İktisat Bölümü

Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne bağlı olan İktisat Bölümümüz; İktisat Lisans, İktisat Tezli Yüksek Lisans, Uluslararası Ticaret ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans ve İktisat Doktora programlarıyla hizmet vermektedir. İktisat bölümümüzde; 2’si profesör, 2’si doçent, 4’ü yardımcı doçent olmak üzere 8 öğretim üyesi ve 8 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Bölümümüzde öğrencilere iktisadi olguları analiz edebilme, sorgulama, araştırma yapma, öngörüde bulunabilme ve rasyonel kararlar alma süreçleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanında, iktisat ile ilgili olarak akademik hayattaki bilimsel ve uygulamalı bilgi birikiminin aktarılması hedeflenmektedir.