İşletme Bölümü

İşletme Bölümü, geleceğin liderlerine lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla, işletmenin bütününü görmeyi, etkin ve verimli çalışmayı, kaynakları en iyi şekilde bir araya getirmeyi, istenen faydayı sağlayarak ürün ve hizmet üretme süreçlerinde etkili yönetişim ve girişimcilik yetenekleri kazandırılmayı amaçlamaktadır.