gtu_logo

Res. Asst. Edanur TANÜLKÜ ALJASIM
Earth and marine sciences institute

Edanur TANÜLKÜ ALJASIM
Phone
+90 (262) 605 32 18
Email
e.tanulku@gtu.edu.tr
Web page
https://www.researchgate.net/profile/Edanur-Tanuelkue
Office
, Yer ve Deniz Bilimleri, 20
Areas of interest
Earthquake Seismology, Seismotectonics, Focal Mechanism Solution, Inverse Problems, Seismic Tomography

Makaleler

Seyitoğlu G, Kaypak B,Tanülkü E, Karabıyıkoğlu T, Koca B. “Influence of the Ptolemy-Pliny-Strabo Fault Zone in Bozburun Peninsula (southwest Türkiye): Evidence from Structural Data and Focal Mechanism Solutions”. Türkiye Jeoloji Bülteni 67 (December 2023), 1-16. https://doi.org/10.25288/tjb.1341249

Uluslararası Bildiriler

Tanülkü, E., Acarel, D., Kaypak, B. (2023): A detailed analysis of stress variations of the Gulf of Gökova and its surroundings, XXVIII General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) (Berlin 2023). https://doi.org/10.57757/IUGG23-3302

Ulusal Bildiriler

Edanur Tanülkü, Burcu Güvenli, Tuğçe Bilgiç, Begüm Koca, Bülent Kaypak, Gökova Körfezi ve Çevresi Depremlerinin Kaynak Parametreleri, 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 11-15 Nisan 2022.

Bülent Kaypak, Begüm Koca, Tolga Karabıyıkoğlu, Edanur Tanülkü, Burcu Güvenli, Batuğhan Yıkmaz, Tuğçe Bilgiç, Gürol Seyitoğlu, Bahadır Aktuğ, Korhan Esat, Gökova Körfezi ve Çevresi Derin Sismik Hız Yapısının Tomografik Yöntemlerle Araştırılması ve Bölgenin Tektonik Yapısal Unsurları ile İlişkilendirilmesi Projesi: İlksel Sonuçlar, 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 11-15 Nisan 2022.

Bülent Kaypak, Begüm Koca, Gürol Seyitoğlu, Korhan Esat, Burcu Güvenli, Edanur Tanülkü, Tuğçe Bilgiç, Bursa Civarında Deprem Kaynağı Olabilecek Diri Fayların Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle Saptanması Projesi: Sismolojik Sonuçlar, 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 11-15 Nisan 2022.

  • Third Cycle (Doctoral):
  • Second Cycle (Master's): Gebze Teknik Üniversitesi, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Yer Bilimleri
  • First Cycle (Undergraduate): Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü