gtu_logo

Mazeret Sınavı Taleplerine İlişkin Duyuru

Ara sınavına mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilerin mazeretlerini Dekanlığa bildirme süresi mazeret bitiminden itibaren 5 (beş) gündür. 

Bütünleme sınavına mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilerin mazeretlerini Dekanlığa bildirme süresi mazeret bitiminden itibaren 3 (üç) gündür. 

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular işleme alınmaz.