Öğretim Üyeleri

Serkan Aksoy
Prof. Dr. Serkan Aksoy
E-posta: saksoygtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM 244
Telefon: (262) 605 32 39
- EM dalga zaman uzayı incelemeleri
- Manyetik indüksiyon teknolojileri
- Metal dedektörler
- Sualtı akustik dalga yayılımı
- Radar kesit alanı hesapları


Ali ALKUMRU
Prof. Dr. Ali ALKUMRU
E-posta: alkumrugtu.edu.tr
Ofis: , ELM 133
Telefon: (262) +90 262 605 32 91
Elektromanyetik Ters ve Düz Saçılma Problemleri
Yüksek Frekans Teknikleri
Abdulkadir BALIKÇI
Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI
E-posta: a.balikcigtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, BM235
Telefon: (262) 605 24 11
-Elektromanyetik fırlatıcılar (EML) -Batarya Yönetim Sistemleri -Elektrik tahrikli araçlar -Güç sistemleri -Elektrik makineleri -Güç elektroniği -Elektrik sürücüleri -Yenilenebilir enerji
Oğuz KUCUR<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Oğuz KUCUR
(Bölüm Başkanı)
E-posta: okucurgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, ELM 241
Telefon: (262) 605 32 36
Wireless Communications: Fading channels and diversity techniques, Multi-antenna communications, Relaying Networks, Multiple access techniques, Multi-carrier communications, Physical Layer Security
Engin AFACAN
Doç. Dr. Engin AFACAN
E-posta: enginafacangtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 142
Telefon: (262) 605 33 16
Analog/RF/Mixed IC design, CAD, EDA, Circuit Sizing, Simulation Tools, Variability- and Reliability-Aware Circuit Design and Optimization, Aging in CMOS, Evolutionary Algorithms, VLSI, SNNs.
Fuad ALIEW
Doç. Dr. Fuad ALIEW
E-posta: faliewgtu.edu.tr
Ofis: , A2 Blok, Ofis 137
Telefon: (262) 0262- 6053295
Endüstriyel Sensorler, Aktüatörler, Enstrümantasyon, Fiziksel özelliklerin ölçülmesi, Elektriksel özelliklerin ölçülmesi, Soft Computing, Neural Networks, Kontrol Teorisi, Endüstriyel Otomasyon
Fatih DİKMEN
Doç. Dr. Fatih DİKMEN
E-posta: dikmengtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM132
Telefon: (262) 605 32 90
Hesaplamalı Elektromanyetizma, Nümerik ve Yarı Nümerik Yöntemler
Serdar Süer ERDEM
Doç. Dr. Serdar Süer ERDEM
E-posta: serdemgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, Ofis: 129
Telefon: (262) 605 32 87
Şifreleme, bilgi ve haberleşme güvenliği, Algoritma dizaynı ve analizi.
Koray KAYABOL
Doç. Dr. Koray KAYABOL
E-posta: koray.kayabolgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 130
Telefon: (262) 605 3288
İmge işleme, kestirim teorisi, istatistiksel işaret işleme, olasılıksal grafik modeller, gizli değişken analizi, uzaktan algılama, yapay açıklık radar ve hiperspektral imge sınıflandırma/bölütleme
H. Arda ÜLKÜ
Doç. Dr. H. Arda ÜLKÜ
E-posta: haulkugtu.edu.tr
Ofis: , 126
Telefon: (262) 605 32 84
Elektromanyetik ve akustik problemlerin zaman ve frekans uzaylarında numerik çözümleri / Numerical modeling of electromagnetic and acoustic problems in time and frequency domains
Saliha BÜYÜKÇORAK EDİBALİ
Dr. Öğr. Üyesi Saliha BÜYÜKÇORAK EDİBALİ
E-posta: sbuyukcorakgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 140
Telefon: (262) 605 32 99
Wireless localization systems; Secure localization systems; Wireless heterogeneous networks; Wireless channel modeling; Network analysis and Traffic modeling; Multi-antenna systems
Tuba GÖZEL
Dr. Öğr. Üyesi Tuba GÖZEL
E-posta: tgozelgtu.edu.tr
Ofis: , EM135
Telefon: (262) 605 32 93
Güç sistem analizi, dağıtım sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, optimizasyon, programlama
Köksal HOCAOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Köksal HOCAOĞLU
E-posta: khocaoglugtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, ELM 240
Telefon: (262) +90 (262) 605 3234
İstatistiksel İşaret İşleme, Görüntü İşleme, Örüntü Tanıma, Otomatik Hedef Tanıma, Radar Sinyal İşleme, İzge Kestirimi, Matematiksel Morfoloji, Bulanık Ölçüm Kuramı
Önder ŞUVAK
Dr. Öğr. Üyesi Önder ŞUVAK
E-posta: osuvakgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 134
Telefon: (262) 605 32 92
Osilatör Faz Analizi, Elektronik ve Biyolojideki Osilasyonlar, Gürültülü Sistemlerin Analizi, Nümerik Metodlar ve Modelleme
Atilla UYGUR
Dr. Öğr. Üyesi Atilla UYGUR
E-posta: auygurgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 128
Telefon: (262) 605 32 86
Analog tümdevre tasarımı, akım modlu devreler, aktif ve pasif süzgeç tasarımı, DTMOS transistorlu devreler.

Öğretim Görevlileri

Murat CEYLAN
Öğretim Görevlisi Murat CEYLAN
E-posta: mceylangtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, ELM 228
Telefon: (262) 605 3275
Bataryalar, Batarya Yönetim Sistemleri, Enerji Depolama, Yenilenebilir Enerji, Elektrikli Araçlar, Güç Elektroniği, A.R.Motorlar, Algılayıcılar ve Dönüştürücüler, Tıp Elektroniği

Öğretim Yardımcıları

Furkan ÇAYCI
Dr. Furkan ÇAYCI
E-posta: furkancaycigtu.edu.tr
Ofis: , EMB 127
Telefon: (262) 605 32 85
Gömülü sistemler, Nesnelerin İnterneti, FPGA tasarımı, Donanım/Yazılım Güvenliği
Emrah SEVER
Dr. Emrah SEVER
E-posta: emrahsevergtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 249
Telefon: (262) 605 3243
Elektromanyetik Alan ve Dalga Teorisi, Saçılım ve Kırınım Problemlerinin Analitik Regülarizasyon yöntemi ile incelenmesi.
Aslıhan AKTEPE
Arş. Gör. Aslıhan AKTEPE
E-posta: aaktepegtu.edu.tr
Ofis: , EM 253
Telefon: (262) 605 33 16
Numerical solutions of electromagnetic problems in time and frequency domains,
Radiation and scattering problems in electromagnetics,
Asymptotic techniques
Mert Bekir ATSEVER
Arş. Gör. Mert Bekir ATSEVER
E-posta: mbatsevergtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 109
Telefon: (262) 605 32 79
Güç Sistemlerinde Koruma
Güç Sistemleri Analizi
Topraklama
Optimizasyon
Osman Said BİŞKİN
Arş. Gör. Osman Said BİŞKİN
E-posta: obiskingtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 250
Telefon: (262) 605 32 98
Time-Domain Electromagnetics,
Underwater Acoustics,
Radar Detection,
Hit Analyses.
Sefa ÇETİNKOL
Arş. Gör. Sefa ÇETİNKOL
E-posta: scetinkolgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM259
Telefon: (262) 605 32 52
Computer Vision, Image Processing, Machine Learning
Büşra DEMİRKOL
Arş. Gör. Büşra DEMİRKOL
E-posta: busrademirkolgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, ELM 256
Telefon: (262) 605 32 49
Wireless Communications, Diversity Techniques, Relaying Networks, Energy Harvesting, NOMA
Serhat DİNLEYEN
Arş. Gör. Serhat DİNLEYEN
E-posta: sdinleyengtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 253
Telefon: (262) 605 32 47
Nümerik Elektromanyetik,
Elektromanyetik Ters Saçılma Problemleri,
Mikrodalga görüntüleme.
Python (Numpy, Pandas, Matplotlib)
Mecit Emre DUMAN
Arş. Gör. Mecit Emre DUMAN
E-posta: medumangtu.edu.tr
Ofis: , 248
Telefon: (262) 605 3242
Belirsizlik kestirimi, Jenerik çoklu-dil yazılım araçları tasarımı.
Murat Enes HATİPOĞLU
Arş. Gör. Murat Enes HATİPOĞLU
E-posta: hatipoglumegtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM260
Telefon: (262) 605 32 53
Elektromanyetik Alan ve Dalga Teorisi - Saçılım Problemleri
Hesaplamalı Elektromanyetizmada Nümerik ve Yarı Nümerik Yöntemler
Selim ŞAHİN
Arş. Gör. Selim ŞAHİN
E-posta: ssahingtu.edu.tr
Ofis: , Elektronik Mühendisliği, 107
Telefon: (262) 605 32 78
Örüntü Tanıma, İstatistiksel İşaret İşleme, YNR İşaret İşleme
Talha SAYDAM
Arş. Gör. Talha SAYDAM
E-posta: tsaydamgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 257
Telefon: (262) 605 32 50
- Elektromanyetik ve akustik dalgaların zaman uzayında nümerik hesaplamaları
- Darbe indüksiyonlu (Pulse Induction) metal dedektörleri
Elif Betül ŞEN ÖZEN
Arş. Gör. Elif Betül ŞEN ÖZEN
E-posta: ebsengtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 252
Telefon: (262) 605 32 46
Circuit simulation algorithms, EDA(electronic design automation)
Mehmet Türker TAKCI
Arş. Gör. Mehmet Türker TAKCI
E-posta: turkertakcigtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 251
Telefon: (262) 6053245
Demand side management, energy optimization, power forecasting, artificial neural networks, power systems, power factor correction.
Süleyman TUNCEL
Arş. Gör. Süleyman TUNCEL
E-posta: suleymantuncelgtu.edu.tr
Ofis: , 261
Telefon: (262) 02626053298
Dağıtık Üretim, Dağıtım şebekelerinde optimizasyon çalışmaları, Enerji politikaları
Kübra TURGUT (KUL)
Arş. Gör. Kübra TURGUT (KUL)
E-posta: kkulgtu.edu.tr
Ofis: , EM255
Telefon: (262) 605 3248
Sinyal işleme, görüntü ve video işleme, bilgisayarla görme, hedef takibi
İlter TÜRKMENLİ
Arş. Gör. İlter TÜRKMENLİ
E-posta: iturkmenligtu.edu.tr
Ofis: , 249
Telefon: (262) 6053243
Görüntü İşleme, Yapay Açıklık Radar ve Hiperspektral İmge Sınıflandırma, Örüntü Tanıma.
Melek TUYLU
Arş. Gör. Melek TUYLU
E-posta: mtuylugtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 258
Telefon: (262) 605 32 51
Wireless Communications, Energy Harvesting, Optical Communications

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum