gtu_logo

GTÜ İSG Birimi

 

Ülkemizde ilk defa İş Sağlığı ve Güvenliği konusu 6331 sayılı yasa ile ele alınmıştır. Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin, tüm çalışanlar kanun kapsamına alınarak, kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici bir yaklaşım ile ,iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden risk değerlendirmesi yapılacak, belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilecek ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecektir. Acil durum eylem planları hazırlanarak çalışanlara eğitimleri verilecek ve kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak için etkin ve idari yaptırım uygulanacaktır.