Fakültemiz Bölümlerinde verilen Temel Bilim ve Rektörlük Dersleri ile Seçmeli derslerin uzaktan eğitim bilgileri

 
Fakültemiz Bölümlerinde verilen Temel Bilim ve Rektörlük Dersleri ile Seçmeli derslerin uzaktan eğitim bilgileri ekte gönderilmiştir. 
Seçmeli derslerde eksik bilgiler bulunabilir.