gtu_logo

Staj Giden Öğrenci

  

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ SÜRECİ

Kimler Başvurabilir?

GTÜ Erasmus Ofisi, her yıl Şubat - Mart ayında staj hareketliliği için ilanaçıkarak staj hareketliliği gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin seçimi için başvuruları almaktadır. Gebze Teknik Üniversitesi öğrencisi (Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora) staj hareketliliği için başvurabilir. (Lisansüstü öğrencilerinin ders veya tez aşamasında olması veya II.öğretim öğrencisi olması Erasmus+ programı için bir engel değildir.) Yabancı dil hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık ve dikey geçiş hazırlık programı öğrencileri ile lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus+ programından yararlanamaz. Ancak bir sonraki akademik Yılda  hareketlilik gerçekleştirmek üzere başvuru yapabilirler.

Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş veya mezuniyet işlemleri başlamış olan öğrenciler başvuruda bulunamaz.

 

GENEL ŞARTLAR

Öğrenci, staj yapacağı kurumu kendisi AB ülkelerinden olmak üzere, okumuş olduğu bölümle ilgili olarak kendisi bulmalıdır. Staj yapacağı yeri bulan öğrenci kabul mektubunu başvuru esnasında ya da sonrasında teslim eder. Başvuru esnasında kabul mektubunu teslim eden öğrencilere artı puan(+10 puan) uygulaması yapılır.

GTÜ genel akademik not ortalaması, lisans öğrencileri için en az 2,20/4; lisansüstü öğrencileri için en az 2,5/4 olmalıdır

Mezuniyet işlemleri başlamamış olmak kaydıyla başvuru aşamasında üniversitemize kayıtlı olan öğrenciler, mezun olduktan sonraki bir yıl içerisinde staj yapmak üzere başvuruda bulunabilirler fakat ilanda belirtilen staj yapılabilecek tarih aralığı da dikkate alınmalıdır.

Staj sektörü ve konusu öğrencinin eğitim gödüğü bölümü ile ilgili olmalıdır. Bölüm staj zorunluluğu olmaksızın başvuru yapılabilir. Erasmus stajı  öğrencinin tercihine göre gönüllü (isteğe bağlı) staj ya da zorunlu staj olarak saydırılabilir.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak (tez çalışması) veya desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar

Aynı öğrenim kademesi içinde daha önce Erasmus+ kapsamında öğrenim veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken daha önce faydalandığı her bir faaliyet için 10’ar puan azaltma yapılacaktır.

Başvuru yapıp programdan faydalanmaya hak kazandığı halde hibe kontenjanındaki yetersizlik nedeniyle hibe alamayan öğrenciler kazanılmış haklarını hibesiz olarak kullanabilirler.

Erasmus  Staj Programına başvuruda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri ilan edilen tarihler içinde  teslim etmesi gerekmektedir:

*Başvurular 2022 yılından itibaren E-Devlet sisteminden online alınmaya başlanmış olup istenilen evraklar başvuru sistemine, ilan edilen tarihler içinde yüklenmelidir.

1.       GTÜ Staj Başvuru Formu

 Formdaki bilgiler güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır.  Formla beraber sisteme vesikalık  fotoğraf eklenmelidir. Mezuniyete tek dersi kalan/II.öğretimde okuyan/bilimsel hazırlık döneminde olan öğrencilerin bu durumlarını başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir. 

2.       Transkript

! Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yada ÖİBS sisteminden alabilirler. Lisansüstü 1. dönem öğrencileri transkript yerine GTÜ’ye başvururken kullandıkları Lisans Mezuniyet Notunu gösterir belgeyi (transkirpti) ve ayrıca GTÜ transkriptini başvuru sistemine yükleyeceklerdir.

3.    Staj yapılacak kurumdan alınan onay belgesi (Company Confirmation/Davet Mektubu) Staj konusu, kapsamı, staj tarihleri ve stajın öğrenciye katkıları belirtilmelidir. Ayrıca, kurumun antetli kağıdına yazılmalı, imzalı ve mühürlü olmalı ve imzalayan yetkilinin unvanı mutlaka belirtilmelidir.

Staj yeri ayarlamak ve davetiye almak zaman alabileceği için Erasmus stajı yapmak isteyen öğrencilerimize ilanlarımız yayınlanmadan önce staj yeri aramalarını tavsiye ediyoruz. Örneğin Avrupa Komisyonu, ESN'nin (Erasmus Student Network) staj yeri ve stajer bulma sitesini(erasmusintern.org) önermektedir, incelemek için:

Bulduğunuz staj yerlerine kendinizi tanıtan ve yazışma kurallarına dikkat edeceğiniz epostalar göndererek, size geri dönüş yapanlar arasından uygun olanı seçip ilanımıza onunla başvurmanız beklenmektedir. Gecikmeden uygun staj yeri aramaya başlamanızı ve ilan- başvuru tarihlerini kaçırmamak için Değişim Programları Ofisi web sayfamızı düzenli olarak kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz. 

4.     Yabancı Dil Yeterlilik Düzeyini Gösterir Belge

Yabancı dil yeterlilik belgesi bulunan adaylar: Son beş yıl içinde YDS sınavından minimum 70 Puan ve muadili sınavlardan (TOEFL- IBT vb.) eşdeğer puan (bkz.YÖK eşdeğerlik tablosu) almış olanlarbu belgelerini ibraz ettiklerinde yabancı dil sınavından muaf tutulurlar.
Yabancı dil yeterlilik belgesi bulunmayan adaylar: GTÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen İngilizce sınavına girerler. Sınav okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde gerçekleştirilir. Sınav sonucunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması beklenir. Öğrenim haraketliliği veya staj hareketliliği için bir kez sınava girmek yeterlidir. (IELTS kabul edilmemektedir.)

Değişim Programları Ofisi, yabancı dil sınav soruları ve içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değildir ve daha önceki yıllara ait sınav örnekleri ofisimizden temin edilmemektedir.

Değişim Programları ofisi çağrıya çıktığı her ilanda İngilizce sınavı düzenlenmeyebilir. Ara / ek ilanlarımıza başvuracak adaylarımızın ingilizce notu için yukarıda belirtilen uygun sınav türlerinden birinden puan edinmeleri faydalı olacaktır.

Değerlendirme ve Seçim Sonucu

Başvuru evraklarını eksiksiz olarak Erasmus başvuru sistemine yüklemiş, yabancı dil sınavında başarılı olmuş veya yabancı dil yeterlilik düzeyini belgelemiş öğrenciler, aşağıdaki ölçütlere göre ağırlıklı puanlama ile sıralanır. Mevcut kontenjanlara göre en yüksek puanı alan öğrenciden başlanarak aşağı doğru yerleştirme yapılır. Erasmus hareketliliklerinden daha önce aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) faydalanmış olan adayların toplam puanlarından 10 puan eksiltme yapılacaktır.

GENEL AKADEMİK ORTALAMA:          %50
YABANCI DİL PUANI:                      %50

Daha önce yararlanma                  -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)

Bu temel ölçütlerle beraber ilanlarımızda Ulusal Ajans güncellemelerine bağlı olarak diğer puan artırma veya eksiltme ölçütleri de yer almaktadır.

Değerlendirme sonuçları yabancı dil sınavı tamamlandıktan sonra GTÜ Erasmus sayfasında ilan edilir. Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği seçim sonuçları ilan edildikten sonra başarılı olan öğrencilerle bir toplantı gerçekleştirilerek  sonraki süreç hakkında ayrıntılı bilgi ve eğitim verilir. Staj hareketliliği kazanan öğrencilerin bilgilendirici toplantılara katılmaları zorunludur.

Gitmeden Önce Öğrencinin Hazırlaması Gereken Belgeler

-Staj davet mektubu: Stajı kimin, nerede, ne zaman, nasıl yapacağı sorularına verilen cevapları açıkça ifade eden bir mektup olmasına dikkat edilmeli. 

Staj yapılacak yerin ve stajın konusunun bölümünüz tarafından onaylanması gerekmektedir. Staj mektubunun üstünde bölümünüzden yetkili kişinin ad-soyad ve onay parafı olmalıdır.

İşlemlere başlamadan önce kabul mektubunuzun tarihlerinin minimum 60 günü kapsadığını ve vize ile ilgili işlemlerde konsolosluğun taleplerini karşıladığından emin olunuz.  Staj davet mektubu ile ilgili ayrıntılı bir metin ve örnek mektubu web sayfamızda yayınlanmıştır lütfen inceleyiniz.

- Staj Öğrenim Anlaşması: Web sitemizin belgeler kısmında bulunan belge doldurulduktan sonra kontrol için mail ile ofisimize iletilir. Onay alınmasının ardından imzaya sunulur. 

- Staj Saydırma/Bildirme Dilekçesi: (lisans öğrencileri için) (Zorunlu staj saydırma işlemi değildir)Fakülte Yönetim Kurulu Kararı çıkarılması üzere bölüme teslim edilen staj saydırma dilekçesi web sitemizin belgeler kısmında bulunur.  Dilekçe akademik birimlere işlemlerinizi tamamlamak üzere olduğunuzu ve stajı gerçekleştireceğinizin bildirimidir ve çıkan YKK kararı da akademik olarak erasmus stajı yapmanızın onaylandığını gösterir. Erasmus Ofisi tarafından istenen bir işlemdir. Zorunlu staj işlemleri için bölüm staj komisyonunuz ile ayrıca görüşmeniz gerekmektedir.*

- Seyahat sağlık sigortası (kişisel malimesuliyet ve kaza klozları içermesi zorunludur !) **

- Euro hesap cüzdan sureti (Halkbankası herhangi bir şubesinden açılabilir)

-Vize: Vize ile ilgili tüm işlem ve belgeler ile ilgili bilgiler ilgili konsolosluktan ya da aracı firmadan edinilmelidir. Vize evrakları içerisinde talep edilebilecek olan "hibe yazısı" ya da "erasmus ile seçildiğinizi gösteriri yazı" vb. ofisimiz tarafından hazırlanmaktadır. Vize randevunuzu aldıktan sonra güncel davet mektubunuzu eklediğiniz mail ile ofisimizden vize yazınızı talep ediniz. 

- Tanımlanan OLS sınavının ilk kısmı yapılmalı (Zorunlu değildir)

-  Hareketlilik Sözleşmesi : Tüm belgeler ofise teslim edildiğinde (mail ile) ofis öğrencinin hareketlilik sözleşmesini hazırlar. Öğrenci belgelerinin kopyalarını  ofise teslim eder ve hazırlanmış olan sözleşme karşılıklı imzalanır. Hibesiz gitmeyi tercih eden öğrencilerimiz de bu sözleşmeyi imzalamak zorundadırlar. Öğrencimizin hibesi bu sözleşmenin imzalanmasının ardından hesabına yatırılır ve hareketliliğini gerçekleştirebilir.

Erasmus+ Staj Hibesi

Hibenin ilk taksiti hesaplanırken ilanda başka şekilde belirtilmemişse, öğrencinin kabul mektubundaki (kalması planlanan) tarih aralığı ve ülkelere göre aylık hibe miktarları dikkate alınır, hibe miktarları ve ülke grupları seneden seneye değişmekle birlikte aylık olarak 600 ile 750 Avro olarak belirlenmiştir. 

Öğrencilerimizin gidiş esnasında hesaplanan hibelerinin %80'i hesaplarına yatırılır 

Dönüşte belgelerini teslim eden öğrencimize hesaplanan hibesinin kalan tutarı olan %20'lik kısmı hesabına yatırılır. erken dönen öğrencimizin minimum süre olan 60 gün staj hareketliliği gerçekleştirip gerçekleştirmediği kontrol edilir. 60 gün minimum hareketlilik süresinde problem olmayan öğrencimizin staj süresi ve hibe tutarı yeniden hesaplanır  hibesinin kalanı yatırılır Mücbir bir sebep olmadıkça minimum 60 gün staj yapmayan öğrencinin faaliyeti iptal edilir ve tarafına ödenmiş olan hibenin iadesi talep edilir.

 

STAJ DÖNÜŞÜNDE YAPILMASI GEREKENLER

Staj Hareketliliğini tamamlayan öğrenci web sitemizdeki belgeler içerisinde bulunan staj sonrası katılım sertifikasını doldurup onaylatmasının ardından staj yaptığı kurum tarafından mail ile ofisimize gönderilmesini sağlar. Dönüş yaptığında belgelerin aslını ofisimize teslim eder. 

Kendisine tanımlanan OLS lisansı ile kurs aldı ise bitirme sınavını yapmalıdır. (Zorunlu değildir)

Avrupa Birliği Hareketlilik Aracı tarafından gönderilen anketi cevaplamalıdır.

Ofis tarafından talep edilebilecek anket, dğerlendirme mektubu, fotoğraf video vb. belgeleri ofise sunar.

Dönüşünden sonra belgelerini teslim ederek yükümlülüklerini yerine getiren öğrencinin kalan hibe ödemesi hesabına yatırılır. 

Stajlarını zorunlu staja saydıracak lisans öğrencilerimiz kendilerinden  bölümleri tarafından istenen belgeleri staj komisyonlarına iletilirler. Lisans öğrencilerimizin stajlarını zorunlu veya isteğe bağlı olmaksızın,  bölümlerine stajı başarıyla bitirdiklerine dair yazı ofisimiz tarafından gönderilir. 

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 

* ZORUNLU STAJA SAYDIRMA İŞLEMLERİ

Erasmus stajınızı mezuniyet sonrası staj, İsteğe bağlı/gönüllü staj yada zorunlu stajınıza saydıracak şekilde yapabilirsiniz. Mezuniyet sonrası yapacak öğrencilerimizin herhangi bir bildirimi, bölüm veya fakültelerine yapmalarına gerek yoktur.

İsteğe bağlı stajlar ise kredi olarak işlenmese bile bilgi olarak transkripte ekleneceğinden staj saydırma dilekçemiz ile bölümünüze bildirilmelidir. Bazı bölümlerimiz gönüllü stajların da staj komisyonundan geçmesi yönünde hareket etmektedirler.

Zorunlu stajda ise Bölüm Staj Komisyonunuz ile görüşülmelidir. Her bölümün biribirinden farklı uygulamaları bulunmaktadır. Her bölüm farklı zamanlarda farklı belgeler talep ediyor olabilir. Stajını zorunlu staja saydırmak isteyen öğrenciler Erasmus başvuruları esnasında bölüm staj komisyonlarıyla görüşmeleri faydalarına olacaktır.

Öğrenci zorunlu staja saydırma işlemelerini kendi takip etmek durumunda olup Erasmus ofisinin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

**SİGORTA

Erasmus+ Staj hareketliliğine katılacak öğrencilerin sağlık sigortasının yanında işyerinde sebep olacakları zararları karşılayan mesuliyet (sorumluluk) sigortası (personel liability insurance) ve öğrencilerin görevleriyle ilgili olarak (en azından öğrencinin işyerinde uğradığı zararları karşılayan) kaza sigortası teminatını içeren, tam kapsamlı sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

SİGORTA POLİÇELERİNDE MESULİYET VE KAZA SİGORTASI TEMİNATI BULUNMAYAN ÖĞRENCİLERİN STAJ HAREKETLİLİĞİNE KATILMASI ONAYLANMAYACAK VE HİBE SÖZLEŞMELERİ OLUŞTURULMAYACAKTIR!

Staj Hareketliliği için istenen sigorta koşullarını sağlayan örnek şirket ve poliçeler aşağıda verilmektedir.

ESN Türkiye ve AIG Sigorta A.Ş. işbirliği ile Erasmus staj öğrencileri için Mesuliyet ve Kaza Sigortası hazırlanmıştır!

           Örnek sigorta için tıklayınız. Axa Örnek için tıklayınızBir diğer Örnek (AIG)