Şehir ve Bölge Planlama

GTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde 1995 yılından beri çalışmalarını sürdüren Şehir ve Bölge Planlama Bölümü`nde, disiplinler arası işbirliğini geliştirmeyi öngören bir lisansüstü öğrenim programı yürütülmektedir. Bu programa; Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Kamu Yönetimi, Hukuk ve Sosyoloji gibi farklı disiplinlerden gelen öğrenciler kabul edilmektedir. Programı tamamlayan öğrenciler yüksek lisans derecesi almaya hak kazanırlar.