gtu_logo

Assist. Prof. Meltem ÇELEN
Earth and marine sciences institute

Meltem ÇELEN
Phone
+90 (262) 605 32 15
Email
mkocal@gtu.edu.tr
Office
, Yer ve Deniz Bilimleri, 13
Areas of interest
* Water Quality Modeling, * Eutrophication, * Application of the Geographical Information Systems in Environmental Engineering, * Water resorces Planing, * Watershed Management

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (SCI,SSCI,ARTS AND HUMANİTİES)

1. Celen, M.; Karpuzcu, M.; Engin, G. Onkal; Tetzlaff, B.; Wendland, F., Modelling Total Phosphorus Input Pathways in the Porsuk Reservoir Catchment in Turkey, 2014, Envıronmental Earth Sciences, 72 (12), 5019-5034. 


2. Onkal Engin, G.; Gurbulak, E. ; Çelen, M.; Ulu, F.; Oncel, M.S., Nutrient Modelling in Coastal Waters of Izmit Bay, Turkey, 2014, Fresenius Envıronmental Bulletin, 23 (12B), 3345-3352.


3. Guler E., Onkal Engin G., Celen M., Sarı Erkan H., Cost Analysis of Seawater Desalination Using an Integrated Reverse Osmosis System on a Cruise Ship, 2015, Global Network of Environmental Science and Technology, 17 (2), 389-396.

ULUSLARARASI KONGRE VE SEMİNERLERDE SUNULMUŞ BİLDIRİLER

1. Guleda Onkal Engin*, Meltem Celen, Land Use Change in Izmit Bay Catchment, International Conference on Civil and Environmental Engineering, 220-23 May 2015.Cappadocia, Nevşehir, Turkey

2. G. Onkal Engin*, M. Celen, A. Adiller, Climate Change Induced Effects on Water Resources, International Conference on Global Climate Change, 27 November, 2013, Istanbul, Turkey .

3. G. Onkal Engin*, M. Celen, A. Adiller, Climate Induced Change on Water Resources: Risks and Uncertainties, International Water Symposium on Impacts of Climate Change on Coastal Cities, 4 January 2014, Izmir, Turkey.

4. G. Onkal Engin*, M. Celen, A. Adiller, Climate Change and the Related Activities in Turkey as a Mediterranean Country, 3rd International Conference on Earth Science & Climate Change 28-30 July, 2014, San Francisco, USA.

5. Guleda Engin, Meltem Çelen*, Mehmet S. Öncel, Water Resources Management Strategy Establishment For The Semi Arid Regions Affected By Climate Change. International Conference on Water, Climate and Environment BALWOIS 2012, 28 May -2 June 2012, Ohrid, Republic of Macedonia.

6. Guleda Engin, Meltem Çelen, Mehmet S. Öncel, Mehmet Karpuzcu, Thomas Ammerl, Ralf Ludwig, Climate Induced Changes on the Hydrology of Mediterranean Basins (CLIMB), The 2nd International Geography Symposium – Mediterranean Environment, 2-5 June 2010, Kemer, Antalya, Turkey.

7. Mehmet karpuzcu*, Mltem Koçal Çelen, Su Kirliliği Kontrolünde Entegre Havza Yönetimi Yaklaşımı, Uluslararası Çevre Sempozyumu (UCS 2009), 20-23 Mayıs 2009, Bişkek, Kırgızistan.

8. Mehmet Karpuzcu*, Meltem Koçal Çelen, Guleda Onkal Engin, Application of Mathematical Models in Water Pollution Control, Uluslararası Çevre Sempozyumu (UCS 2009), 20-23 Mayıs 2009, Bişkek, Kırgızistan.

9. Frank Wendland*, Björn Tetzlaf, Mehmet Karpuzcu, Guleda Engin, Salim Oncel, Meltem Celen, Regional modelling of nitrate flux into groundwater, in Porsuk Basin, Turkey, Seminar on Groundwater Modelling, June 2008, Ankara, Turkey.

10. Mehmet Karpuzcu, Frank Wendland, Meltem Kocal*, Björn Tetzlaff, Asaf Pekdeger, Salim Oncel, Hans Voigt, Güleda Engin, Preliminary investigation on integrated modelling of nutrient loads in catchment areas. A case study: The Porsuk Reservoir Catchment, IWA DipCon 2006, 10th International Specialized Conference on Diffuse Pollution and Sustainable Basin Management, 18-22 September 2006, Istanbul, Turkey.

ULUSAL KONGRE, KONFERANS VE SEMİNERLERDE SUNULMUŞ BİLDİRİLER

1. Güleda Engin, Salim Öncel, Meltem Çelen, Ercan Gürbulak, Feride Ulu*, Senem Bayar, Elif Şentürk, İklim Değişikliğinin Akdeniz Su Havzaları Üzerine Etkisi ve CLIMB Projesi, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, İstanbul, 22-23 Kasım 2012.

2. Meltem Çelen*, Güleda Engin, Salim Öncel, Mehmet Karpuzcu, Porsuk Baraj Gölü Havzasında Üst Toprak Toplam-P İçeriğinin Arazi Kullanımı İle Değişiminin Araştırılması, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, İstanbul, 22-23 Kasım 2012.

3. Meltem Çelen, Elif Şentürk, Mahir İnce, Ayşe P. Pekcan Yatmaz, Güleda Önkal Engin, Mehmet S. Öncel*, Mehmet Karpuzcu, İzmit Körfezi’nde Ötrofikasyona Neden Olan Bazı Parametrelerin Su Sütunu Boyunca İncelenmesi, Çevre Sorunları Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, 14-16 Mayıs 2008.

4. Mehmet Karpuzcu*, Frank Wendland, Güleda Engin, Salim Öncel, Ebubekir Yüksel, Björn Tetzlaff, Meltem Çelen, Su Bütçesi Modellemesinde Coğrafi Bilgi Sisteminin Kullanılması-Porsuk Nehri Örneği, Su ve Enerji Konferansı, Artvin, 25 - 26 Eylül 2008.

5. Mehmet Karpuzcu, Meltem Çelen*, Göllerde Ötrofikasyon ve Çözüm Önerileri, Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları Kongresi, Isparta-2007.

  • Third Cycle (Doctoral): Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü (2014)
  • Second Cycle (Master's): Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühedisliği Bölümü (2006)
  • First Cycle (Undergraduate): Trakya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü (2002)