gtu_logo

Net0Manager AB Projesi: Geleceğin Net Sıfır Emisyonlu İşletmeleri

08.09.2023

GTÜ akademisyenlerinin “Net Sıfır Karbonlu Bir Yarının Girişimcileri İçin Uluslararası Projesi” desteklenmeye hak kazandı.

Net Sıfır Karbonlu Bir Yarının Girişimcileri İçin Karbon Yönetimi Eğitimi (Net0Manager - Carbon Management Training course for entrepreneurs of a net zero tomorrow) başlıklı AB projesi’nin Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) proje ekibi; İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Toprak (Proje Üniversite Yürütücüsü), Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Banu Çetin, Doç. Dr. Çiğdem Balçık, İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Oğuz Dal’dan oluşmaktadır. Gebze Teknik Üniversitesi’nin ortak kuruluş olduğu söz konusu proje, 2023 Yılı Teklif Çağrısı Dönemi Erasmus+ Programı, İş birliği Ortaklıkları (KA220-VET)) kapsamında Avrupa Komisyonu ve İtalya Ulusal Ajansı tarafından fonlanacaktır. Proje, Training 2000 liderliğinde yürütülmektedir: Türkiye'den Gebze Teknik Üniversitesi, İspanya'dan Innogestiona Ambiental SL, Belçika'dan European Entrepreneurs CEA-PME, Litvanya'dan Sunrise Valley Science and Technology Park ve Macaristan'dan HETFA Research Institute olmak üzere 6 farklı ülkeden 6 ortak içermektedir.

Avrupa Birliği liderleri, 2020 yılında, 2050 yılına kadar iklim açısından nötr bir AB hedefini onayladılar: “Bu hedef doğrultusunda 2030 yılına kadar emisyonların %40 azaltılması ve 2040 yılına kadar %60 azaltılması gibi ara hedefler belirlendi. Bu geçişin kritik bir parçası da endüstrinin karbonsuzlaştırılmasıdır. 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmak, bazı üye devletler ve bölgeler için diğerlerine göre daha zorlu olacaktır. Örneğin, bazıları fosil yakıtlara daha fazla bağımlıdır veya karbon yoğunluğu yüksek endüstrilere sahiptir ve bu endüstriler önemli sayıda insan istihdam etmektedir. 2022 yılında, 27 AB üyesinin 16'sında 2021'in aynı çeyreğiyle karşılaştırıldığında emisyonların arttığı gözlendi. Birlik içindeki en büyük emisyon kaynakları arasında İtalya, Macaristan, İspanya ve Belçika bulunurken, en büyük azalmalar Litvanya ve diğer ülkelerde kaydedildi (-6%, Eurostat). Türkiye, dünyanın en büyük 20 sera gazı emisyonu üreticisidir."

Bu uluslararası projenin GTÜ’de temsilcisi ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Selçuk Toprak, bu projenin, yöneticilerin karbon yönetimi yetkinliklerini geliştirmeyi ve sektördeki mesleki eğitimcilerin mikro yeterliliklere dayalı eğitim ve yeterlilik önerileri aracılığıyla yenilikçi ve esnek eğitim metodolojilerini uygulamalarına destek olmayı amaçladığını belirtti. Net0Manager projesinin temel hedefi, KOBİ'lerin net sıfır yaklaşımlarını benimsemelerini sağlamak ve AB 2050 uzun vadeli stratejisinin önceliklerinden birine ulaşmak için yöneticilerin karbon yönetimi konusundaki beceri ve yeterliliklerini yenileyerek karbon yönetimi konusundaki zihniyetlerini geliştirmektir. Proje, mesleki eğitim ve öğretimde yenilik ve esneklik sunan, daha fazla kapsayıcılık, erişim ve eşitlik sağlayan, öğrenci merkezli bir eğitim biçimi aracılığıyla karbon okuryazarlığı oranını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projenin 2025 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Yeni Yeşil Anlaşma Endüstri Planı (2023) ile uyumlu, Net0Manager Projesi yarının net sıfır emisyonlu işletmelerini desteklemek için gereken yeteneklerin geliştirilmesini destekleyecektir.