Dr. Gülay MURAT EMİNOĞLU
İşletme

Gülay MURAT EMİNOĞLU
Telefon
(262) 605 14 91
E-Posta
gulaymuratgtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 255
Çalışma alanları
Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Liderlik

Journal Articles

Nar, Y., Elçi, M. and Murat Eminoğlu, G. (2023). The mediating role of ethical climate in the relationship between abusive supervision and unethical behaviour. Business & Management Studies (BMIJ),11 (4):1410-1422.doi: https://doi.org/10.15295/bmij.v11i4.2313.

Murat Eminoğlu, G. and Elçi, M. (2023).Empathy doesn’t just mean “if I were in your shoes”: serial mediation model to unearth relationship between organizational empathy and learning. Kybernetes. (SSCI).DOI 10.1108/K-01-2023-0058.

Elçi, M, Murat Eminoğlu, G, Şan, Anıl (2023). A Research on Psychotechnical Tests Used in Human Resource Practices. Journal of Global Strategic Management | V. 17 | N. 1 | 2023.

Akbaş, T.T., Murat Eminoğlu, G., Gürsel, M. (2023). Kamu yararına bağlılık ile iş tatmini ilişkisinde kişi-örgüt uyumunun aracı değişken rolü. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 41 (1), 85-108.

Telören, İ., Elçi, M., Murat Eminoğlu, G. (2021). Self-Leadership to Make Employees Give Their Best. Journal of Global Strategic Management | V. 15 | N. 2 | 2021-December.

Mucır, S., Elçi, M., Murat Eminoğlu, G. (2021). Çalışanlara Yönelik Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının İş Performansı ve İş Tatmini Üzerine Etkisi. International Review of Economics and Management, 9(2), 136-153.

Turan, Ç., Elçi, M., Murat Eminoğlu, G., (2021). Yeşil ve Yeşil Olmayan Otel Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik, Etik İklim ve Etik Liderlik Algılamaları. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (60), 145-160.

Elçi, M., Murat Eminoğlu, G., Sivrikaya Şerifoğlu, F., Çeviker Ay, Ş., Keçeci, A. (2021). Lider Etkinliği ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişkiler: Kadın Akademisyenler Üzerinde Bir Çalışma. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 9(2), 28-41.

Murat, G. ve Elci,M. (2020). Mobbing'in Örgüte Bağlılığa ve Yöneticiye Güvene Etkisi / The Effect of Mobbing on Organizational Commitment and Trust in Manager. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi.15 (1), 295-308.

Liman, A., Elçi, M., ve Murat, G. (2019). Örgütsel Performansın Öncülleri Olarak Etik Liderlik ve Kariyerizm Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 3(2), 183-198.

Doğan, B., Elçi, M. ve Murat G. (2019). Örgütsel İletişimin ve İşyeri Arkadaşlıklarının Psikolojik Güçlendirmeye Olan Etkileri: Bir Kamu Kurumunda Ampirik Bir Çalışma. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 20(2). 25-43.

Murat, G.ve Börü, D. E. (2019) Çalışanların Yöneticilerine İlişkin Algıladıkları Psikopati Özelliklerinin Sergiledikleri Sinik Davranışlar Üzerindeki Etkisi.Öneri Dergisi,14 (51), 128-146.

Tunca, S., Elçi, M. ve Murat, G. (2018) Proaktif Kişilik Yapısının ve Yenilikçi Davranışın Görev Performansına Etkisi.Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,5(1), 325-335.

Okmen, S., Elçi, M., Murat, G. ve Yilmaz, Y. (2018) The Impact of Authentic Leadership on Organizational Learning Capacity. Journal of Global Strategic Management. 12(1).

Book Chapters

Eroğlu, M., Elçi, M., Murat Eminoğlu, G. (2023). "Kişilerarası Yardım Davranışı ve Örgütsel Özdeşleşmenin İş Performansına Etkisi", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar, Eğitim Yayınevi.

Deniz, G. E., Elçi, M., Murat Eminoğlu, G. (2021). "Etkileşimsel Adaletin Savunmacı Sessizliğe ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi". INSAC Social and Education Sciences: Duvar Kitabevi.

Öztürk, N., Elçi,M., Murat Eminoğlu, G. (2021). "Kadınların İş Stresine Cinsiyet Ayrımcılığı ve Yönetici Desteğinin Etkisi". Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - IV. Gece Kitaplığı.

Telören, İ., Elçi, M. ve Murat Eminoğlu, G. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Klasik Liderlik Tarzlarına Alternatif Olarak "Kendi Kendine Liderlik", Kuramsal Anlamda Yönetim ve Strateji: Gazi Kitabevi.

Conference Proceedings

Disbudak, M., Elçi, M., and Murat Eminoğlu, G (2023). The Mediator Role of Ethical Climate Perception on the Relationship Between Cyberbullying Victimization and Turnover Intention: A Research on Remote Workers. 18th International Strategic Management Conference, July 6-8, Bulgaria.

Elçi, M., Sert Ozen, A., Murat Eminoğlu, G. (2021). "Perceived Gender Discrimination and Turnover Intention: The Mediating Role of Career Satisfaction". 16th International Strategic Management Conference, October 28-39, 2021, Azerbaijan.

Murat Eminoğlu, G ve Elçi, M (2019). "The Effect of Servant Leadership on Trust in Leader".9th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, December 12-13, 2019.

Murat, G. veBörü, D.E (2019) "Örgütlerdeki Narsisistik Liderlik ve Makyavelist Liderlik Sinizmi Etkiliyor Mu?".Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 2-4 Mayıs, Osmaniye, ss. 2067-2077.

Murat, G ve Börü, D. (2017) Karanlık Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisi. 5. Örgütsel Davranış Kongresi. Antalya.

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi-İşletme (2017- )
  • Yüksek lisans: Marmara Üniversitesi-Yönetim ve Organizasyon (2014-2017)
  • Lisans: Marmara Üniversitesi-İşletme (2010-2014)
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum