Genel Bilgi

Güncel  Bölüm Tanıtım Kitapçığı  Yandal Programı  Çift Anadal Programları Mezunlarımız nerede?


                                          

Lisans öğrencisi alımına 2002 yılında başlayan bölümümüz gelişmiş Lisans öğrenci laboratuvarları ve deneysel çalışmalarda deneyimli ekibiyle deneysel ağırlıklı bir lisans programını takip etmektedir. Lisans öğrencilerimizin başka bölümlerde çift ve yan dal programlarını takip etmeleri de mümkündür.Gebze Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü 1994 yılında kurulmuş olup Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde eğitim vermektedir. Bölümümüzde 12 Profesör, 4 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 20 Araştırma Görevlisi, 1 Uzman, 1 Fizikçi, 1 Teknisyen ve 1 Bilgisayar İşletmeni görev yapmaktadır.

Fizik Bölümü’nün araştırmalarda sağladığı başarıda, seçtiği değerli akademisyenlerin yanında baştan beri kaliteli araştırma laboratuvarı kurmada planlı ve titiz davranmasının rolü de büyüktür. Gelişen teknoloji yakından takip edilerek dünyada araştırmaların hangi yöne kayacağı yakından takip edilmiş ve laboratuvarlar modern cihazlarla donatılmaya çalışılmıştır. Manyetik rezonans, nükleer kuadrupol rezonans, dc manyetik özellik ölçümü, elektriksel transport ölçümleri ve microdalga ölçümleri yapabilen cihazlar ile değişik lazer cihazları, yüksek vakumda ince film hazırlama cihazları Fizik Bölümü’nün laboratuar altyapısının başlıcalarıdır. Bu araştırma altyapısı ile dünyadaki ve ülkemizdeki değişik araştırma grupları ile işbirlikleri geliştirilmekte ve sanayi kuruluşlarımızın ihtiyaçlarına da cevap verilmektedir. 

 GTÜ Fizik Bölümü öğretim üyelerinin araştırma projelerinde gösterdikleri başarılar da çok dikkat çekicidir. Örneğin bölümümüzdeki her öğretim üyemizin bir veya daha fazla TÜBİTAK projesinde görev aldığını ve bu projeleri başarı ile tamamladıklarını vurgulamak gerekir. Diğer yandan Sanayi Bakanlığı Projeleri yönüyle de bölümümüz kendini göstermektedir. Özellikle savunma ile ilgili olarak değişik algılayıcılar (zehirli gaz ve patlayıcı kimyasal madde algılayıcıları)  ve mikrodalga soğurucu madde geliştirme konusunda yürütülen San-Tez projeleri bölümümüzün sanayi-üniversite işbirliğine katkısının başarılı örneklerinden bazılarıdır.

Bölümümüzün akademik başarısı uluslararası bilimsel ilişkilerine de yansımış ve bilimsel işbirliklerinin çok ileri noktalara ulaşmasını sağlamıştır. Bu işbirlikleri 2001 yılından başlayarak şimdiye kadar 8 kez düzenlediğimiz uluslararası bilimsel toplantılar ile daha da gelişmiştir. Uluslararası bilim camiasında giderek tanınarak marka haline gelen bu toplantılara dünyanın çok gelişmiş araştırma kurumlarından alanında ön sıralarda olan kişiler katılmışlardır. Bunlar arasında Nanomanyetizma ve Spintronik konusunda 2007 yılında Nobel Fizik Ödülü alan Prof. Peter Grünberg ve Prof. Albert Fert’in de olduğunu vurgulamak yerinde olur. 

Bu tür faaliyetler bölümümüz akademik personeli ve lisansüstü öğrencilerini daha da motive etmiştir. Bu toplantılara katılan bilim adamları ile yakından görüşüp bilimsel tartışmalara katılan bu öğrencilerimizden birçoğu tanıştıkları bilim adamları aracılığı ile yurt dışındaki değişik araştırma kurumlarına çoğu kez burslarını da alıp giderek bu merkezlerde uluslararası araştırma tecrübesi edinmişlerdir. Bu öğrencilerimizin önemli bir kısmı kazandıkları uluslararası araştırma tecrübleriyle ülkemize geri dönmüşler, yine önemli bir kısmı da bu kurumlarda araştırmalarına Postdoc veya öğretim üyesi olarak devam etmektedirler.