YÖKDİL Sınavı Geçerliliği Hakkında Duyuru-25.07.2018

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSUNUN YÖKDİL SINAVI İLE İLGİLİ KARARI

"Üniversitemiz Lisans İngilizce Yeterlik Sınavı ile YÖKDİL sınavı kapsamının birbirlerinden farklı olmasından dolayı ; 22 Eylül 2018 de yapılacak olan YÖKDİL sınavı dahil olmak üzere, bu tarihten sonra yapılacak tüm  YÖKDİL sınavı sonuçlarının; Üniversitemiz  Lisans Öğrencileri için  kabul edilmemesine  oybirliği ile karar verildi."