gtu_logo

Strateji Bilimi

Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne bağlı olarak 1999 yılında kurulan Strateji Bilimi Bölümü, günümüzün rekabetçi piyasalarında teknoloji tabanlı örgütlerin etkin yönetimi için gerekli fonksiyonel bilgilere ve küresel problemlere yenilikçi çözümler üretip uygulayabilecek bağımsız karar verme becerilerine sahip yetişmiş iş gücü ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulmuştur. Bölümümüz, İşletme Fakültesi’nin misyonu çerçevesinde yönetim bilimi ve stratejik yönetim bilimini, teknoloji ve inovasyon yönetim bilimi ile entegre eden bir eğitim programı sunmaktadır. Bölümümüzdeki çalışmalar, eğitimin işlevselliğini artırmak, holistik bir strateji belirleme sürecinin kendine özgü niteliklerini daha iyi incelemek ve uzmanlaşma sağlamak amacıyla Yönetim Stratejileri, Bilim ve Teknoloji Stratejileri ve Milli Güvenlik Stratejileri olarak üç ana bilim dalı altında yürütülmektedir. Amacımız, strateji alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimize yüksek lisans programı aracılığı ile bilim, teknoloji, örgüt ve toplum başta olmak üzere iş ve sosyal hayatı oluşturan bütün unsurlara karşı disiplinler arası yaklaşımla stratejik bilinç ve yaklaşım becerisi kazandırmaktır.