Sıkça Sorulan Sorular

LİSANS ÖĞRENCİLERİMİZİN SIKÇA SORDUĞU SORULAR

Hazırlık süresi nedir?
İngilizce Hazırlık dersleri bir akademik yıl sürmektedir. Bu süre zarfında başarısız olmanız halinde tekrar hazırlık eğitimi alamazsınız. Ancak 1 yıl boyunca yapılan yeterlilik sınavlarına girme hakkınız vardır.

Derslere devam zorunlu mu?

Evet. Bölümümüzde kur sistemi uygulanmaktadır. Her kur 16 hafta sürmektedir ve her kur için devamsızlık ayrı ayrı alınır. Her kur için toplam %85 devam zorunluluğu vardır. 

Devamsızlıktan Kalırsam Ne olur?

Herhangi bir kur düzeyinde devamsızlıktan kalmanız durumunda hazırlık eğitiminize devam edemez ve bir yıllık hazırlık eğitimi sırasında yapılan Ocak ve Haziran Yeterlik sınavlarına katılamazsınız. Ancak takip eden yeterlik sınavlarına katılabilir ve başarılı olmanız durumunda bölümünüzde eğitime devam edebilirsiniz.

Kur Sistemi Nedir? Nasıl İşler?

Kur sistemi öğrencilerimizin öğrenmelerini sürekli izlemek ve uygun bir öğretim programı ile onları desteklemek için geliştirilmiştir. Dönem başında yapılan seviye sınavına göre her öğrenci kendisine uygun olan kurda bir sınıfa atanır. A Level ve ya B Level olarak belirlenen her bir kur düzeyi 16 hafta devam etmektedir. Öğrenci seviye belirleme sınavından sonra uygun olan kurdan başlar ve kur içinde yapılan tüm değerlendirme sınavlarından belirlenen oranlara göre 65 ve üzerinde puan alırsa bir üst kurda eğitim görmeye devam eder. Başarısız olması durumunda aynı kuru tekrar eder ve eksiklerini giderir. 

Bir Akademik yıl içerisinde Hazırlık Programı Kapsamında Yapılan Yeterlik Sınavlarına Girmek için belirli bir şart var mıdır?

Evet. Bir yıllık hazırlık eğitimi süresince yapılacak sınavlara bulunduğunuz son kurda başarılı olmanız gerekmektedir. Ayrıca devamsızlık sınırını aşmamış olmanız gerekmektedir.

Hangi Sınavlardan Sorumluyum?

Kur süresi boyunca tamamlamakla yükümlü olduğunuz sınavlar ve görevler vardır.

1. Midterm( Vize) Sınavı: Bu sınav notunuzu %30 etkilemektedir. Kur içerisinde yapılan bu iki sınav klasik bir sınavdır ve farklı türde sorular içermektedir.

2. Level Exam( kur atlama sınavı): Bu sınav notunuzu %30 etkilemektedir. Sınav test şeklinde olacaktır. Format olarak PROFICIENCY sınavına benzer şekildedir.

3. Online Çalışmalar: Bu çalışmalar notunuzu %10 etkilemektedir. Belirlenmiş olan öğrenci bilgi sistemi üzerinden size verilen tarih ve saatlerde yapmakla yükümlü olduğunuz çalışmaları kapsamaktadır.

Yeterlik Sınavı Nedir? İçeriği ve Zorluğu Nasıldır?

Yeterlik Sınavı yılda üç kez yapılan ve başarılı olmanız durumunda bölümünüzde eğitiminize devam etmeye hak kazandığınız sınavdır. Yapılan sınav İngilizce okuduğunu anlama, dinleme vb. birçok beceriyi ölçmektedir ve kapsamlıdır. Hazırlık eğitiminiz boyunca derslere düzenli katılım sağladığınız ve gerekli ödev ve sorumlulukları yerine getirdiğiniz sürece sınav size zor gelmeyecektir. Hazırlık eğitimi kapsamında verilen İngilizce eğitiminin seviyesine ve kullanılan kaynaklara uygun şekilde hazırlanır ve uygulanır.

Kaç Yeterlik Sınavına Girme Hakkım Var?

Bir Yıl Boyunca Yapılan Yeterlik Sınavlarına Katılmazsam veya Başarısız Olursam Ne Olur?

Öğrenim yılının sonunda lisans öğretimine başlamaya hak kazanamayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Öğretimine tekrar devam edemezler. Ancak, bir sonraki öğretim yılında yapılan tüm yeterlik sınavlarına katılabilirler. Bir yıl içinde ikisi akademik dönem sonunda (Ocak ve Haziran ayı) biri Eylül ayında olmak üzere toplam 3 Yeterlik Sınavı yapılmaktadır. Son sınav haklarında da başarısız olan öğrencilerin GTÜ ile ilişiği kesilir.

Yeterlik Sınavında Başarısız Oldum. Sınav sonucuma nasıl itiraz edebilirim?

Yapılan sınavlar çoktan seçmeli sorulardan oluşturmakta ve optik okuyucu ile değerlendirilmektedir.  Ancak ilan edilen sonuçlarda maddi hata olduğunu düşünüyor iseniz yapılan sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 iş günü içerisinde bölüm sekreterliğine yazılı dilekçe ile başvuru yapabilir ve sınavınızın yeniden değerlendirilmesini talep edebilirsiniz. Sonuçlar bölüm web sitesi duyurular bölümünde belirtilen tarihlerde duyurulacaktır.

Hazırlık Sınıfında Ne Tür Kaynaklar Kullanılmaktadır?

Bölümümüzde birden fazla ders bulunmaktadır. Her ders için uluslararası standartlarda yayın yapan dünyanın önde gelen yayınevlerinin sunduğu kaynaklar ve online eğitim sistemleri ya da öğrencilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak hocalarımız tarafından geliştirilen kaynaklar kullanılmaktadır. Her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilerimizin edinmesi gereken materyaller onlara duyurulmaktadır.

 

 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN SIKÇA SORDUĞU SORULAR

Hazırlığa her isteyen devam edebilir mi?
Muaf olmayan ve Yeterlik Sınavından başarısız olan kişiler, Akademik Takvimde belirtilen tarihte Yabancı Diller Bölümüne Ders kaydı yaptırmak zorundadırlar. Hazırlık almak isteyen öğrenciler ders kayıt formunu doldururken ilgili bölümü işaretleyerek bunu belirtirler. Hazırlık almak isteyenlerden sadece Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca belirlenen kontenjanlar dahilinde kabul edilen öğrencilere İngilizce hazırlık verilir.

İngilizce Yeterlik Sınavından kimler muaftır?
Belgelerini zamanında Bölüme teslim etmek koşuluyla;
En az son üç yılında İngilizce'nin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede İngilizce eğitim veren bölümlerden mezun olan veya en az YÖKDİL/YDS/eYDS/ÜDS/KPDS 55 (son 5 yıl içinde) veya TOEFL İBT 66 (son 2 yıl içinde) puanlarına sahip olanlar ve belgelerini ibraz eden öğrenciler yabancı dil sınavından muaf tutulurlar.  


Derslere devam zorunlu mu?
Hayır. Dönem başında GTÜ dışında kendi imkânlarıyla hazırlanmak üzere Ders kaydı yaptıranlar derslere katılmazlar ve katılamazlar. Ancak kendileri için belirlenen danışman okutmanları ile irtibat halinde olmaları tavsiye edilir.

Burada bulunmayan sorularım var!
Lütfen yönergeyi okuyunuz.