Misyon ve Vizyon


Misyonumuz :

Üniversitemizde mali yönetim ve mali kontrol alanlarında mevzuatın öngördüğü şekilde etkin bir kurumsal yapının oluşmasını sağlamak, sürdürmek ve geliştirmek; böylece GTÜ’nün misyonuna katkıda bulunmaktadır. 

Vizyonumuz:

Üniversitemiz vizyonuna hizmet eden; kurumsallaşmış bir yapı içinde görevlerini yürüten başarılı, saygın ve örnek bir idari birim olmaktır.