İşletme Bölümü

İşletme Bölümü; geleceğin liderlerine lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla, işletmenin bütününü görmeyi, etkin ve verimli çalışmayı, kaynakları en iyi şekilde bir araya getirmeyi, istenen faydayı sağlayarak ürün ve hizmet üretme süreçlerinde etkili yönetişim ve girişimcilik yetenekleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

İşletme Bölümü’nde kendi alanlarında uzman ve deneyimli öğretim üyelerimiz bilgi ve deneyimlerini öğrencilere aktarmaktadırlar. Öğrencilerimiz edindikleri akademik bilgileri yaptıkları staj ve düzenlenen sertifika programları, seminerler, atölye çalışmalarıyla harmanlamakta, geleceğin istihdam ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte bireyler olarak mezun olmaktadırlar.