gtu_logo

Res. Asst. Mustafacan SAYGI
Earth and marine sciences institute

Mustafacan SAYGI
Phone
+90 (262) 605 32 29
Email
msaygi@gtu.edu.tr
Office
, Yer ve Deniz Bilimleri, Z2
Areas of interest
• Remote Sensing • Digital Image Processing • Earth Observation Based Machine Learning and Deep Learning • Environmental Change Analysis
Detailed CV
MSaygi_CV.pdf

ORCID

Google Scholar

ResearchGate

• Uluslararası Bildiriler

  1. Colkesen, I., Kavzoğlu, T., Sefercik, U. G., Altuntas, O. Y., Nazar, M., Ozturk, M. Y., Saygi, M. (2023). Deep Learning Based Poplar Tree Detection and Counting Using Multispectral UAV Images. 6th Advanced Engineering Days (AED'2023), 4-5 March, Mersin, Türkiye. (Link)
  2. Altuntas, O. Y., Colkesen, I., Sefercik, U. G., Kavzoglu, T., Saygi, M., Öztürk, M. Y., Nazar, M., Aydin, I., Tonbul, H.(2023).Evaluating the performance of object-based machine learning and deep learning models in classifying different maize genotypes with multispectral UAV imagery. 8th Advanced Engineering Days (AED'2023), 7-8 December, Mersin, Türkiye. (Link)
  3. Bulut. A., Saygi. M., Oncel M. S., Celen. M., Colkesen. I. (2023). Assessment of Flood Risk with Remote Sensing and Artificial Intelligence Integration: A Case Study of the Saz-Cayirova Stream Basin. 5th International Disaster and Resilience Congress, 11-13 October, Kocaeli, Türkiye. (Link).

• Ulusal Bildiriler

  1. Saygı, M., Altuntaş, O. Y., Çölkesen, İ. (2023). İHA Görüntülerinden Bireysel Ağaç Taç Segmentasyonunda YOLOv7, YOLOv8, Mask R-CNN ve Segment Anything Modelinin Karşılaştırmalı Performans Analizi. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) XII. Teknik Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Sivas, Türkiye. (Link)

• Projeler

  1. TUBİTAK 1001: Proje No:121Y392, "İnsansız Hava Aracı Teknolojileri ve Yapay Zeka Yöntemlerinin Füzyonu ile Dijital Tarım Uygulamaları: Mısır (Zea Mays) Gelişimi İzlenmesi", 2021/ Devam Ediyor. (Bursiyer).
  • Third Cycle (Doctoral):
  • Second Cycle (Master's): • Gebze Teknik Üniversitesi, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Yer Bilimleri (-Devam Ediyor)

    • Gebze Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri (2024)
  • First Cycle (Undergraduate): • Gebze Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği, (2023)