Stratejik Plan

5018 sayılı Kanunun 9. maddesinde "kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar" hükmü yer almaktadır. 26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazetede Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

Üniversiteler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberi

 2017-2021 Stratejik Plan               

 

1- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı Maddesi Uyarınca Hazırlanan Raporlar:

 

Stratejik Plan Değerlendirme Raporları

2019 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu 

2018 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu

 

Stratejik Plan İzleme Raporları

2020 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu  

2019 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu

2018 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu