Şehir ve Bölge Planlama

Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKMEHMETOĞLU
Şehir Ve Bölge Planlama

Mehmet KÜÇÜKMEHMETOĞLU
Telefon
(262) 605 16 25
E-Posta
mkucukgtu.edu.tr
Ofis
M Blok, 201
Çalışma alanları
Kaynak Ekonomisi, Bölge Planlama, Politika Analizi, Kentsel Planlama ve Mekansal Modelleme

Journal Article (National)

 1. Küçükmehmetoğlu, M . (2018). Köprülerle Ekonomik Büyüme ve Gelişme: Mekânsal, Kurumsal, Sosyokültürel Bütünleşme ve Eşiklerin Aşılması. Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 2 (2), 271-332. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/bader/issue/41740/504065
 2. Kucukmehmetoglu, M., Geymen, A., ve Şen, Z. (2010). Havza Akışları Öngörüsünde İklim Değişikliği ve Yüzey Şekilleri Veri Tabanı.İklim Değişikliği ve Çevre, (3): 7-30.

Journal Article (International)

 1. Küçükmehmetoğlu, M. (2017). Handling Interregional Transport and Transaction Costs Trough Bridges and Enhancing Economic Growth and Development. International Review Economics and Management, 5 (2), 1-29. DOI: 10.18825/iremjournal.327320.

 2. Kucukmehmetoglu, M. and Geymen, A. (2016). Optimization models for urban land readjustment practices in Turkey. Habitat International, 53: 517-533. http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.12.020.

 3. Kucukmehmetoglu, M. and Geymen, A. (2014). Transboundary Water Resources Allocation under Various Parametric Conditions: The Case of the Euphrates and Tigris River Basin. Water Resources Management, (In press). DOI 10.1007/s11269-014-0685-0.

 4. Kucukmehmetoglu, M. and Geymen, A. (2014). The significance and impacts of large investments over the determination of irrigated agricultural land use: The case of the Euphrates Tigris River Basin. Land Use Policy, (In press). http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.04.006.

 5. Kucukmehmetoglu, M. (2012). An integrative case study approach between game theory and Pareto frontier concepts for the transboundary water resources allocations. J. Hydrol., 450–451(2012): 308–319. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.04.036.
 6. Kucukmehmetoglu, M., Şen, Z. and Özger. M. (2010). Coalition possibility of riparian countries via game theory and fuzzy logic models, Water Resour. Res., 46, W12528, doi:10.1029/2009WR008660.
 7. Kucukmehmetoglu, M. and Guldmann, J.M. (2010). Multiobjective Allocation of Transboundary Water Resources: Case of the Euphrates and Tigris. Journal of Water Resources Planning and Management-ASCE, 136(1): 95-105.
 8. Kucukmehmetoglu, M. (2009). A game theoretic approach to assess the impacts of major investments on transboundary water resources: The case of the Euphrates and Tigris. Water Resources Management, 23(15): 3069-3099.
 9. Kucukmehmetoglu, M. and Geymen, A. (2009). Urban sprawl factors in the surface water resource basins of Istanbul. Land Use Policy, 26: 569-579.
 10. Kucukmehmetoglu, M. and Geymen, A. (2008). Measuring the spatial impacts of urbanization on the surface water resource basins in Istanbul via remote sensing. Environmental Monitoring and Assessment, 142(1-3):153-69.
 11. Kucukmehmetoglu, M. and Guldmann, J. M. (2004). International Water Resources Allocation and Conflicts the Case of the Euphrates and Tigris. Environment and Planning A, 36, 783-801.

Book Sections (National)

 1. Özhekim, N. and Küçükmehmetoğlu, M. (2017). Toplu Taşım Sistemlerinin Kentsel Yaşam Kalitesine Etkisi: İstanbul Kadıköy-Kartal Metro Hattı Örneği. In K. Temuçin and M.A. Dulupçu (Eds.), Türkiye’de Mekânsal ve Bölgesel Dönüşümler (347-360) Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları.

International Conference Proceedings

 1. Küçükmehmetoğlu, M. (2019). Ulaşım Temel Altyapı Yatırımlarının Analizlerinde İhmal Edilen Kamusal Faydalar: Kocaeli Örneği. Kartepe Summit 2019, 25-27 Ekim 2019, Kocaeli. (Sözlü Sunum)

 2. Abass, A.S. and Küçükmehmetoğlu, M. (2018). Consideration of Urban Regeneration as an Approach in Slum Transformation in Ghana. 2nd International Students Science Conference, 04-05 Mayıs 20018, İzmir.

 3. Küçükmehmetoğlu, M. and Geymen, A. (2015). Multi-Objective Optimization Models for Urban Readjustment Practices in Turkey. 55th European Congress of the Regional Science Association, 25-29 Ağustos 2014, Lisbon, Portekiz.

 4. Küçükmehmetoğlu, M. and Geymen, A. (2014). An Optimization Model for Urban Readjustment and Subdivision Regulations in Turkey. 54th European Congress of the Regional Science Association, 26-29 Ağustos 2014, Saint Petersburg, Rusya.

 5. Küçükmehmetoğlu, M. and Büyükgöz, A. (2013). Consensus Building via Cooperative Game Theory in the Process of Urban Redevelopment. 53nd European Congress of the Regional Science Association, 29-31 Ağustos 2013, Palermo, İtalya.

 6. Küçükmehmetoğlu, M. and Geymen, A. (2013). The Significance and Impacts of Large Investments: The Case of the Euphrates and Tigris River Basin. 6th International Perspective on Water Resources and The Environment, January 7-9, 2013 Izmir, Türkiye.

 7. Kucukmehmetoglu, M. and Geymen, A. (2012). Transboundary water resources allocation under various parametric conditions: The case of the Euphrates and Tigris river basin. 52nd European Congress of the Regional Science Association, 21-25 Ağustos 2012, Bratislava, Slovakya.
 8. Küçükmehmetoğlu, M. and Şen, Z. (2012). Euphrates-Tigris Basin Climate Change Impact Expectations On Runoff Volumes And Allocations. Global Conference on Global Warming - 2012, 8-12 Temmuz 2012, İTÜ/İstanbul.
 9. Ozger M., Erdik T., Karsavran Y., Küçükmehmetoğlu M., Geymen A., and Sen Z. (2012). Expected Climate Change Impacts on Water Supply Basins: Istanbul Case. Global Conference on Global Warming - 2012, 8-12 Temmuz 2012, İTÜ/İstanbul.
 10. Kucukmehmetoglu, M. (2011). Energy and Agricultural Policies over The Trans-Boundary Surface Water Resources. 51st European Congress of the Regional Science Association, 30 Ağustos- 3 Eylül 2011, Barselona, İspanya.
 11. Kucukmehmetoglu, M. (2010). An Integrative Approach Between Game Theory and Pareto Frontier Concepts for The Transboundary Water Resources Allocations: Case of the Euphrates and Tigris. 50th European Congress of the Regional Science Association, 19-23 Ağustos 2010, Jönköping, İsveç.
 12. Kucukmehmetoglu, M. (2008). Water Use and Release Policies Over the Case of The Euphrates and Tigris. 48th European Congress of the Regional Science Association, 27-31 Ağustos 2008, Liverpool, İngiltere.
 13. Kucukmehmetoglu, M., Özger, M., and Şen, Z. (2007). Assessing the Nature of Coalition Among Riparian Countries via Fuzzy Logic: The Case of the Euphrates and Tigris Rivers. American Water Resources Association 2007 Annual Water Resources Conference, 12-15 Kasım 2007, Albuquerque, New Mexico.
 14. Kucukmehmetoglu, M. and Bakır, A. (2007). Preservation of Surface Water Resources: Determination and Evaluation of Various Stream-buffer Zones. 47th European Congress of the Regional Science Association, 29 Ağustos - 2 Eylül 2007, Paris, Fransa.
 15. Kucukmehmetoglu, M. (2007). Potential Uses of Active Reservoir Capacities in The Process of Inter-Temporal Trans-Boundary Water Resources Allocation and Their Contributions to International Coalitions: The Case of the Euphrates and Tigris. 47th European Congress of the Regional Science Association, 29 Ağustos - 2 Eylül 2007, Paris, Fransa.
 16. Yüzer, E., Eriş, İ., Küçükmehmetoğlu, M., Bakır, A., ve Aydoğan, S. (2007). Water Resources of Istanbul and Their Protection. The Importance of Ecological Belts Surrounding Metropolitan Cities Başlıklı Uluslararası Çalıştay, 15-16 Haziran 2007, İstanbul.
 17. Kucukmehmetoglu, M. and Geymen, A. (2006). The Spatial Impacts of Rapid Urbanization on the Limited Surface Water Resources in Istanbul. 46th European Congress of the Regional Science Association, 2006, Volos, Yunanistan.
 18. Kucukmehmetoglu, M. and Guldmann, J. M. (2005). Multi-Objective Programming for the Allocation of Trans-Boundary Water Resources - The Case of the Euphrates and Tigris. 45th European Congress of the Regional Science Association, 2005, Amsterdam, Hollanda.
 19. Kucukmehmetoglu, M. and Guldmann, J. M. (2002). International Water Resources Allocation and Conflicts: The Case of the Euphrates and the Tigris. 42nd European Congress of the Regional Science Association, 2002, Dortmund, Almanya.

National Proceedings

 1. Küçükmehmetoğlu, M. (2018). Üç Köprü: Mekânsal Bütünleşme ve Eşiklerin Aşılması, 18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 10-12 Mayıs 2018, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 2. Özhekim, N. ve Küçükmehmetoğlu, M. (2016). Toplu Taşım Sistemlerinin Kentsel Yaşam Kalitesine Etkisi: İstanbul Kadıköy-Kartal Metro Hattı Örneği. 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 01-02 Aralık 2016, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

 3. Küçükmehmetoğlu, M. ve Geymen, A. (2015). Kentsel Arazi ve Arsa Düzenlemeleri İçin Bir Optimizasyon Önerisi. 6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, 8-9 Ekim 2015, İzmir, s. 61-75.

 4. Küçükmehmetoğlu, M. ve Büyükgöz, A. (2013). Kentsel Dönüşümde Taraf Davranışlarının Kooperatif Oyun Kuramı Çerçevesinde Değerlendirmesi. 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, 28-30 Aralık 2013, Mersin.

 5. Küçükmehmetoğlu, M. ve Geymen, A. (2012). Fırat ve Dicle Havzasında bulunan su tutma yapılarının havza ülkelerinden Türkiye, Suriye ve Irak’a etkileri. 3. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, 6-7 Aralık 2012, Ankara.
 6. Küçükmehmetoğlu, M. (2011). İstanbul içme ve kullanma suları havzaları yönetiminde karşılaşılan problemler ve politika önerileri. 2. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, 8-9 Aralık 2011, Ankara.
 7. Küçükmehmetoğlu, M. ve Geymen, A. (2011). Sulama Alanlarinin Tespiti: Firat ve Dicle Nehirleri Havzasi Örneği. 1. Uluslararası Bölge Kalkınma Konferansı, 22-23 Eylül 2011, Malatya.
 8. Kucukmehmetoglu, M. (2010). Bölgesel Doğal Kaynak Tahsislerinde Optimizasyon Uygulamaları: Fırat ve Dicle Havzası Modeli Örneği. 1. Ulusal Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu, 24-26 Kasım 2010, İstanbul.
 9. Kucukmehmetoglu, M., ve Geymen, A. (2010). İklim Değişikliği Projesi Çerçevesinde Havzalardaki Akış Değerlerinin Hesaplanmasına Esas Eğri Numaralarının Tespiti. II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, 16-18 Haziran, 2010, İstanbul.
 10. Kucukmehmetoglu, M., Geymen, A., ve Şen, Z. (2010). İklim Değişikliği ve Yüzey Şekilleri Veri Tabanı. II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, 16-18 Haziran, 2010, İstanbul.
 11. Geymen, A., ve Kucukmehmetoglu, M. (2010). Su Havzalarının Uzaktan Algılama Yöntemi İle Değerlendirilmesi. II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, 16-18 Haziran, 2010, İstanbul.
 12. Kucukmehmetoglu, M. (2010). Sınıraşan Suların Tahsisinde Fırat ve Dicle Havzası Modeli Ve Uygulamaları. 2. Bursa Su Sempozyumu, 22-24 Mart 2010, Bursa.
 13. Kucukmehmetoglu, M. (2010). Sınıraşan Suların Tahsisinde Tarım ve Enerji Politikaları: Fırat ve Dicle Havzaları Örneği. 13. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, 11-12 Mart 2010. İstanbul.
 14. Kucukmehmetoglu, M. ve Neftci, A. (2008). Hanlar Bölgesi Çemberlitaş – Mahmutpaşa – Yeni Cami Turizm Geliştirme Aksı Stratejik Planı (2007-2008). Uluslararası Tarihi Yarımada Sempozyumu, 13-15 Haziran 2008, İstanbul.
 15. Kucukmehmetoglu, M., Geymen, A. ve Baz, İ. (2006). İstanbul Metropoliten Alanındaki Hızlı Kentleşmenin Su Havzalarına Olan Etkilerinin İncelenmesi. 1. Uzaktan Algılama-CBS Çalıştay ve Paneli, 27-29 Kasım 2006, İTÜ – İstanbul, Poster Sunum.
 16. Küçükmehmetoğlu, M. (2004). Sınırları Aşan Sularda Ülkelerin Su Tutma Kapasitelerinin Çoklu Dönemler Arası Kaynak Nakli İçin Kullanımı, Etkileri, Ve Ülkeler Arası Koalisyona Tesirleri: Fırat ve Dicle Havzaları Modeli. 11. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, 21-23 Ekim 2004, s.165-182.

Tecnical and Project Reports

 1. Şen, Z., Uyumaz, A., Cebeci, M., Öztopal, A.,Küçükmehmetoğlu, M., Özger, M., Erdik, T., Sırdaş, S., Şahin, A. D., Geymen, A., Oğuz, S. and Karsavran, Y. (2009). The impacts of Climate Change on Istanbul and Turkey Water Resources. Istanbul Metropolitan Municipality. Istanbul Water and Sewerage Administration.
 2. Küçükmehmetoğlu, M., (2016). Ceylanpınar Havzası Nüfus Projeksiyonları ve Raporu. Ceylanpınar Bölgesi Yer Altı Suyunun Modellemesi ve Yönetim Planının Hazırlanması İşi, Su Vakfı, İktisadi İşletmesi.
 • Abass, A.S. (2018). Consideration of urban regeneration as an approach in slum transformation in Ghana. Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli.
 • Özhekim, N. (2016). Toplu Taşım Sistemlerinin Kentsel Yaşam Kalitesine Etkisi: İstanbul Kadıköy - Kartal Metro Örneği. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli.
 • Büyükgöz, A. (2014). Kentsel Dönüşümde Taraf Davranışlarının Kooperatif Oyun Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli.
 • Çelik, M. (2010). Kentsel Yapılaşmanın Bireylerin Kent İçi Ulaşım Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: İstanbul Metropoliten Alan Örneği. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli.
 • Doktora: The Ohio State University, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Columbus, Ohio, ABD.
 • Yüksek lisans: University of Pittsburgh, Kent ve Bölge Planlama Programı, Graduate School of Public and International Affairs, Pittsburgh, Pennsylvania, ABD.
 • Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara
• Ceylanpınar Bölgesi Yer Altı Suyunun Modellemesi ve Yönetim Planının Hazırlanması işi kapsamında Danışmanlık (2016)- Su Vakfı, İktisadi İşletmesi bünyesinde Proje Sahibi SUEN (Türkiye Su Enstitüsü).

• Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği (2007-2014)

• Avrupa Birliği MED-PACT Programı ARCHIMEDES Projesi (2007-2008): Hanlar Bölgesi Çemberlitaş–Mahmutpaşa–Yeni Cami Turizm Geliştirme Aksı Stratejik Planı Çalışmaları.

• Doğal Yapı Araştırma Grubu Üyesi (2005-2007) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi (İMP).

• Proje Danışmanlığı (2005) – Kınıklı Üniversite Caddesi Yürünebilir Yol Projesi, Denizli.