. H. Arda ÜLKÜ
E-posta: haulkugtu.edu.tr
Ofis: , 126
Telefon: (262) 605 32 84
Elektromanyetik ve akustik problemlerin zaman ve frekans uzaylarında numerik çözümleri / Numerical modelling of electromagnetic and acoustic problems in time and frequency domains
Saliha BÜYÜKÇORAK EDİBALİ
Dr. Öğr. Üyesi Saliha BÜYÜKÇORAK EDİBALİ
E-posta: sbuyukcorakgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 140
Telefon: (262) 605 32 99
Wireless localization systems; Secure localization systems; Wireless heterogeneous networks; Wireless channel modeling; Network analysis and Traffic modeling; Multi-antenna systems
Tuba GÖZEL
Dr. Öğr. Üyesi Tuba GÖZEL
E-posta: tgozelgtu.edu.tr
Ofis: , EM135
Telefon: (262) 605 32 93
Güç sistem analizi, dağıtım sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, optimizasyon, programlama
KÖKSAL HOCAOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi KÖKSAL HOCAOĞLU
E-posta: khocaoglugtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, ELM 240
Telefon: (262) +90 (262) 605 3234
İstatistiksel İşaret İşleme, Görüntü İşleme, Örüntü Tanıma, Otomatik Hedef Tanıma, Radar Sinyal İşleme, İzge Kestirimi, Matematiksel Morfoloji, Bulanık Ölçüm Kuramı
Önder ŞUVAK
Dr. Öğr. Üyesi Önder ŞUVAK
E-posta: osuvakgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 134
Telefon: (262) 605 32 92
Osilatör Faz Analizi, Elektronik ve Biyolojideki Osilasyonlar, Gürültülü Sistemlerin Analizi, Nümerik Metodlar ve Modelleme
Atilla UYGUR
Dr. Öğr. Üyesi Atilla UYGUR
E-posta: auygurgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 128
Telefon: (262) 605 32 86
Analog tümdevre tasarımı, akım modlu devreler, aktif ve pasif süzgeç tasarımı, DTMOS transistorlu devreler.

Öğretim Görevlileri

Murat CEYLAN
Öğretim Görevlisi Murat CEYLAN
E-posta: mceylan . . gtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, ELM 228
Telefon: (262) 605 3275
Bataryalar, Batarya Yönetim Sistemleri, Enerji Depolama, Yenilenebilir Enerji, Elektrikli Araçlar, Güç Elektroniği, A.R.Motorlar, Algılayıcılar ve Dönüştürücüler, Tıp Elektroniği

Öğretim Yardımcıları

Furkan ÇAYCI
Dr. Furkan ÇAYCI
E-posta: furkancayci
Ofis: , EMB 127
Telefon: (262) 605 32 85
Gömülü sistemler, Nesnelerin İnterneti, FPGA tasarımı, Donanım/Yazılım Güvenliği
Emrah SEVER
Dr. Emrah SEVER
E-posta: emrahsevergtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 249
Telefon: (262) 605 3243
Elektromanyetik Alan ve Dalga Teorisi, Saçılım ve Kırınım Problemlerinin Analitik Regülarizasyon yöntemi ile incelenmesi.
Serdar AKBIYIK
Arş. Gör. Serdar AKBIYIK
E-posta: serdarakbiyikgtu.edu.tr
Ofis: , 250
Telefon: (262) 6053244
Wireless Communications
LTE-Advanced Networks
(Interference Coordination,Mobility Estimation)
NOMA
Aslıhan AKTEPE
Arş. Gör. Aslıhan AKTEPE
E-posta: aaktepegtu.edu.tr
Ofis: , EM 142
Telefon: (262) 605 33 16
Numerical solutions of electromagnetic problems in time and frequency domains,
Radiation and scattering problems in electromagnetics,
Asymptotic techniques
Sertaç ARISOY
Arş. Gör. Sertaç ARISOY
E-posta: sarisoygtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM257
Telefon: (262) 605 32 50
Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Görüntü İşleme
Mert Bekir ATSEVER
Arş. Gör. Mert Bekir ATSEVER
E-posta: mbatsevergtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 109
Telefon: (262) 605 32 79
Güç Sistemlerinde Koruma
Güç Sistemleri Analizi
Topraklama
Optimizasyon
Osman Said BİŞKİN
Arş. Gör. Osman Said BİŞKİN
E-posta: obiskingtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 261
Telefon: (262) 605 32 98
- Elektromanyetik dalgaların zaman uzayında nümerik hesaplamaları.
Sefa ÇETİNKOL
Arş. Gör. Sefa ÇETİNKOL
E-posta: scetinkolgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM260
Telefon: (262) 605 32 53
Computer Vision, Image Processing, Machine Learning
Büşra DEMİRKOL
Arş. Gör. Büşra DEMİRKOL
E-posta: busrademirkolgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, ELM 255
Telefon: (262) 605 32 48
Wireless Communications, Diversity Techniques, Relaying Networks, Energy Harvesting, NOMA
Serhat DİNLEYEN
Arş. Gör. Serhat DİNLEYEN
E-posta: sdinleyengtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 142
Telefon: (262) 605 33 16
Nümerik Elektromanyetik,
Elektromanyetik Ters Saçılma Problemleri,
Mikrodalga görüntüleme.
Mecit Emre DUMAN
Arş. Gör. Mecit Emre DUMAN
E-posta: medumangtu.edu.tr
Ofis: , 248
Telefon: (262) 605 3242
Belirsizlik kestirimi, Jenerik çoklu-dil yazılım araçları tasarımı.
Musa ERGEN
Arş. Gör. Musa ERGEN
E-posta: m.ergengtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 256
Telefon: (262) 605 32 49
Analog Integrated Circuits
Murat Enes HATİPOĞLU
Arş. Gör. Murat Enes HATİPOĞLU
E-posta: hatipoglumegtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM260
Telefon: (262) 605 32 53
Elektromanyetik Alan ve Dalga Teorisi - Saçılım Problemleri
Hesaplamalı Elektromanyetizmada Nümerik ve Yarı Nümerik Yöntemler
Erdem KÖSE
Arş. Gör. Erdem KÖSE
E-posta: ekosegtu.edu.tr
Ofis: , ELM 256
Telefon: (262) 605 32 49
İşaret İşleme,
Örüntü Tanıma,
Sayısal Sistem Tasarımı
Mustafa ÖZCAN
Arş. Gör. Mustafa ÖZCAN
E-posta: mustafa.ozcangtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 259
Telefon: (262) 605 32 52

Uygulamalı Doğrusal Regresyon, Olasılık, Modelleme
Selim ŞAHİN
Arş. Gör. Selim ŞAHİN
E-posta: ssahingtu.edu.tr
Ofis: , Elektronik Mühendisliği, 107
Telefon: (262) 605 32 78
Örüntü Tanıma, İstatistiksel İşaret İşleme, YNR İşaret İşleme
Talha SAYDAM
Arş. Gör. Talha SAYDAM
E-posta: tsaydamgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 257
Telefon: (262) 605 32 50
- Elektromanyetik ve akustik dalgaların zaman uzayında nümerik hesaplamaları
- Darbe indüksiyonlu (Pulse Induction) metal dedektörleri
Elif Betül ŞEN ÖZEN
Arş. Gör. Elif Betül ŞEN ÖZEN
E-posta: ebsengtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 252
Telefon: (262) 605 32 46
Circuit simulation algorithms, EDA(electronic design automation)
Mehmet Türker TAKCI
Arş. Gör. Mehmet Türker TAKCI
E-posta: turkertakcigtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 251
Telefon: (262) 6053245
Demand side management, energy optimization, power forecasting, artificial neural networks, power systems, power factor correction.
Mesut TOKA
Arş. Gör. Mesut TOKA
E-posta: mtokagtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 259
Telefon: (262) 605 32 52-71
Wireless Communications, Diversity Techniques, Cooperative Communications, Full-Duplex Communications, Multiple Access Techniques.
Süleyman TUNCEL
Arş. Gör. Süleyman TUNCEL
E-posta: suleymantuncelgtu.edu.tr
Ofis: , 261
Telefon: (262) 02626053298
Dağıtık Üretim, Dağıtım şebekelerinde optimizasyon çalışmaları, Enerji politikaları
Kübra TURGUT (KUL)
Arş. Gör. Kübra TURGUT (KUL)
E-posta: kkulgtu.edu.tr
Ofis: , EM255
Telefon: (262) 605 3248
Sinyal işleme, görüntü ve video işleme, bilgisayarla görme, hedef takibi
İlter TÜRKMENLİ
Arş. Gör. İlter TÜRKMENLİ
E-posta: iturkmenligtu.edu.tr
Ofis: , 249
Telefon: (262) 6053243
Görüntü İşleme, Yapay Açıklık Radar ve Hiperspektral İmge Sınıflandırma, Örüntü Tanıma.
Melek TUYLU
Arş. Gör. Melek TUYLU
E-posta: mtuylugtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 258
Telefon: (262) 605 32 51
Wireless Communications, Energy Harvesting, Optical Communications