gtu_logo

44. MOBBİG Buluşması ve MİDEKON Toplantısı Mimarlık Fakültesi'nde Gerçekleşti

44. MOBBİG (Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu) Toplantısı, 4 Mayıs - 5 Mayıs 2017 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde, Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde "Müfredat" ana teması ile gerçekleştirildi.

MOBBİG ve MİDEKON toplantılarına Türkiye ve KKTC'den tüm Mimarlık Bölüm Başkanları ve Mimarlık Fakültesi dekanları davet edildi. Türkiye’den 27 devlet üniversitesi, 17 vakıf üniversitesi, KKTC’den 3 üniversite olmak üzere, toplam 47 üniversiteden Mimarlık Bölüm Başkanları (veya vekilleri), ve dekanları katılımıyla, toplantılar, yaklaşık 79 katılımcı ile gerçekleştirildi.

MOBBİG 44 programı GTÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Özlem Oral AYDIN’ın konuşması ile başladı, ardından GTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilay COŞGUN ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN’ ın konuşmalarıyla devam etti. MOBBİG Koordinasyon Kurulu Dönem Başkanı Doç. Dr. Murat ŞAHİN ve Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Arsal ARISAL’ın konuşmalarıyla açılış oturumu tamamlandı.

Müfredat alt başlıklarından "Bütünleştirme" temalı oturumda, Prof. Dr. Ayla AYYILDIZ POTUR’un oturum başkanlığında Bütünleşik eğitim deneyimleri ve Mimarlık Eğitiminde Teori/ Pratik İlişkisi konuşuldu. Bu oturumun sonunda, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, konuşmasında, katılımcı Bölüm Başkanları ve Dekanlara toplantının verimli ve bütünleştirici olmasına yönelik dilek ve temennilerini iletti. Müfredat alt başlıklarından "Yenilenme" temalı oturumda, Doç. Dr. Murat ŞAHİN’in oturum başkanlığında Müfredat içeriğinin ve temsil araçlarının yenilenmesi ve Mimarlıkta yerinde deneyimin önemi tartışıldı. Mimarlık eğitiminde alternatif yöntemler arayışı, yapılan çalışmalar ve öneriler üzerinden mevcut uygulamalar tartışıldı. Programın ikinci gününde Müfredat alt başlıklarından "Hazırbulunuşluk" temalı oturumda, Doç. Dr. Kutlu SEVİNÇ KAYIHAN’ın oturum başkanlığında GTÜ Mimarlık Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ezgi AVCI ve GTÜ Mimarlık Bölümü 2014 mezunlarından Mimar Dilek ERSEN’in almış oldukları eğitim konusundaki geri bildirimleri de katılımcılar tarafından oldukça dikkat çekici bulundu.

MOBBİG 44  /  TOPLANTI ÇAĞRI METNİ

Mimarlık eğitim terminolojisi ile yeni karşılaşan öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri, lisans eğitimdeki 4 yılın bu bağlamda sunduğu kısıt ve sınırlılıklar, müfredatın bu bağlamda yapısı - içeriği - dengeleri, “Azlıklar” (öğretim elemanı azlığı, vb), azlıklara karşın “Çokluklar” (mimarlık bölümü sayısındaki artışlar, öğrenci sayılarındaki artışlar, vb), kayıplar, azlıklar ve çokluklar arasındaki denge yitiminin beraberinde getirdiği nitelik problemleri, bugün mimarlık eğitimini, sunduğu “müfredat” açısından sorgulamayı daha da gerekli kılmaktadır.

Müfredat içerikleri, mimarlık eğitiminin gündeminde her yıl daha da belirginleşen bu problematik saptamalar karşısında hazırlıklı mıdır? Tüm müfredatın ‘4’ niceliksel değerine sığdırılma zorunluluğu, mimarlık eğitiminin 2017 yılındaki gündeminde, eskisine göre çok daha sorunludur. “Mufrad”,  “ayrışmış, birim, tekil” sözcüğünün çoğulu olan “müfredat”, “bir bütünü oluşturan ayrıntılar” ya da “öğretim programı” ifadeleriyle açıklanmaktadır ve hangi konuların hangi süre hangi sırayla öğretileceğini belirleyen bir sistem olarak değerlendirilmektedir. Bugün, müfredatın zaten yapısında var olan “aynılaştırma” ve “aşırı yapılandırılmış olma” tehdidini, akreditasyon deneyimleri de arttırabilmektedir. Sayısı her geçen gün artan mimarlık okullarının müfredatı, aynı isim - kod - kredilerle aynılaştırılarak tekrarlanırken, diğer yandan gündemin çok hızlı değişen toplumsal -  teknolojik koşullarında, yenilikçi yaratıcı özgün farklılaştırıcı “program” beklentileri kaçınılmaz olarak karşımıza çıkar. Bugün 4 yıllık mimarlık eğitiminin en büyük sorunlarından biri “bütünleşme” olarak değerlendirilebilir. “Müfredat”ın kelime kökeninde var olan tekillik parçacıllık durumuna,  mimarlık alanının  interdisipliner yapısına, disiplinler arası ağlar  - ilişkiler kurma ve disiplinler üstü bakış zorluklarına, sürekliliklerin inşasındaki kopuşlara rağmen mimarlık eğitim programlarında parçaların bütünleşmesinin nasıl sağlanabileceği, müfredatın yapılandırılma ölçütleri ve alternatifler 44. MOBBİG toplantısının konu başlıklarını oluşturacaktır.  Bu çerçevede, alt tema başlıkları, Yapılandırılmışlık (Yapılandırılmışlık düzeyi, Aynılıklar ve Farklılıklar, Akreditasyon), Bütünleştirme (Ağlar ve İlişkiler, Parçalar ve Bütünler, Kopuşlar ve Süreklilikler, Yenilenme (Müfredat içeriğinin yenilenmesi, Temsil araçlarının yenilenmesi, Akademik yenilenme), Hazırbulunuşluk (Mimarlık Eğitimi için ve Mesleki Deneyim için Hazırbulunuşluk) olarak belirlenmiştir.

MOBBİG 44  /  ORGANİZASYON 

Prof. Dr. Nilay Coşgun (GTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı),

Prof. Dr. Elif Özlem Aydın Oral  (GTÜ Mimarlık Bölümü, Bölüm Başkanı),

Prof. Dr. Ayla Ayyıldız Potur (MOBBİG 44 Organizasyon Komitesi Başkanı),

Yrd. Doç. Dr. Ferhat Pakdamar,

Yrd. Doç. Dr. Saniye Karaman Öztaş,

Yrd. Doç. Dr. Seher Güzelçoban Mayuk,

Arş. Gör. Nurşah Serter,

Arş. Gör. Fazilet Tuğrul Okbaz,

Arş. Gör. Faruk Can Ünal,

Arş. Gör. Ayşegül Engin,

Arş. Gör. Selin Öztürk,

Arş. Gör. Elif Özer Yüksel,

Arş. Gör. Sümeyra Eroğlu,

Arş. Gör. Özge Esener.

Grafik Tasarım: Arş. Gör. Şebnem Çakaloğulları, Arş. Gör. Ayşegül Çakan

Fakülte Sekreteri: Nihal Kara

MOBBİG 44  /   SONUÇ BİLDİRGESİ ÖZETİ

Konuşmalarda sürekli değişen mimari akımların ve yapım teknolojilerinin mimarlık mesleğinde yarattığı “dinamizm”in müfredatın sürekli geri beslemelerle güncellenmesini gerektirdiğine dikkat çekilmiştir. Toplantının ana konusunun da bu nedenle “müfredat” olarak belirlendiği belirtilerek müfredat kelimesinin kökenindeki “parçacıllık” anlamına rağmen mimarlık eğitim programlarında parçaların bütünleşmesinin sağlanmasında uygulanacak yöntemlerin ve müfredatın yapılandırma ölçütlerinin bu toplantının ana başlıklarını oluşturacağına değinilmiştir. Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) Bilgilendirme ve Çalıştay sunumlarının ardından MiAK Üye seçimleri yapılmıştır. 4 adayın önerildiği seçimlerde, 34 oyla Prof. Dr. Mine ÖZKAR (İTÜ), 30 oyla Prof. Cana Bilsel (ODTÜ) ve 29 oyla Doç. Dr. Sait Ali KÖKNAR (Kadir Has Üniv.) seçilmiştir. MiAK üye seçimleri ardından MOBBİG Koordinasyon Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ’ın süresi dolması sebebiyle MOBBİG Koordinasyon Kurulu Üye Seçimi yapılmıştır. Doç. Dr. Murat Şahin’in yönettiği seçim sürecinde Yrd. Doç. Dr. Derya YORGANCIOĞLU (Kemerburgaz Üniversitesi) tek aday olarak belirlenmiş ve oy birliği ile seçilmiştir. Programın son oturumunda Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ’ın oturum başkanlığında Mimarlık Mesleğe Kabul Bilgilendirme Sunumu, Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Bilgilendirme Sunumu, Mimarlık Araştırmaları Merkezi Bilgilendirme Sunumu ile Mimarlık Eğitimi Deneği Bilgilendirme Sunumu yapılmıştır. Sunumların ardından katılımcılarla birlikte ortak sonuç bildirgesi hazırlanmıştır. Grup çekilen hatıra fotoğrafının ardından bir sonraki MOBBİG toplantısında buluşmak üzere ayrılmıştır.